Протокол на прямий договір

07.03.2022 19:24
0
Поділитися на facebook
Поділитись

 

ПОВНЕ НАЙМЕНУВАННЯ ЮР.ОСОБИ

(СКОРОЧЕНЕ НАЙМЕНУВАННЯ)

 

ПРОТОКОЛЬНЕ РІШЕННЯ (ПРОТОКОЛ)

 

 

___.___.20__         м./с. р-н. обл./смт. обл./с-ще р-н.обл./Київ  (обрати необхідне)          №____

                                                             (місце складання)                                              

уповноваженої особи

 

Порядок денний:

  1. Про прийняття рішення щодо укладення договору без використання електронної системи закупівель Замовником_________________ щодо _________________________(зазначити назву предмета закупівлі), _________ (зазначити код за Єдиним закупівельним словником) за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника (далі — Закупівля) шляхом оприлюднення звіту про договір про закупівлю, укладеного без використання електронної системи закупівель.
  2. Про розгляд, затвердження та оприлюднення річного плану закупівель на 2022 рік / змін до річного плану закупівель на 2022 рік в електронній системі закупівель (далі — Електронна система) у порядку, встановленому Законом (Додаток 2).

 

Під час розгляду першого питання порядку денного:

______________________ (зазначити найменування замовника), що розташований за адресою: ________(далі – Замовник), планує здійснити закупівлю _________________________(зазначити назву предмета закупівлі), _________ (зазначити код за Єдиним закупівельним словником) за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника (далі — Закупівля), очікуваний обсяг якої становить  – _________.

Замовник планує проведення закупівлі шляхом публікації звіту про договір про закупівлю з учасником ____________(зазначити найменування учасника, код ЄДРПОУ, адресу місцезнаходження) (далі — Учасник), укладеного без використання електронної системи закупівель (далі – Прямий договір) у зв’язку з таким.

Підстава – абзац 2 пункт 3 частини 7 статті 3 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме якщо існує нагальна потреба у здійсненні закупівлі у зв’язку із виникненням об’єктивних обставин, що унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення спрощеної закупівлі. У разі здійснення такої закупівлі замовник обов’язково оприлюднює в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 цього Закону звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, протягом трьох робочих днів з дня укладення договору про закупівлю.

Нагальна потреба замовника полягає у наступному:

Указами Президента України від 23.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та від 23.02.2022 № 63/2022 «Про введення надзвичайного стану в окремих регіонах України» на території України введено воєнний та надзвичайній стани, що також підтверджується протоколом/рішенням місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій № __ від __.02.2022 року.

Враховуючи те, що ситуація із введенням воєнного і надзвичайного стану на території України, визначена в Україні як надзвичайна ситуація, Замовник має невідкладно здійснити Закупівлю задля належного функціонування (можна коротко розписати для чого потрібна Замовнику, з метою забезпечення яких потреб, якої групи населення, інше) та з метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, а також вирішення економічних та соціальних проблем пов’язаних із введенням воєнного стану в Україні, що в свою чергу також дасть змогу забезпечити виконання указів Президента України від 23.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та від 23.02.2022 № 63/2022 «Про введення надзвичайного стану в окремих регіонах України» та протоколу/рішення місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій № __ від __.02.2022 року.

Крім того, також слід зазначити, що Торгово-промислова палата України (далі – ТПП України) на підставі ст.ст. 14, 14¹ Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» від 02.12.1997 № 671/97-ВР, Статуту ТПП України, засвідчує форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили): військову агресію Російської Федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».

Враховуючи вищенаведене, згідно офіційного Листа ТПП України щодо засвідчення форс-мажорних обставин № 2024/02.0-7.1 від 28.02.2022 року, ТПП України підтверджує, що зазначені обставини з 24 лютого 2022 року до їх офіційного закінчення, є надзвичайними, невідворотними та об’єктивними обставинами для суб’єктів господарської діяльності та/або фізичних осіб по договору, окремим податковим та/чи іншим зобов’язанням/обов’язком, виконання яких/-го настало згідно з умовами договору, контракту, угоди, законодавчих чи інших нормативних актів і виконання відповідно яких/-го стало неможливим у встановлений термін внаслідок настання таких форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

Таким чином, у зв’язку з тим, що в країні введено воєнний і надзвичайний стан, що унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення спрощеної закупівлі є необхідність у прийнятті рішення щодо здійснення закупівлі шляхом оприлюднення звіту про договір про закупівлю, укладений без використання  електронної системи закупівель.

Оприлюднити звіт про договір про закупівлю, укладеного без використання електронної системи закупівель з Учасником ____________(зазначити найменування учасника, код ЄДРПОУ, адресу місцезнаходження), — протягом 3 робочих днів з дня укладення договору про закупівлю.

 

Під час розгляду другого питання порядку денного:

На виконання вимог статті 4 Закону для забезпечення наявної потреби замовника є необхідність у затвердженні річного плану закупівель на 2022 рік / змін до річного плану закупівель на 2022 рік щодо Закупівлі.

На виконання вимог статті 4 Закону оприлюднити річний план закупівель на 2022 рік / зміни до річного плану закупівель на 2022 рік в Електронній системі протягом п’яти робочих днів з дня його / їх затвердження.

 

Додатки:

  1. Проєкт договору про закупівлю, оформлений і підписаний з боку замовника.
  2. РІЧНИЙ ПЛАН (ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ)

 

Посада 

уповноваженої особи      м.п.

 

 

 

______________

          підпис

                    Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ

 

 

 

Додаток 2

 

 

РІЧНИЙ ПЛАН (ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ)
закупівель на 2022 рік

 

  1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

1.1. найменування замовника: ____________________

1.2. місцезнаходження замовника:__________________

1.3. ідентифікаційний код замовника:__________________

1.4. категорія замовника: ___________________

  1. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):________________
  2. Розмір бюджетного призначення та / або очікувана вартість предмета закупівлі:________
  3. Код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів):___________
  4. Вид закупівлі: ___________

5.1. Орієнтовний початок проведення:  _______  20__ року.

 

 

 

Посада 

уповноваженої особи      м.п.

 

 

 

________________

          підпис

                    Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ

 


Поділитися на facebook
ПОДІЛИТИСЬ
0

КОМЕНТАРІ

Підписка на розсилку