Щодо застосування 24 годин на усунення невідповідностей

14.02.2022 23:11
0
Поділитися на facebook
Поділитись
nn (9)

Закон України «Про публічні закупівлі» визначає правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави, територіальних громад та об’єднаних територіальних громад.

Законом визначено: якщо замовник під час розгляду тендерної пропозиції учасника виявив невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником у тендерній пропозиції та/або подання яких вимагалось ТД, він розміщує не менше, ніж за 2 робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель. 

Замовник розміщує повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах: 

1) що підтверджують відповідність учасника процедури закупівлі кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону; 

2) на підтвердження права підпису тендерної пропозиції та/або договору про закупівлю.

Повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей повинно містити таку інформацію: 

1) перелік виявлених невідповідностей; 

2) посилання на вимогу (вимоги) тендерної документації, щодо якої (яких) виявлені невідповідності; 

3) перелік інформації та/або документів, які повинен подати учасник для усунення виявлених невідповідностей. 

Замовник не може розміщувати щодо одного й того ж учасника процедури закупівлі більш ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником у тендерній пропозиції, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження.

Зазначена норма Закону була введена в дію Законом України від 19.09.2019 No 114-ІХ “Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель” та розроблялася, ураховуючи практику застосування закупівельного законодавства. Так, надання учаснику права на усунення невідповідностей протягом 24 годин дозволяє замовнику не відхиляти за невідповідності умовам ТД ті тендерні пропозиції, які є найбільш економічно вигідними за результатами електронного аукціону, але містять незначні помилки (неточності), які не впливають на ціну тендерної пропозиції та характеристики предмета закупівлі, а отже у такий спосіб може бути збережена найкраща ціна тендерної пропозиції, яка є найбільш економічно вигідною.

Отже, для застосування механізму 24 годин на усунення невідповідностей слід врахувати наступне:

  1. Надання 24 годин на усунення невідповідностей в інформації та/або документах учасника, тендерна пропозиція якого визначена найбільш економічно вигідною, є обов’язковою вимогою для замовника за умови, що тендерна пропозиція містить невідповідності, які стосуються саме кваліфікаційних критеріїв відповідно до статті 16 Закону, а також підтвердження права підпису тендерної пропозиції та/або договору про закупівлю.
  2. У разі якщо тендерна пропозиція учасника, крім невідповідностей в інформації та/або документах, визначених частиною шістнадцятою статті 29 Закону, не відповідає іншим вимогам тендерної документації, така пропозиція має відхилятися відповідно до підстав, визначених у статті 31 Закону, із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель, без застосування механізму 24 годин на усунення невідповідностей.
  3. Визначення невідповідностей в документах, поданих у складі тендерної пропозиції учасника, здійснюється замовником самостійно, виходячи зі специфіки предмета закупівлі та вимог, встановлених в тендерній документації, керуючись принципами здійснення закупівель, визначеними у статті 5 Закону, та переліком інформації та/або документів, передбачених частиною шістнадцятою статті 29 Закону.
  4. Повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником у тендерній пропозиції, може розміщуватися щодо одного й того ж учасника процедури закупівлі один раз, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження.

В свою чергу, учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей.

Відповідно до Закону замовник розглядає подані тендерні пропозиції з урахуванням виправлення або невиправлення учасниками виявлених невідповідностей.

У разі якщо учасник процедури закупівлі не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей, замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у відповідності до Закону.

Отже, замовник розглядає подані тендерні пропозиції з урахуванням уточнених або нових документів, що були завантажені учасником через електронну систему закупівель протягом 24 годин, та самостійно приймає рішення щодо їх відповідності вимогам, встановленим в тендерній документації.

Водночас, рішення уповноваженої особи оформлюються протоколом із зазначенням дати прийняття рішення, який підписується УО. Оформлення протоколів УО здійснюється замовником самостійно у довільній прийнятій у діловодстві формі.

Підстави відхилення тендерної пропозиції (з посиланням на відповідні норми Закону та умови ТД, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом 1 дня з дня ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику/переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена.

Приклади для розуміння застосування 24 годин на усунення невідповідностей. Нагадуємо, що листи Міністерства не встановлюють норм права, а мають виключно рекомендаційний та інформативний характер.                 

Додаток

Приклад 1

У вимогах тендерної документації замовника встановлено, що учасники у складі своєї тендерної пропозиції мають надати документальне підтвердження інформації про їх відповідність кваліфікаційному критерію, а саме – наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного за предметом закупівлі договору (ДК 021:2015:50530000-9: послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки). Учасник, тендерна пропозиція якого визначена найбільш економічно вигідною, у складі своєї тендерної пропозиції надав довідку про досвід виконання аналогічного договору за предметом закупівлі (ДК 021:2015:50530000-9: послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки). Водночас для документального підтвердження відповідності кваліфікаційному критерію, учасником було подано копію договору та видаткову накладну за іншим предметом закупівлі

На виконання вимог ч.16 ст. 29 Закону, оскільки в учасника виявлено невідповідності між інформацією та документами, що подані учасником у тендерній пропозиції та подання яких вимагалось ТД, замовник розміщує у строк, який не може бути меншим ніж 2 робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель.

Приклад 2

На виконання вимог тендерної документації учасник процедури закупівлі  у складі своєї тендерної пропозиції надав довідку у довільній формі, що містить інформацію про досвід виконання двох аналогічних договорів. При цьому для документального підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів учасник надав копію лише одного аналогічного договору та видаткову накладну, яка підтверджує виконання цього договору. 

На виконання вимог ч.16 ст. 29 Закону, оскільки є  невідповідності  між інформацією про досвід виконання аналогічного договору та документами, що підтверджують виконання такого договору, замовник розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель.

Приклад 3

Відповідно до умов тендерної  документації замовника на підтвердження відповідності учасника кваліфікаційному критерію учасник у складі своєї тендерної пропозиції повинен був надати довідку у довільній формі, що містить інформацію про наявність в учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, та копії відповідних дипломів та сертифікатів. Учасник у складі своєї тендерної пропозиції надав довідку у довільній формі з переліком працівників без зазначення інформації про необхідні знання та досвід. Крім того, у складі тендерної пропозиції учасника повністю відсутні копії відповідних дипломів та сертифікатів. 

У даному випадку не має можливості встановити невідповідність в інформації та документах, що подані учасником у тендерній пропозиції та подання яких вимагалось тендерною документацією, тому тендерна пропозиція такого учасника підлягає відхиленню у відповідності до підстав, визначених  статтею 31 Закону, із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель без застосування механізму 24 годин.  

Приклад 4

У вимогах тендерної документації замовника встановлено, що учасники у складі своєї тендерної пропозиції мають надати документальне підтвердження інформації про їх відповідність кваліфікаційному критерію, а саме – наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій. Для підтвердження відповідності встановленому кваліфікаційному критерію учасники  у складі своєї тендерної пропозиції повинні були надати довідку у довільній формі, що містить інформацію про наявність в учасника відповідного обладнання та матеріально-технічної бази для виконання умов договору про закупівлю та документальне підтвердження відповідності кваліфікаційному критерію – документи, що підтверджують право учасника на використання 2-х приміщень (договір купівлі-продажу, або витяг із реєстру речових прав на нерухоме майно, або договір оренди). Учасник, тендерна пропозиція якого визначена найбільш економічно вигідною, у складі своєї тендерної пропозиції не надав довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, а також не надав документи, що підтверджують право учасника на використання 2-х приміщень.

У цьому випадку немає можливості встановити невідповідність в інформації та документах, що подані учасником у тендерній пропозиції та подання яких вимагалось тендерною документацією, тому тендерна пропозиція такого учасника підлягає відхиленню у відповідності до  статті 31 Закону із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель, без застосування механізму 24 годин.  

Приклад 5

Відповідно до умов тендерної документації замовника на підтвердження відповідності учасника кваліфікаційному критерію учасник у складі своєї тендерної пропозиції повинен був надати довідку у довільній формі, що містить інформацію про наявність в учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід. При цьому також вимагалося накладення на таку довідку кваліфікованого електронного підпису. Однак у складі тендерної пропозиції учасника була надана довідка у довільній формі, що містить інформацію про наявність в учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, без кваліфікованого електронного підпису.

У даному випадку довідка, що надана учасником у складі тендерної пропозиції без накладення кваліфікованого електронного підпису не відповідає вимогам тендерної документації, тому тендерна пропозиція такого учасника підлягає відхиленню у відповідності до підстав, визначених статтею 31 Закону, без застосування механізму 24 годин.  

Приклад 6

У вимогах тендерної документації замовника було встановлено, що учасники у складі своєї тендерної пропозиції мають надати довідку у довільній формі, що містить інформацію про наявність в учасника обладнання, матеріально-технічної бази та технологій. Учасник, тендерна пропозиція якого визначена найбільш економічно вигідною, у складі своєї тендерної пропозиції надав таку довідку не в повному обсязі (відсутня стор. 2).

У даному випадку довідка, що містить інформацію про наявність в учасника обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, яка надана учасником у складі тендерної пропозиції не в повному обсязі, не відповідає вимогам тендерної документації, тому тендерна пропозиція такого учасника підлягає відхиленню у відповідності до підстав, визначених  статтею 31 Закону, без застосування механізму 24 годин.  

 

Джерело  


Поділитися на facebook
ПОДІЛИТИСЬ
0

КОМЕНТАРІ

Підписка на розсилку