Зміни до ПОСТАНОВИ № 169 від 28.02.2022 про деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану

04.04.2022 17:10
0
Поділитися на facebook
Поділитись
Друкувати
ПОСТАНОВА
від 02 березня 2022 р. № 176
Київ
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 169

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 169 “Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стануˮ такі зміни:

абзац третій підпункту 2 замінити абзацами такого змісту:

“для інших закупівель — рішенням органу управління державним майном суб’єкта господарювання державного сектору економіки; рішенням органу управління комунальним майном; рішенням відповідного органу управління суб’єкта господарювання, що провадить діяльність на об’єкті критичної інфраструктури з використанням майна комунального сектору економіки.

У разі коли Кабінет Міністрів України здійснює повноваження суб’єкта управління державним майном або загальних зборів суб’єкта господарювання державного сектору економіки, переліки та обсяги закупівель товарів робіт і послуг за поданням замовника погоджуються центральним органом виконавчої влади, який формує державну політику у відповідній сфері, в якій суб’єкт господарювання державного сектору економіки провадить свою діяльність згідно з метою, визначеною його установчими документами;ˮ;

підпункт 3 пункту 1 доповнити абзацом такого змісту:

“Дія цього підпункту не поширюється на договори, що укладені для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони. Такі договори оприлюднюються в електронній системі закупівель протягом 10 робочих днів після припинення чи скасування воєнного стану;ˮ.

ПОСТАНОВА
від 04 березня 2022 р. № 195
Київ
Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 169
 

Внести до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 169 “Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану” — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2022 р. № 176, такі зміни:

підпункт 4 викласти в такій редакції:

“4) державні замовники у сфері оборони під час здійснення передбачених цією постановою закупівель повинні дотримуватися таких принципів:

своєчасність та відповідність прийнятим рішенням щодо захисту національних інтересів України, забезпечення потреб безпеки і оборони;

ефективність використання коштів, результативність;”;

доповнити пункт підпунктами 5 і 6 такого змісту:

“5) попередня оплата товарів, робіт і послуг оборонного призначення здійснюється на строк та у розмірах, визначених державними замовниками у сфері оборони у державних контрактах (договорах) про закупівлю товарів, робіт і послуг;

6) дія пункту 4 та абзацу другого пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1070 “Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 2, ст. 64) не поширюється на державних замовників у сфері оборони.”.

ПОСТАНОВА
від 05 березня 2022 р. № 201
Київ
Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 169
 

Внести до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 169 “Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану” — із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 2 березня 2022 р. № 176 та від 4 березня 2022 р. № 195, такі зміни:

підпункти 2 і 3 викласти в такій редакції:

“2) переліки та обсяги закупівель товарів, робіт і послуг визначаються рішеннями замовників/державних замовників, що здійснюють такі закупівлі;

3) під час здійснення передбачених цією постановою закупівель:

замовники повинні відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі” дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель;

державні замовники у сфері оборони повинні відповідно до Закону України “Про оборонні закупівлі” дотримуватися таких принципів здійснення оборонних закупівель:

своєчасність та відповідність прийнятим рішенням щодо захисту національних інтересів України, забезпечення потреб безпеки і оборони;

ефективність використання коштів, результативність.

Такі закупівлі не включаються до річного плану закупівель. За результатами їх здійснення в електронній системі закупівель замовник/державний замовник оприлюднює звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, договір про закупівлю та всі додатки до нього не пізніше ніж через 20 днів з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях. Вимога щодо оприлюднення не застосовується до договорів, які містять інформацію з обмеженим доступом;”;

підпункт 4 виключити.

ПОСТАНОВА
від 16 березня 2022 р. № 290
Київ
Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 169

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 169 “Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стануˮ — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2022 р. № 195, такі зміни:

доповнити пункт підпунктом 51 такого змісту:

“51) військові адміністрації під час закупівлі засобів індивідуального захисту можуть здійснювати попередню оплату на строк та у розмірах, визначених у договорах про закупівлю товарів і послуг;ˮ;

підпункт 6 після слова “оборониˮ доповнити словами і цифрами “та військові адміністрації під час здійснення попередньої оплати відповідно до підпункту 51ˮ.

ПОСТАНОВА
від 20 березня 2022 р. № 335
Київ
Деякі питання здійснення оплати товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони в умовах воєнного стану

Відповідно до статті 121 Закону України “Про правовий режим воєнного стану”, пункту 3 частини першої статті 4, частини шостої статті 12 Закону України “Про оборонні закупівлі”, Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 “Про введення воєнного стану в Україні” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що:

1) на період воєнного стану договірна ціна на постачання товарів, виконання робіт та надання послуг для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони, а також інших товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони України визначається на підставі калькуляції витрат, сформованої виконавцем державного контракту (договору) з урахуванням економічних показників діяльності підприємства на момент укладення державного контракту. При цьому під час розрахунку ціни враховуються всі податки та збори, загальновиробничі, адміністративні, операційні та інші витрати виконавця, пов’язані з виготовленням товарів, виконанням робіт та наданням послуг.

Під час розрахунку та встановлення цін положення щодо визначення ціни на основі розрахунково-калькуляційних матеріалів, встановлені Порядком формування та коригування очікуваної вартості товарів, робіт і послуг оборонного призначення, закупівля яких здійснюється за неконкурентною процедурою, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2021 р. № 309 (Офіційний вісник України, 2021, № 30, ст. 1737) та умови договорів, укладених відповідно до цього Порядку, не застосовуються.

Відмова від відшкодування витрат виконавця у складі ціни товарів (робіт, послуг), обґрунтованих технічною, технологічною документацією та обліковою політикою виконавця, не допускається. Погоджена сторонами ціна товарів (робіт, послуг) після укладення державного контракту (договору) не переглядається (крім контрактів на закупівлю за імпортом з вітчизняними суб’єктами господарювання, яким в установленому законодавством порядку надані повноваження на право здійснення імпорту товарів, робіт і послуг оборонного призначення).

Відповідальність за правильність розрахунку, обґрунтованість витрат за статтями калькуляції витрат несе виконавець державного контракту (договору);

2) на період воєнного стану державні замовники у сфері оборони під час здійснення закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення компенсаційні (офсетні) договори не укладають.

2. Доповнити пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 169 “Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану” підпунктом 7 такого змісту:

“7) державні замовники у сфері оборони для здійснення попередньої оплати за капітальними видатками та за державними контрактами (договорами) можуть у разі потреби перераховувати кошти постачальникам товарів, виконавцям робіт і надавачам послуг (крім нерезидентів) на рахунки, відкриті на їх ім’я в державних банках, з подальшим використанням зазначених коштів виключно на цілі, визначені державними контрактами (договорами) про закупівлю товарів, робіт і послуг, з наданням підтвердних документів.”.

3. Дія цієї постанови поширюється, зокрема, на чинні договори (контракти) на постачання товарів, виконання робіт та надання послуг для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони, а також інших товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони України, які укладені до набрання чинності цією постановою, але продовжують виконуватися.


Поділитися на facebook
ПОДІЛИТИСЬ
0

КОМЕНТАРІ

Підписка на розсилку
[anycomment]