Щодо застосування 24 годин на усунення невідповідностей

09.02.2022 13:09
0
Поділитися на facebook
Поділитись

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
(Мінекономіки)
вул. М. Грушевського 12/2, м. Київ, 01008, тел. (044)200-47-53, факс (044)253-63-71
E-mail: meconomy@me.gov.ua, http://www.me.gov.ua, код ЄДРПОУ 37508596

Щодо застосування 24 годин
на усунення невідповідностей
Органи державної влади,
органи місцевого самоврядування,
установи, організації, підприємства та
інші суб’єкти сфери публічних закупівель

 

   Міністерство економіки України на численні звернення суб’єктів сфери
публічних закупівель щодо застосування 24 годин на усунення невідповідностей
повідомляє.
   Закон України “Про публічні закупівлі” (далі – Закон) визначає правові та
економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення
потреб держави, територіальних громад та об’єднаних територіальних громад.
Частиною шістнадцятою статті 29 Закону визначено, що якщо замовником під
час розгляду тендерної пропозиції учасника виявлено невідповідності в інформації
та/або документах, що подані учасником у тендерній пропозиції та/або подання яких
вимагалось тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути
меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій,
повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі
закупівель. Замовник розміщує повідомлення з вимогою про усунення
невідповідностей в інформації та/або документах:

1) що підтверджують відповідність
учасника процедури закупівлі кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16
Закону;

2) на підтвердження права підпису тендерної пропозиції та/або договору про
закупівлю.

Повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей повинно містити
таку інформацію:

1) перелік виявлених невідповідностей;

2) посилання на вимогу (вимоги) тендерної документації, щодо якої (яких) виявлені невідповідності;

3) перелік інформації та/або документів, які повинен подати учасник для усунення виявлених невідповідностей. Замовник не може розміщувати щодо одного й того ж учасника процедури закупівлі більш ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником у тендерній пропозиції, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження.
Слід відмітити, що зазначена вище норма Закону була введена в дію Законом
України від 19.09.2019 № 114-ІХ “Про внесення змін до Закону України “Про публічні закупівлі” та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель” та розроблялася, ураховуючи практику застосування закупівельного законодавства. Так, надання учаснику права на усунення невідповідностей протягом 24 годин дозволяє замовнику не відхиляти за невідповідності умовам тендерної документації ті тендерні пропозиції, які є найбільш економічно вигідними за результатами електронного аукціону, але містять незначні помилки (неточності), які не впливають на ціну тендерної пропозиції та характеристики предмета закупівлі, а отже у такий спосіб може бути збережена найкраща ціна тендерної пропозиції, яка є найбільш економічно вигідною.
З огляду на зазначене, для застосування механізму 24 годин на усунення
невідповідностей слід врахувати наступне:
1. Надання 24 годин на усунення невідповідностей в інформації та/або
документах учасника, тендерна пропозиція якого визначена найбільш економічно вигідною, є обов’язковою вимогою для замовника за умови, що тендерна пропозиція містить невідповідності, які стосуються саме кваліфікаційних критеріїв відповідно до статті 16 Закону, а також підтвердження права підпису тендерної пропозиції та/або договору про закупівлю.
2. У разі якщо тендерна пропозиція учасника, крім невідповідностей в
інформації та/або документах, визначених частиною шістнадцятою статті 29 Закону, не відповідає іншим вимогам тендерної документації, така пропозиція має відхилятися відповідно до підстав, визначених у статті 31 Закону, із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель, без застосування механізму 24 годин на усунення невідповідностей.
3. Визначення невідповідностей в документах, поданих у складі тендерної
пропозиції учасника, здійснюється замовником самостійно, виходячи зі специфіки предмета закупівлі та вимог, встановлених в тендерній документації, керуючись принципами здійснення закупівель, визначеними у статті 5 Закону, та переліком інформації та/або документів, передбачених частиною шістнадцятою статті 29 Закону.
4. Повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або
документах, що подані учасником у тендерній пропозиції, може розміщуватися щодо одного й того ж учасника процедури закупівлі один раз, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження.
Своєю чергою, згідно з абзацом першим частини дев’ятої статті 26 Закону
учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або
документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей.

Відповідно до абзацу другого частини дев’ятої статті 26 Закону замовник
розглядає подані тендерні пропозиції з урахуванням виправлення або невиправлення учасниками виявлених невідповідностей.
У разі якщо учасник процедури закупівлі не виправив виявлені замовником
після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або
документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, протягом 24 годин з
моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей, замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у відповідності до абзацу шостого пункту 1 частини першої статті 31 Закону.
Отже, замовник розглядає подані тендерні пропозиції з урахуванням
уточнених або нових документів, що були завантажені учасником через електронну систему закупівель протягом 24 годин, та самостійно приймає рішення щодо їхвідповідності вимогам, встановленим в тендерній документації.
Водночас зазначаємо, що виходячи зі змісту частини десятої статті 11 Закону,
рішення уповноваженої особи оформлюються протоколом із зазначенням дати
прийняття рішення, який підписується уповноваженою особою. Оформлення
протоколів уповноваженої особи здійснюється замовником самостійно у довільній загальноприйнятній у діловодстві формі.
При цьому згідно з частиною другою статті 31 Закону інформація про
відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з
посиланням на відповідні норми Закону та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дня ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику/переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель.
Приклади для розуміння застосування 24 годин на усунення невідповідностей
наведені у додатку.
Одночасно повідомляємо, що листи Міністерства не встановлюють норм
права, а мають виключно рекомендаційний та інформативний характер.
Додаток: на 2 арк., в 1 прим.


Заступник директора департаменту –
начальник відділу політики
сфери публічних закупівель
Міністерства економіки України
Анна ЮЛДАШОВА

 


Поділитися на facebook
ПОДІЛИТИСЬ
0

КОМЕНТАРІ

Підписка на розсилку