Протокол переговорів

07.03.2022 19:21
0
Поділитися на facebook
Поділитись

ПОВНЕ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРОСОБИ

(СКОРОЧЕНЕ НАЙМЕНУВАННЯ)

 

ПРОТОКОЛЬНЕ РІШЕННЯ (ПРОТОКОЛ)

 

 

___.___.2022        м./с. р-н обл./смт. обл./с-ще р-н обл./Київ  (вибрати необхідне)      №____

                                                             (місце складання)                                              

 

уповноваженої особи

 

ПРИСУТНІ:

 

Посада

Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ

Від Замовника:

Уповноважена особа

 

 

____________________

Від Учасника:

_________________________________________  

 

___________________

 

 

Місце проведення переговорів: ________________________.

Порядок денний:

Про проведення переговорів з учасником ____________(зазначити найменування учасника) (далі — Учасник) щодо закупівлі _________________________(зазначити назву предмета закупівлі), _________ (зазначити код за Єдиним закупівельним словником) за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника (далі — Закупівля)  шляхом застосування переговорної процедури відповідно до пункту 3 частини 2 статті 40 Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами) (далі – Закон).

Під час розгляду питання порядку денного:

Для потреб Замовника необхідно здійснити Закупівлю шляхом застосування Переговорної процедури на підставі пункту 3 частини 2 статті 40 Закону, як виняток у разі якщо у замовника виникла нагальна потреба здійснити закупівлю у разі виникнення особливих економічних чи соціальних обставин, пов’язаних з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, що унеможливлюють дотримання замовником строків для проведення тендера.

Замовником було прийнято рішення  надіслати  запрошення на участь у переговорній процедурі Закупівлі таким(ому) учасникам(у):________(зазначити найменування Учасників(а)).

Згідно з запрошенням до участі у переговорній процедурі щодо Закупівлі прибув представник Учасника, який запропонував свою цінову пропозицію. Представник Учасника_________ (зазначити посаду представника Учасника) ____________ ПІБ представника Учасника) —  повідомив, що постачання товару/ надання послуг / виконання робіт в розмірі _________  можливе за ціною _________________________ з/без ПДВ.

Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару) ______________ з/без ПДВ.

Учасником було надано всі необхідні документи, що вимагалися у запрошенні для участі в переговорній процедурі закупівлі, та інші документи, які вважає за необхідне.

 

ВИРІШИЛА:

 1. Враховуючи вище викладене, між представниками Замовника та Учасника, на переговорах було досягнуто таких домовленостей щодо:
  • ціни договору про закупівлю в розмірі: ____________ грн з/без ПДВ;
  • ціни за одиницю товару (у разі закупівлі товару): ____________ грн з/без ПДВ;
  • кількості: ___________________;
  • строку __________(зазначити: поставки товару / надання послуг / виконання робіт) протягом 2022 року;
  • місця __________(зазначити: поставки товару / надання послуг / виконання робіт) _______________________________;
  • умов розрахунків:
 2. За результатами проведених переговорів визначити Учасника переможцем переговорів.
 3. Умова застосування переговорної процедури закупівлі – відповідно до пункту 3 частини 2 статті 40 Закону (у замовника виникла нагальна потреба здійснити закупівлю у разі виникнення особливих економічних чи соціальних обставин, пов’язаних з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, що унеможливлюють дотримання замовником строків для проведення тендера);
 4. Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі з посиланням на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі (не обов’язково треба залишати даний текст в цьому протоколі, але його обов’язково слід застосовувати для дотримання п. 8 ч. 6 ст. 40 Закону):

Законом України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) встановлено, що переговорна процедура закупівлі використовується замовником як виняток і відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю з учасником після проведення переговорів з одним або кількома учасниками. При цьому згідно з пунктом третім частини другої статті 40 Закону переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі нагальної потреби у здійсненні закупівлі у зв’язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин, пов’язаних з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, що унеможливлюють дотримання замовником строків для проведення тендера.

Повноваження органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, завдання та обов’язки суб’єктів господарювання, права та обов’язки громадян України у сфері цивільного захисту визначені Главою 4 Кодексу цивільного захисту України. Відповідно до Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 р. № 1052 (далі – Положення), Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ і який реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобіганню їх виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, видає експертні висновки про рівень надзвичайної ситуації, веде їх облік, здійснює оповіщення та інформування центральних та місцевих органів виконавчої влади про загрозу виникнення і виникнення надзвичайних ситуацій.

Указами Президента України від 23.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та від 23.02.2022 № 63/2022 «Про введення надзвичайного стану в окремих регіонах України» на території України введено воєнний та надзвичайній стани, що також підтверджується протоколом/рішенням місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій № __ від __.02.2022 року.

Враховуючи те, що ситуація із введенням воєнного і надзвичайного стану на території України, визначена в Україні як надзвичайна ситуація, Замовник має невідкладно здійснити Закупівлю задля належного функціонування (можна коротко розписати для чого закупівля потрібна Замовнику, з метою забезпечення яких потреб, якої групи населення, інше) та з метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, а також вирішення економічних та соціальних проблем пов’язаних із введенням воєнного стану в Україні, що в свою чергу також дасть змогу забезпечити виконання Указів Президента України від 23.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та від 23.02.2022 № 63/2022 «Про введення надзвичайного стану в окремих регіонах України», а також протоколу/рішення місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій № __ від __.02.2022 року.

Крім того, також слід зазначити, що Торгово-промислова палата України (далі – ТПП України) на підставі ст.ст. 14, 14¹ Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» від 02.12.1997 № 671/97-ВР, Статуту ТПП України, засвідчує форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили): військову агресію Російської Федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».

Враховуючи це, згідно офіційного Листа ТПП України щодо засвідчення форс-мажору №2024/02.0-7.1 від 28.02.2022 року, ТПП України підтверджує, що зазначені обставини з 24 лютого 2022 року до їх офіційного закінчення, є надзвичайними, невідворотними та об’єктивними обставинами для суб’єктів господарської діяльності та/або фізичних осіб по договору, окремим податковим та/чи іншим зобов’язанням/обов’язком, виконання яких/-го настало згідно з умовами договору, контракту, угоди, законодавчих чи інших нормативних актів і виконання відповідно яких/-го стало неможливим у встановлений термін внаслідок настання таких форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

Таким чином, у зв’язку з тим, що в країні введено воєнний і надзвичайний стан, проведення процедури відкритих торгів розпочати неможливо, оскільки процедура відкритих торгів триває в часі орієнтовано 40-60 днів, за умови, що вона відбудеться за достатньої кількості учасників та буде визначено переможця, і договір з постачальником може бути укладений не раніше квітня місяця, що унеможливлює дотримання замовником строків проведення процедури (оскільки строк розгляду тендерної пропозиції, яка за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, складає до п’яти робочих днів з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції та при виникненні потреби може бути продовжено замовником до 20 робочих днів, окрім цього з метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю та замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем торгів протягом строку дії його пропозиції у строк 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та пропозиції учасника-переможця, а у разі обґрунтованої необхідності строк для укладання договору може бути продовжений до 60 днів).

Тобто, підсумовуючи усе вищевикладене, можна дійти до висновку, що задля укладання договору за процедурою відкритих торгів потрібна значна кількість часу (приблизно від 1,5 до 3-х місяців з урахуванням можливих оскаржень та продовження строків розгляду пропозицій та укладення договору), що виключає та не дає можливість підписання договору та завершення відкритих торгів у найближчий час, так як за результатами торгів договір про закупівлю можливо буде укласти лише наприкінці квітня 2022 року (за умови, що не буде подано скарг до органу оскарження АМКУ та блокування процедури закупівлі, а також продовження строків розгляду пропозицій та укладення договору), що є недопустимим, так як на сьогоднішній день дана Закупівля потрібна для належного функціонування (можна коротко розписати для чого потрібна Замовнику, з метою забезпечення яких потреб, якої групи населення, інше) та вирішення економічних та соціальних проблем пов’язаних із введенням воєнного та надзвичайного станів в Україні.

Слід зазначити, що не укладання з Учасником найближчим часом договору на Закупівлю може призвести до негативних соціальних та економічних наслідків, поставити під загрозу здоров’я та життя населення України; призведе до унеможливлення ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, що є недопустимим в реаліях сьогодення.

Виходячи з усього вищевикладеного та з урахуванням фактичних обставин, які склались і які прямо зачіпають права й інтереси суспільства, держави, особистості, Указів Президента України від 23.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та від 23.02.2022 № 63/2022 «Про введення надзвичайного стану в окремих регіонах України», протоколом/рішенням місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій № __ від __.02.2022 року, лист ТПП України щодо засвідчення форс-мажору №__ від 28.02.2022 року, було визнано як виникнення особливих економічних чи соціальних обставин, що унеможливлюють дотримання замовником строків для проведення тендеру, а саме пов’язаних з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, відповідно до пункту третього частини другої статті 40 Закону шляхом застосування переговорної процедури закупівлі з Учасником.

Документи,  що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі щодо виникнення особливих економічних чи соціальних обставин, що унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення тендеру, а саме пов’язаних з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій згідно п. 3 ч. 2 ст. 40 Закону:

 • Указ Президента України від 23.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»;
 • Указ Президента України від «23.02.2022 №63/2022 «Про введення надзвичайного стану в окремих регіонах України»;
 • Протокол/рішення місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій № __ від __.02.2022 року;
 • Лист ТПП України щодо засвідчення форс-мажору №2024/02.0-7.1 від 28.02.2022 року;
 • Протокол проведення переговорів з учасником процедури закупівлі від __.__.2022 р. (даний протокол);
 • Протокол уповноваженої особи щодо прийняття рішення про намір укласти договір;
 • Річний план на 2022 рік.

 

 

Посада 

уповноваженої особи      м.п.

 

 

 

________________

          підпис

              ____________
    (В
ласне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

 

 

Представник учасника

зазначити найменування Учасника          _______________                    _____________

     м.п.                                                                          підпис                          (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

 


Поділитися на facebook
ПОДІЛИТИСЬ
0

КОМЕНТАРІ

Підписка на розсилку