“Про затвердження Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі” – Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 18 березня 2016 року №477

17.04.2020 14:15
0
Поділитися на facebook
Поділитись
Друкувати

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.03.2016

м. Київ

N 477

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 березня 2016 р. за N 447/28577

Про затвердження Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 8 серпня 2019 року N 1341

Відповідно до пункту 6 і пункту 11 частини першої статті 8 та статті 14 Закону України “Про публічні закупівлі”

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок розміщення інформації про публічні закупівлі, що додається.

2. Департаменту регулювання державних закупівель забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Визнати такими, що втратили чинність, з 01 серпня 2016 року:

наказ Міністерства економіки України від 26 липня 2010 року N 916 “Про затвердження Типового положення про комітет з конкурсних торгів”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06 серпня 2010 року за N 622/17917 (зі змінами);

наказ Міністерства економіки України від 26 липня 2010 року N 919 “Про затвердження стандартної документації конкурсних торгів”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10 серпня 2010 року за N 653/17948 (зі змінами);

наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 25 червня 2014 року N 743 “Про затвердження Порядку розміщення інформації для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань державних закупівель”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 липня 2014 року за N 825/25602.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

А. Абромавичус

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. М. Ляпіна

 

ПОРЯДОК
розміщення інформації про публічні закупівлі

1. Цей Порядок визначає процедуру розміщення інформації про публічні закупівлі (далі – Порядок), яка оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель у складі електронної системи закупівель (далі – веб-портал), подання інформації, документів, звернень та скарг і одержання повідомлень через електронну систему закупівель.

2. У цьому Порядку нижченаведені терміни вживаються в таких значеннях:

автоматизоване робоче місце замовника / централізованої закупівельної організації (далі – ЦЗО) / учасника – електронний сервіс на авторизованих електронних майданчиках, який забезпечує створення, подання, обробку та оприлюднення інформації про публічні закупівлі на веб-порталі, створення, подання і зміну інформації та документів для участі у процедурах закупівель, одержання інформації та повідомлень про закупівлі, подання скарг до органу оскарження, обмін інформацією між замовником та ЦЗО, одержання і передання інформації та документів під час проведення моніторингу публічних закупівель в електронній системі закупівель через мережу Інтернет;

(абзац другий пункту 2 у редакції наказу Міністерства
 економічного розвитку і торгівлі України від 08.08.2019 р. N 1341)

автоматизоване робоче місце органів державного фінансового контролю – електронний сервіс на веб-порталі, який забезпечує реєстрацію працівників органу державного фінансового контролю, автоматичне розміщення, одержання і передання інформації та документів під час проведення моніторингу закупівлі, користування системою автоматичних індикаторів ризиків та сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ до якого здійснюється за допомогою мережі Інтернет;

(пункт 2 доповнено новим абзацом третім згідно з наказом
 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08.08.2019 р. N 1341,
у зв’язку з цим абзаци третій – шостий
 вважати відповідно абзацами четвертим – сьомим)

автоматизоване робоче місце органу оскарження – електронний сервіс на веб-порталі, який забезпечує одержання органом оскарження скарг, розміщення рішень про прийняття скарги до розгляду, припинення розгляду скарги та про результати розгляду скарги в електронній системі закупівель через мережу Інтернет;

адміністратор електронної системи закупівель (далі – адміністратор) – юридична особа, визначена Міністерством економічного розвитку і торгівлі України відповідальною за забезпечення функціонування та наповнення веб-порталу;

інформація про публічні закупівлі, яка формується в електронній системі закупівель (далі – інформація), а саме:

інформація про закупівлі, яка підлягає оприлюдненню на веб-порталі відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі” (далі – Закон);

повідомлення, які надсилаються учасникам в електронній системі закупівель;

інформація та документи, що подаються замовниками до ЦЗО, для проведення в їх інтересах процедур закупівлі та закупівлі за рамковими угодами;

інформація та документи, що подаються для участі у процедурах закупівель;

інформація та документи, що створюються та подаються під час проведення моніторингу закупівлі;

звернення та скарги, що подаються через електронну систему закупівель;

рішення про прийняття скарги до розгляду, припинення розгляду скарги та про результати розгляду скарг, що розміщуються в електронній системі закупівель.

(абзац шостий пункту 2 замінено вісьмома абзацами згідно з
 наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 08.08.2019 р. N 1341,
у зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом чотирнадцятим)

Інші терміни в цьому Порядку вживаються в значеннях, визначених у Законі, у Законах України “Про електронні документи та електронний документообіг”, “Про електронні довірчі послуги”.

(абзац чотирнадцятий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08.08.2019 р. N 1341)

3. Розміщення інформації в електронній системі закупівель здійснюється замовником / ЦЗО / учасником / органом оскарження / органами державного фінансового контролю шляхом заповнення електронних форм, реалізованих в електронній системі закупівель, з окремими полями та завантаження відповідних електронних документів через автоматизоване робоче місце замовника / ЦЗО / учасника / органу оскарження / органів державного фінансового контролю.

У разі, якщо інформація, розміщена в електронній системі закупівель шляхом завантаження електронних документів, містить відомості, що відрізняються від тих, які розміщені шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, автентичною вважається інформація, розміщена шляхом заповнення електронних форм з окремими полями.

Оприлюднення інформації на веб-порталі здійснюється електронною системою закупівель автоматично.

(пункт 3 у редакції наказу Міністерства економічного
 розвитку і торгівлі України від 08.08.2019 р. N 1341)

4. Замовник / ЦЗО / учасник / орган оскарження / органи державного фінансового контролю для отримання доступу до автоматизованого робочого місця безоплатно проходить реєстрацію на авторизованому електронному майданчику або веб-порталі шляхом здійснення одного із способів ідентифікації/авторизації відповідно до порядку, установленого Кабінетом Міністрів України.

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 економічного розвитку і торгівлі України від 08.08.2019 р. N 1341)

5. Замовник / ЦЗО / орган оскарження / органи державного фінансового контролю самостійно та безоплатно розміщують/оприлюднюють інформацію про закупівлю.

(абзац перший пункту 5 у редакції наказу Міністерства
 економічного розвитку і торгівлі України від 08.08.2019 р. N 1341)

Розмір плати учасника за подання інформації та документів для участі у процедурах закупівлі визначається відповідно до порядку, установленого Кабінетом Міністрів України.

6. У разі технічних збоїв під час унесення та/або заповнення інформації через автоматизовані робочі місця, які призводять до того, що інформація не розміщується або не оприлюднюється на веб-порталі чи в електронній системі закупівель, замовник / ЦЗО / учасник отримує технічну підтримку на авторизованому електронному майданчику, на якому здійснюється внесення та заповнення інформації і документів, а орган оскарження та органи державного фінансового контролю – на веб-порталі.

За потреби замовник / ЦЗО / учасник / орган оскарження / органи державного фінансового контролю здійснюють свої дії повторно відповідно до вимог та в межах строків, установлених Законом.

У разі, якщо замовник не має можливості розмістити інформацію через авторизований електронний майданчик, відключений від електронної системи закупівель, він повинен розмістити необхідну інформацію через інший авторизований електронний майданчик, а в разі відсутності такої можливості – через веб-портал.

(пункт 6 у редакції наказу Міністерства економічного
 розвитку і торгівлі України від 08.08.2019 р. N 1341)

7. Замовник / ЦЗО / учасник може вносити зміни до інформації, яку вже оприлюднено на веб-порталі, у випадках, передбачених Законом.

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 економічного розвитку і торгівлі України від 08.08.2019 р. N 1341)

8. У разі якщо інформація (оголошення про проведення процедури закупівлі) відповідно до вимог Закону повинна бути додатково оприлюднена англійською мовою, така інформація розміщується замовником/ЦЗО одночасно з відповідною інформацією українською мовою.

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 економічного розвитку і торгівлі України від 08.08.2019 р. N 1341)

9. Датою та часом оприлюднення/подання інформації в електронній системі закупівель є дата та час унесення та заповнення її через автоматизоване робоче місце замовника / ЦЗО / учасника / органу оскарження / органів державного фінансового контролю.

(пункт 9 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 економічного розвитку і торгівлі України від 08.08.2019 р. N 1341)

10. Розміщенням/оприлюдненням інформації вважається її наявність в електронній системі закупівель в інтерактивному режимі реального часу.

 

Директор департаменту
регулювання державних закупівель

О. Є. Стародубцев

Джерело: ЛігаЗакон


Поділитися на facebook
ПОДІЛИТИСЬ
0

КОМЕНТАРІ

Підписка на розсилку
[anycomment]