Вийшов новий наказ «Про затвердження Примірного положення про уповноважену особу»

16.06.2021 10:40
0
Поділитися на facebook
Поділитись
Дизайн без названия (43)

   Нещодавно втратив чинність наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30.03.2016 року №557 «Про затвердження Примірного положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб)». На його зміну 8 червня 2021 року вийшов інший наказ №40 «Про затвердження Примірного положення про уповноважену особу».

   Даним положенням рекомендовано керуватися усім уповноваженим особам, але він не є обов’язковим для використання. Замовники можуть додати й інші норми до власного положення щодо уповноважених осіб.

   Отже, в цій статті ми систематизуємо інформацію про уповноважену особу для кращого розуміння основних її функцій та діяльності.

   Закон України «Про публічні закупівлі» зазначає, що уповноважена особа (особи) – службова (посадова) чи інша особа, яка є працівником  замовника і визначена відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі/спрощених закупівель згідно з цим Законом на підставі власного розпорядчого рішення замовника або трудового договору (контракту).

   Визначення або призначення уповноваженої особи не повинно створювати конфлікт між інтересами замовника та учасника чи між інтересами учасників процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, наявність якого може вплинути на об’єктивність і неупередженість ухвалень рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі. 

   Уповноважена особа повинна підтвердити свій рівень володіння необхідними (базовими) знаннями у сфері публічних закупівель на веб порталі Уповноваженого органу з питань закупівель шляхом проходження безкоштовного тестування.

   Як призначається уповноважена особа ?

   Уповноважена особа визначається або призначається замовником:

 1. Шляхом покладення на працівника із штатної чисельності функцій уповноваженої особи як додаткової роботи з відповідною доплатою згідно із законодавством
 2. Шляхом введення до штатного розпису окремої посади, на яку буде покладено обов’язки виконання функцій уповноваженої особи (уповноважених осіб)
 3. Шляхом укладання трудового договору (контракту)

 

   Замовник може призначати одну або декілька осіб, за умови, що кожна з цих осіб буде відповідальною за організацію та проведення конкретних процедур закупівель/спрощених закупівель.

   У разу відсутності уповноваженої особи (лікарняний, відрядження чи відпустка) замовник може визначити іншу уповноважену особу, яка буде виконувати обов’язки такої уповноваженої особи.

   Щодо діяльності та вимог до уповноваженої особи.

   Уповноважена особа не може здійснювати діяльність на підставі договору про надання послуг для проведення процедур (процедури) закупівель/спрощених закупівель.

   Розмір заробітної плати (доплати) уповноваженої особи визначається у трудовому договорі (контракті) відповідно до вимог законодавства.

   Уповноважена особа повинна мати вищу освіту, як правило юридичну або економічну освіту, та базовий рівень знань у сфері публічних закупівель.

   Щодо функцій та основних завдань уповноваженої особи.

 1. Планування закупівель та формування річного плану закупівель в електронній системі закупівель;
 2. Проведення попередніх ринкових консультацій з метою аналізу ринку;
 3. Здійснення вибору процедури закупівлі;
 4. Проведення процедур закупівель/спрощених закупівель;
 5. Забезпечення укладання рамкових угод;
 6. Забезпечення рівних умов для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі;
 7. Забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель;
 8. Забезпечення оприлюднення в електронній системі закупівель інформації;
 9. Забезпечення надсилання в електронному вигляді до органу оскарження інформації, документів та матеріалів щодо проведення процедур закупівель у разі отримання запиту від органу оскарження;
 10. Взаємодія з органами, що здійснюють контроль у сфері публічних закупівель під час виконання ними своїх функцій відповідно до законодавства;
 11. Здійснення інших дій, передбачених Законом, трудовим договором (контрактом) або розпорядчим рішенням замовника.

 

   Права та обов’язки уповноваженої особи.

   Уповноважена особа має право:

 • Проходити навчання з питань організації та здійснення публічних закупівель, у тому числі дистанційне, що здійснюється за допомогою мережі Інтернет;
 • Брати участь у плануванні видатків і визначенні потреби в товарах, роботах і послугах, що закуповуватимуться;
 • Запитувати та отримувати рекомендації та інформацію від суб’єктів господарювання для планування закупівель та підготовки до проведення процедур закупівель/спрощених закупівель;
 • Вимагати та отримувати від службових осіб і підрозділів замовника інформацію та документи, необхідні для виконання завдань (функцій) пов’язаних з організацією та проведенням процедур закупівель/спрощених закупівель;
 • Приймати рішення, узгоджувати проекти документів, зокрема проект договору про закупівлю з метою забезпечення його відповідності умовам процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, та підписувати в межах компетенції відповідні документи;
 • Ініціювати утворення робочої групи із складу працівників замовника;
 • Надавати пропозиції керівнику щодо співпраці із централізованою закупівельною організацією;
 • Брати участь у нарадах, зборах з питань, пов’язаних з виконанням її функціональних обов’язків;
 • Надавати роз’яснення та консультації структурним підрозділам замовника з питань, що належать до компетенції уповноваженої особи;
 • Ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов’язки уповноваженої особи (осіб);
 • Вносити пропозиції керівнику щодо організації закупівельної діяльності;
 • Здійснювати інші дії, передбачені законодавством.

 

   Уповноважена особа зобов’язана:

 • дотримуватися законодавства у сфері публічних закупівель та цього Положення;
 • організовувати та проводити процедури закупівель/спрощені закупівлі;
 • забезпечувати рівні умови для всіх учасників процедур закупівель/спрощених закупівель, об’єктивний вибір переможця;
 • у встановленому Законом порядку визначати переможців процедур закупівель/спрощених закупівель.

 

   Уповноважена особа несе персональну відповідальність:

 • за прийняті нею рішення і вчинені дії (бездіяльність) відповідно до законів України;
 • за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель;
 • за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, прийнятими на його виконання.

Поділитися на facebook
ПОДІЛИТИСЬ
0

КОМЕНТАРІ

Підписка на розсилку