Протокол вибору процедури та затверждення тендерної документації

02.06.2020 13:31
0
Поділитися на facebook
Поділитись

ПРОТОКОЛ № Х

від ХХ  2020 року

 

               Рішення уповноваженої особи з питань проведення закупівель ХХ, щодо вибору процедури та затвердження тендерної документації на закупівлю ХХ відповідно до вимог чинного законодавства у сфері публічних  закупівель на 2020 рік. 

  1. Уповноважена особа з питань проведення закупівель:

Фахівець з публічних закупівель ХХ

 

2.Рішення уповноваженої особи з питань проведення закупівель прийняте:

Дата: ХХ травня 2020 року;

Місце прийняття рішення: ХХ

 

  1. Порядок денний:
  2. Вибір процедури закупівлі на ХХ відповідно до ст.13 Закону України «Про публічні закупівлі» для потреб ХХ на 2020 рік.
  3. Розгляд та затвердження тендерної документації щодо проведення відкритих торгів.

 

  1. Розгляд:

            Уповноважена особа з питань проведення закупівель ХХ зазначає про необхідність здійснити закупівлю ХХ. Окрім цього повідомляє про наступне:

Відповідно до Порядку визначення предмету закупівлі, затвердженого відповідним наказом МЕРТ № 454 від 17.03.2016 року та внесених до нього змін: «Предмет закупівлі товарів і послуг визначається замовником згідно з пунктами 17 і 32 частини першої статті 1 Закону та на основі національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 грудня 2015 року № 1749 (далі – Єдиний закупівельний словник), за показником четвертої цифри основного словника із зазначенням у дужках конкретної назви товару чи послуги.». Таким чином, предмета даної закупівлі є – ДК 021:2015: ХХ.

Уповноважена особа з питань проведення закупівель повідомила про порогові показники вартості під час застосування тієї чи іншої процедури. Окрім цього, зазначила, що закупівля ХХ  може здійснюватися тільки при умові застосування однієї із процедур закупівлі, передбачених ст.13 та ст.2  Закону України «Про публічні закупівлі», тобто відкритих торгів як основної процедури, оскільки очікувана вартість закупівлі перевищує  пороговий показник 200 тис. грн.

            Також повідомила, що для проведення даної процедури слід безоплатно забезпечити оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі та тендерну документацію на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до ст. 10 Закону України «Про публічні закупівлі».

Враховуючи зазначене, виникає необхідність розробити та розглянути проект Тендерної документації на закупівлю послуг по об’єкту ДК 021:2015: ХХ.

Керуючись ст. 22 Закону України «Про публічні закупівлі» та Наказом Мінекономрозвитку України № 680, Про затвердження примірної тендерної документації (від 13.0.2016 р.), було розроблено проект тендерної документації з урахуванням вимог встановлених ст. 22 Закону:

1) інструкція з підготовки тендерних пропозицій;

2) один або декілька кваліфікаційних критеріїв відповідно до статті 16 цього Закону, підстави, встановлені статтею 17 цього Закону, та інформація про спосіб підтвердження відповідності учасників установленим критеріям і вимогам згідно із законодавством. Замовник не вимагає документального підтвердження інформації про відповідність підставам, встановленим статтею 17 цього Закону, у разі якщо така інформація є публічною, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації», та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним.

Для об’єднання учасників замовником зазначаються умови щодо надання інформації та способу підтвердження відповідності таких учасників установленим кваліфікаційним критеріям та підставам, встановленим статтею 17 цього Закону;

3) інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби – плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі). Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі та технічні специфікації до предмета закупівлі повинні визначатися замовником з урахуванням вимог, визначених частиною четвертою статті 5 цього Закону;

4) інформація про маркування, протоколи випробувань або сертифікати, що підтверджують відповідність предмета закупівлі встановленим замовником вимогам (у разі потреби);

5) кількість товару та місце його поставки;

6) місце, де повинні бути виконані роботи чи надані послуги, їх обсяги;

7) строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;

8) проект договору про закупівлю з обов’язковим зазначенням порядку змін його умов;

9) опис окремої частини або частин предмета закупівлі (лота), щодо яких можуть бути подані тендерні пропозиції, у разі якщо учасникам дозволяється подати тендерні пропозиції стосовно частини предмета закупівлі (лота). Замовник може передбачити можливість укладення одного договору про закупівлю з одним і тим самим учасником у разі визначення його переможцем за кількома лотами;

10) перелік критеріїв оцінки та методика оцінки тендерних пропозицій із зазначенням питомої ваги кожного критерію.

У разі застосування критерію оцінки вартість життєвого циклу, методика оцінки тендерних пропозицій повинна містити опис усіх складових вартісних елементів та перелік документів і інформації, які повинні надати учасники для підтвердження вартості складових елементів життєвого циклу. Замовник у разі необхідності дисконтування витрат життєвого циклу майбутніх періодів може використовувати поточну облікову ставку Національного банку України. Вартість життєвого циклу може рахуватися як сума всіх витрат життєвого циклу або сума всіх витрат життєвого циклу, поділена на розрахункову одиницю експлуатації предмета закупівлі;

11) строк дії тендерної пропозиції, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними, але не менше 90 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій;

12) валюта, у якій повинна бути зазначена ціна тендерної пропозиції;

13) мова (мови), якою (якими) повинні бути складені тендерні пропозиції;

14) кінцевий строк подання тендерних пропозицій;

15) розмір та умови надання забезпечення тендерних пропозицій (якщо замовник вимагає його надати);

16) розмір, вид, строк та умови надання, повернення та неповернення забезпечення виконання договору про закупівлю (якщо замовник вимагає таке забезпечення надати);

17) прізвище, ім’я та по батькові, посада та електронна адреса однієї чи кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками;

18) вимога про зазначення учасником у тендерній пропозиції інформації (повне найменування та місцезнаходження) щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника/співвиконавця в обсязі не менше 20 відсотків від вартості договору про закупівлю – у разі закупівлі робіт або послуг;

19) опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій. Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст тендерної пропозиції, а саме – технічні помилки та описки.

Тендерна документація може містити іншу інформацію, вимоги щодо наявності якої передбачені законодавством та яку замовник вважає за необхідне включити до тендерної документації.

Тендерна документація може містити правила зазначення в договорі про закупівлю грошового еквівалента в національній чи іноземній валюті за офіційним курсом, установленим Національним банком України станом на дату проведення електронного аукціону.

Тендерна документація не повинна містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників, а також вимог щодо документального підтвердження інформації про відповідність вимогам тендерної документації, якщо така інформація є публічною, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним.

Замовникам забороняється вимагати від учасників засвідчувати документи (матеріали та інформацію), що подаються у складі тендерної пропозиції, печаткою та підписом уповноваженої особи, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням кваліфікованого електронного підпису.

Уповноважена особа з питань проведення закупівель ХХ зазначає, що всі вимоги встановлені Законом, щодо тендерної документації враховані та виконані, всі необхідні відомості зазначені у проекті документації.

Уповноважена особа з питань проведення закупівель ХХ підтверджує, що даний проект дійсно відповідає вимогам встановленим у законодавстві та може бути поданий для затвердження.

 

  1. Вирішила:

5.1. Закупівлю ДК 021:2015: ХХ здійснювати за процедурою відкритих торгів.

5.2. Затвердити Тендерну документацію на закупівлю даного виду ХХ та  забезпечити оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі та тендерну документацію, а також вчасний розгляд поданих пропозицій відповідно до строків визначених чинним законодавством.

 

  1. О ХХ годині ХХ хвилин рішення уповноваженої особи з питань проведення закупівель прийняте.

 

 

 

 

Уповноважена особа                                                         ХХ__________________


Поділитися на facebook
ПОДІЛИТИСЬ
0

КОМЕНТАРІ

Підписка на розсилку