Приклад довідки у довільній формі, яка підтверджує наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій

23.11.2021 12:04
0
Поділитися на facebook
Поділитись

(ФІРМОВИЙ БЛАНК)№ ___ від ___.___.20___м

 ________________ (зазначити, кому надається довідка)

 

ДОВІДКА

 

Цією довідкою _________________________ (зазначити назву учасника) повідомляю (повідомляємо) про наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, що будуть використовуватися під час (вибрати: поставки товару / надання послуг / виконання робіт) за предметом закупівлі, зокрема:

 

№ з/п

Назва майна

Кількість

Стан

Приналежність (власне, орендується, лізинг, послуги тощо)

1

    

2

    

    

 

____________________                  ______________________                        __________________

         (посада)                                        (підпис)                                 (ім’я та прізвище)
Поділитися на facebook
ПОДІЛИТИСЬ
0

КОМЕНТАРІ

Підписка на розсилку