Лист Міністерства економіки України від 04.08.2023 р. № 3323-04/40119-06 щодо здійснення закупівель

11.08.2023 13:41
0
Поділитися на facebook
Поділитись

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
(Мінекономіки)
вул. М. Грушевського 12/2, м. Київ, 01008, тел. (044)200-47-53, факс (044)253-63-71
E-mail: meconomy@me.gov.ua, http://www.me.gov.ua, код ЄДРПОУ 37508596

На № ___________ від ___________
Органи державної влади,
органи місцевого самоврядування,
установи, організації, підприємства
та інші суб’єкти сфери публічних
закупівель

Міністерство економіки України як Уповноважений орган відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі” (далі – Закон), однією з основних функцій якого є надання узагальнених відповідей рекомендаційного характеру щодо застосування законодавства у сфері закупівель, повідомляє.

Щодо постанови Кабінету Міністрів України від 04.07.2023 № 677 

З 06.07.2023 набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2023 № 677 “Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України з питань публічних закупівель” (далі – постанова № 677), якою внесені зміни до Порядку формування та використання електронного каталогу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.09.2020 № 822 (далі – Порядок № 822); пункту 12 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості, постанова № 1178); постанови Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 166 “Про затвердження Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків”.

Звертаємо увагу, що відповідно до пункту 2 постанови № 677 вона набирає чинності з дня її опублікування, крім підпунктів 1—33, абзаців другого, третього, п’ятого підпункту 34 пункту 2 та підпункту 2 пункту 3 змін, затверджених цією постановою, які набирають чинності з 1 вересня 2023 року.

Отже, з 6 липня 2023 року набули чинності положення, які стосуються механізму розрахунку розміру плати за користування електронним каталогом, що розраховується відсотково від ціни пропозиції переможця відбору, з яким укладається договір та розміру плати за доступ до електронної системи закупівель через онлайн-сервіси, які мають визначатися з урахуванням податку на додану вартість.

У свою чергу, з 1 вересня 2023 року набирають чинності положення постанови № 677, якими визначено оновлений порядок здійснення замовниками закупівель через електронний каталог, а саме виключно шляхом оголошення в електронному каталозі через електронну систему закупівель запиту пропозицій постачальників, незалежно від вартості закупівлі, через заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про найменування, очікувану вартість, кількість, строк, місце, спосіб поставки товару, умови його оплати та кінцевий строк подання постачальником ціни пропозиції. При цьому запит пропозицій постачальників повинен містити проект договору з обов’язковим зазначенням порядку змін його умов.

Водночас визначено умову, за якої запит пропозицій постачальників вважається таким, що не відбувся, а саме: якщо не було подано жодної ціни пропозиції або замовником усі подані пропозиції постачальників були відхилені з визначених Порядком підстав, а також встановлено підстави для відхилення замовником пропозицій постачальників та підстави для відміни замовником запиту пропозицій постачальників.

Також розширено перелік підстав для відхилення заявки учасника адміністратором електронного каталогу та відхилення заявки учасника походженням з російської федерації/республіки білорусь. Крім цього, для узгодження зі зміненими нормами Порядку внесено зміни до пункту 12 Особливостей та визначено, що:

– у разі коли закупівля товару, вартість якого становить або перевищує 100 тис. гривень, з використанням електронного каталогу не відбулася, замовник здійснює закупівлю шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, або шляхом запиту пропозицій постачальників в електронному каталозі відповідно до Порядку № 822 з урахуванням Особливостей;

– в запиті пропозицій постачальників щодо закупівлі товару, вартість якого не перевищує 500 тис. гривень, замовник може визначити інформацію про характеристики товару та їх допустимі значення, в тому числі конкретну торговельну марку;

– запит пропозицій постачальників щодо закупівлі товару, вартість якого дорівнює або перевищує 500 тис. гривень, має містити інформацію про характеристики товару та їх допустимі значення. За результатами формування замовником в запиті пропозицій постачальників характеристик та їх допустимих значень кількість пропозицій від постачальників щодо такого товару, що відповідають характеристикам до товару, визначеного в запиті пропозицій постачальників, не може бути менше двох.

Щодо постанови Кабінету Міністрів України від 07.07.2023 № 686

З 11.07.2023 набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 07.07.2023 № 686 “Про внесення змін до особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі” (далі – постанова № 686), на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”.

Так, Особливості доповнено пунктом 111, який передбачає, що у разі коли замовники, які є закладами охорони здоров’я або структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних (військових) адміністрацій, здійснюють закупівлі лікарських засобів та медичних виробів за переліком згідно з додатком, вартість яких становить або перевищує 50 тис. гривень, такі закупівлі здійснюються з використанням електронного каталогу відповідно до Порядку № 822, з урахуванням положень, визначених цими особливостями.

У разі коли закупівля з використанням електронного каталогу шляхом запиту ціни пропозицій постачальників не відбулася, замовник здійснює закупівлю шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, не збільшуючи при цьому очікувану вартість закупівлі, або повторно шляхом запиту ціни пропозицій постачальників в електронному каталозі відповідно до Порядку № 822, з урахуванням цих Особливостей.

Своєю чергою, правові, організаційні, економічні та соціальні засади охорони здоров’я в Україні визначаються Законом України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”. Частина перша статті 3 цього Закону містить визначення поняття “заклад охорони здоров’я”, яким є юридична особа будь-якої форми власності та організаційно-правової форми або її відокремлений підрозділ, що забезпечує медичне обслуговування населення на основі відповідної ліцензії та професійної діяльності медичних (фармацевтичних) працівників і фахівців з реабілітації.

При цьому визначення приналежності до таких закладів охорони здоров’я здійснюється замовниками самостійно на підставі нормативно-правових актів, документів, тощо, інформацією про які володіють самі замовники та/або їх органи правління. Водночас, оскільки головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я є Міністерство охорони здоров’я України (МОЗ), у разі необхідності визначення приналежності суб’єкта до закладів охорони здоров’я замовники можуть додатково звертатись до МОЗ.

Звертаємо увагу також, що пунктом 5 Особливостей забороняється придбання замовниками товарів, робіт і послуг до/без проведення процедури закупівлі відкриті торги/використання електронного каталогу (у разі закупівлі товару), визначеної цими особливостями, та укладення договорів про закупівлю, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедури закупівлі відкриті торги/використання електронного каталогу (у разі закупівлі товару), визначеної цими особливостями (крім випадків, передбачених пунктами 9 і 13 цих особливостей).

При цьому закупівлі лікарських засобів та медичних виробів, які не внесені до Переліку згідно з додатком до Особливостей, вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, здійснюються у відповідності до пункту 10 Особливостей, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до Порядку № 822, з урахуванням положень, визначених цими Особливостями. 

Пунктом 63 Порядку № 822 передбачено, що запит пропозицій постачальників вважається таким, що не відбувся, якщо не було подано жодної ціни пропозиції або замовником усі подані пропозиції постачальників були відхилені з підстав, визначених пунктом 64 цього Порядку, що набуде чинності з 1 вересня 2023 року у відповідності до постанови № 677. 

Разом з тим, статтею 58 Конституції України встановлено, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи. У зв’язку з цим, закупівлі, що розпочаті до набрання цими нормативно-правовими актами чинності, завершуються у порядку, що діяв до набрання ними чинності. 

Згідно з пунктом 2 постанови № 686 закупівлі лікарських засобів та медичних виробів, що розпочаті до набрання чинності цією постановою, завершуються в порядку, що діяв до набрання чинності цією постановою. 

Зазначаємо також, що оскільки адміністрування електронних каталогів для медичних товарів та лікарських засобів здійснює державне підприємство “Медичні закупівлі України”, що визначено централізованою закупівельною організацією відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2021 № 1093, з питань формування та супроводження електронного каталогу в електронній системі закупівель необхідно звертатися до державного підприємства “Медичні закупівлі України”. 

Принагідно інформуємо, що 12.07.2023 представниками Міністерства, ДП “Прозорро” та ДП “Медичні закупівлі” проведено вебінар, в якому розглянуто тему щодо оновлень в Prozorro Market та основні зміни в роботі електронного каталогу. Вебінар розміщено за посиланням: https://fb.watch/lMCKTthQsg/undefined

Щодо здійснення закупівель через ЦЗО

Згідно з пунктом 38 статті 1 Закону централізовані закупівельні організації – юридичні особи державної або комунальної власності, що визначаються Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування як замовники, які організовують і проводять тендери та закупівлі за рамковими угодами в інтересах замовників відповідно Закону. 

Відповідно до статті 11 Закону централізована закупівельна організація набуває усіх прав та обов’язків замовників, що визначені цим Законом, та несе відповідальність згідно із законами України. 

У свою чергу, замовник укладає договір про закупівлю товару (товарів) та/або послуги (послуг) з переможцем процедури закупівлі за результатами тендеру та/або з переможцем відбору закупівлі за рамковою угодою, що були здійснені в його інтересах централізованою закупівельною організацією. Замовники надають централізованій закупівельній організації необхідну інформацію про потребу для проведення тендеру та/або закупівель за рамковими угодами відповідно до законодавства. 

При цьому Законом передбачено, що у рішенні про визначення централізованої закупівельної організації може бути встановлено про обов’язковість закупівлі через централізовану закупівельну організацію для певного переліку замовників і визначено перелік товарів та/або послуг, закупівля яких через централізовану закупівельну організацію є обов’язковою. Поряд з цим особливості створення та діяльності централізованих закупівельних організацій затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 № 1216 “Про Особливості створення та діяльності централізованих закупівельних організацій” (далі – Особливості № 1216). 

Відповідно до постанови № 1178, централізовані закупівельні організації, у тому числі утворені під час дії правового режиму воєнного стану в Україні, організовують і проводять в інтересах замовників процедури закупівлі відкриті торги (далі – відкриті торги) відповідно до цих особливостей та закупівлі за рамковими угодами відповідно до умов, визначених Законом, а також можуть формувати та супроводжувати електронний каталог відповідно Порядку 822. 

Таким чином, зміни, внесені постановою № 686, стосуються суб’єктів, які є закладами охорони здоров’я або структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних (військових) адміністрацій при здійсненні безпосередньо ними закупівель лікарських засобів та медичних виробів за переліком згідно з додатком, вартість яких становить або перевищує 50 тис. гривень з використанням електронного каталогу. 

Натомість основні функції централізованих закупівельних організацій визначені пунктом 19 Особливостей № 1216, передбачають саме проведення тендерів та закупівлі за рамковими угодами в інтересах замовників, які зобов’язані здійснювати визначені для них відповідним рішенням у встановленому порядку закупівлі через таку централізовану закупівельну організацію. 

З огляду на викладене, централізовані закупівельні організації, які зобов’язані відповідним рішенням здійснювати обов’язкові закупівлі для певного переліку замовників за визначеним переліком товарів та/або послуг, здійснюють такі закупівлі у спосіб, передбачений Законом та Особливостями, а саме шляхом проведення в інтересах визначених замовників процедури закупівлі відкриті торги відповідно до постанови № 1178 та закупівлі за рамковими угодами відповідно до умов, визначених Законом.

Директор департаменту

сфери публічних закупівель

та конкурентної політики                                                                                                     Ганна МЕДВЄДНІКОВА

 

 

Юлія ТИЩЕНКО, 596-68-46


Поділитися на facebook
ПОДІЛИТИСЬ
0

КОМЕНТАРІ

Підписка на розсилку