Сертифікація ISO: практика органу оскарження

19.07.2021 13:02
0
Поділитися на facebook
Поділитись
Дизайн без названия (58)

   ISO — це міжнародна організація зі стандартизації, метою якої є ратифікація розроблених стандартів. Питання сертифікації ISO у публічних закупівлях не є однозначним. З одного боку, як визначено частиною 5 статті 23 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон), замовник може вимагати від учасників, у тому числі, і сертифікати, які підтверджують відповідність предмета закупівлі екологічним чи іншим характеристикам, установленим у тендерній документації. Тобто Закон:

  1.       передбачає, що замовник може вимагати від учасників сертифікати;
  2.       не забороняє вимагати саме сертифікат ISO.

   

   З іншого боку, сертифікація ISO не є обов’язковою на території України, а вартість отримання такого сертифіката може становити понад 30 000 грн. Якщо сертифікат ISO відсутній, а його вимагає замовник, учаснику потрібно нести додаткові витрати для оформлення документа, який може бути необов’язковим у його сфері діяльності.

   Також такий сертифікат оформлюється близько місяця. При цьому перелік  ISO стандартів налічує більше ніж 16 000 одиниць та отримати всі сертифікати просто нереально. Отже, учасники часто оскаржують вимогу замовника щодо численних сертифікатів ISO до Постійно діючої адміністративній колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (далі — Колегія).

   Давайте розглянемо рішення, що приймає Колегія з цього приводу. Для зручності та розуміння, які вимоги щодо сертифікатів ISO задовольняє Колегія, а які ні, розподілимо практику Органу оскарження відповідним чином.

   Задоволені скарги

   Приклад 1.Колегія задовольняє скарги, якщо замовник у вимогах тендерної документації робить прив’язку вимог ISO до виду економічної діяльності учасника (КВЕД-2010).

   Рішення Колегії № 11323-р/пк-пз від 24.05.2021, оголошення № UA-2021-04-29-001781-a

Вимога тендерної документації: учасник повинен надати скановані копії документів на систему менеджменту безпечності харчових продуктів, у тому числі стосовно предмета закупівлі (КВЕД-2010: Клас 46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами), що відповідає вимогам ISO 22000:2018 / ISO 22000:2019, який підтверджує управління безпечністю харчових продуктів, виданий на Учасника.

Позиція скаржника

Позиція Колегії

Стандарти ISO 22000 охоплюють комплекс вимог та критеріїв з організації харчового ланцюга від контролю за якістю сировини, з якої виробляється продукція, матеріалу упаковки, а також доставки готової продукції кінцевим споживачам. Вимоги вказаного стандарту ISO 22000 та діючого законодавства не конкретизують необхідність щодо зазначення конкретизованого переліку КВЕД із визначенням видів господарської діяльності для суб’єктів господарювання.

Виконати дану умову зможуть лише учасники, які зможуть надати документи на систему менеджменту безпечності харчових продуктів, стосовно оптової торгівлі продуктами харчування саме КВЕД-2010: Клас 46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами, що є дискримінаційним по відношенню до інших суб’єктів господарювання, у тому числі скаржника.

Замовник повинен усунути наведені вище невідповідності шляхом внесення відповідних змін до тендерної документації.

 

   Рішення Колегії № 9206-р/пк-пз від 27.04.2021, оголошення № UA-2021-04-01-002563-c

 

Вимога тендерної документації: учасник повинен надати копію сертифіката на систему управління якістю відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001:2009 «Системи управління якістю. Вимоги» (ISO 9001:2008, IDT) на виробництво та / або реалізацію посудом (нержавіюча сталь, склокераміка), або ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги» на виробництво та / або реалізацію посудом (нержавіюча сталь, склокераміка).

Позиція скаржника

Позиція Колегії

Скаржник пройшов сертифікацію відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001:2015 та отримав сертифікат, в якому сфера застосування відповідає застосованим / зареєстрованим на підприємстві кодам ДКПП / КВЕД на види діяльності — код 46.44 та код 46.49. Ці коди включають торгівлю як склокерамікою (підвид скла), так і посудом з нержавіючої сталі, але окремо нержавіюча сталь та склокераміка не зазначені. Сертифікація на систему управління якістю ISO 9001 передбачає перевірку підприємства, а не самого продукту. Скаржник просить внести зміни до вимог тендерної документації.

Виконати дану умову зможуть лише ті учасники, які зможуть надати наведений вище сертифікат на виробництво та / або реалізацію посудом саме з нержавіючої сталі, склокераміки, що є дискримінаційним по відношенню до інших суб’єктів господарювання, у тому числі скаржника. Замовник повинен усунути наведені невідповідності шляхом внесення відповідних змін до тендерної документації.

 

   Приклад 2. Колегія задовольняє скарги, якщо замовник у вимогах тендерної документації вимагає різні сертифікати ISO, які є взаємозамінними. Вагомий вплив на рішення Колегії мав наказ ДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» про прийняття та скасування національних стандартів від 26.12.2019 № 502, який підтверджує застосування одного сертифіката ISO на заміну іншому. За наявності, важливо долучати підтвердні документи, надані відповідними установами.

   Рішення Колегії № 8809-р/пк-пз від 22.04.2021, оголошення № UA-2021-03-29-002737-a

Вимога тендерної документації: надати документи щодо застосування учасником заходів із професійної безпеки та здоров’я:

— оригінал сертифіката «Системи управління охороною здоров’я та безпекою праці» ДСТУ ISO 45001:2019 (ISO 45001:2018, IDT);

— оригінал сертифіката системи управління гігієною та безпекою праці ДСТУ OHSAS 18001:2010.

Позиція скаржника

Позиція Колегії

Дана вимога дискримінаційна, оскільки умовами тендерної документації передбачено одночасно надати документи, які є ідентичними, дублюючими та взаємозамінними, та тому, що він як учасник не має і не повинен мати обидва сертифікати ДСТУ ISO 45001:2019 (ISO 45001:2018, IDT) та ДСТУ OHSAS 18001:2010. Для підтвердження відповідності стандарту підприємству достатньо мати лише один з двох зазначених сертифікатів.

Відповідно до наказу ДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» про прийняття та скасування національних стандартів від 26.12.2019 № 502 прийняті національні стандарти, гармонізовані з європейськими та міжнародними стандартами, методом перекладу з наданням чинності з 01.01.2021, зокрема: ДСТУ ISO 45001:2019 (ISO 45001:2018, IDT) Системи управління охороною здоров’я та безпекою праці. Вимоги та настанови щодо застосування на заміну ДСТУ OHSAS 18001:2010.

Дії замовника в частині встановлення наведених вимог порушують вимоги статті 5 та частини 4 статті 22 Закону, якими передбачена недискримінація учасників. Замовник повинен усунути наведені невідповідності шляхом внесення відповідних змін до тендерної документації.

 

   Приклад 3. Колегія задовольняє скарги, якщо скаржник зможе довести, що замовник у вимогах тендерної документації вимагає сертифікат ISO, який не має жодного відношення до закупівлі, наприклад замовник закуповує кам’яне вугілля, а вимагає від учасників сертифікат ДСТУ ISO / IEC 27001:2015, тобто відповідність європейським стандартам з інформаційної безпеки, яких зобов’язані дотримуватись лише українські банки задля захисту інформації.

   Рішення Колегії № 4063-р/пк-пз від 03.03.2021, оголошення № UA-2021-02-05-012171-а

Вимога тендерної документації: учасник повинен надати сканкопію сертифіката, чинного на дату розкриття тендерної пропозицій та виданого на ім’я учасника органом сертифікації (або органом з оцінки відповідності), про відповідність системи менеджменту інформаційної безпеки учасника вимогам ДСТУ ISO / IEC 27001:2015 (або ISO / IEC 27001:2013).

Позиція скаржника

Позиція Колегії

Скаржник повідомляє, що стандарти інформаційної безпеки ДСТУ ISO / IEC 27001:2015 та ДСТУ ISO / IEC 27002:2015 розроблені за допомогою НБУ. Це адаптовані європейські стандарти з інформаційної безпеки, яких зобов’язані дотримуватись лише українські банки задля захисту інформації. Скаржник займається виключно оптовою торгівлею твердим, рідким, газоподібним паливом, та замовником оголошено закупівлю вугілля кам’яного. Вищезазначений сертифікат не має жодного відношення до даної закупівлі і жодним чином не впливає на кваліфікаційні критерії предмета закупівлі, а також не дає замовнику додаткової гарантії щодо гарантії постачання.

Замовник не обґрунтував необхідність встановлення вимоги необхідності надання сертифіката про відповідність системи менеджменту інформаційної безпеки учасника вимогам ДСТУ ISO / IEC 27001:2015 (або ISO/IEC 27001:2013).

Замовник повинен усунути наведені невідповідності шляхом внесення відповідних змін до тендерної документації

 

   Незадоволені скарги

   Приклад 4. Замовник вимагав надання сертифіката ISO. Учасник не надав такий сертифікат, а замовник визнав такого учасника переможцем, посилаючись на частину 11 статті 26 Закону — ненадання учасником документа, отримання якого не є обов’язковим, не є порушенням умов тендерної документації та не може бути наслідком відхилення її замовником. У разі оскарження такого рішення іншим учасником Колегія вирішує, що замовник не мав права визнавати переможцем учасника, у складі тендерної пропозиції якого відсутні документи, які вимагалися.

   Якщо вимогами замовника передбачений сертифікат ISO, учасник має право оскаржити у Колегії таку вимогу. Якщо таким правом учасник не скористався, то він погоджується з умовами тендерної документації та повинен виконати всі вимоги замовника. В іншому випадку його тендерна пропозиція буде правомірно відхилена.

   Рішення Колегії № 11184-р/пк-пз від 21.05.2021, оголошення № UA-2021-03-26-014987-c

Обставини справи:

Вимога тендерної документації: учасник повинен надати cертифікат на систему екологічного управління (ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT)).

Учасник ПП «Я» у складі тендерної пропозиції не надав cертифікат на систему екологічного управління (ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT)), натомість надав Довідку-пояснення про ненадання сертифікатів групи ISO 14000:2015.

Замовник визнав учасника ПП «Я» переможцем процедури закупівлі, посилаючись на частину 11 статті 26 Закону — ненадання учасником документа, отримання якого не є обов’язковим, не є порушенням умов тендерної документації та не може бути наслідком відхилення її замовником.

Учасник ФОП «В» / скаржник не погодився з рішенням замовника та звернувся до Колегії зі скаргою.

Позиція скаржника

Позиція Колегії

Скаржник повідомляє, що учасником ПП «Я» сертифікат на систему екологічного управління (ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT)) у складі тендерної пропозиції надано не було, а отже, його тендерна пропозиція мала б бути відхилена з цієї підстави.

ПП «Я» не відповідає вимогам, встановленим абзацом 1 частини 3 статті 22 Закону.

У замовника наявні підстави для відхилення тендерної пропозиції ПП «Я», визначені пунктом 1 частини 1 статті 31 Закону.

 

   Приклад 5. Існує багато випадків з практики Колегії, коли скаржник не зміг довести та документально не підтвердив необхідність внесення змін до тендерної документації шляхом вилучення сертифіката ISO. Далі наведемо декілька з них.

   Рішення Колегії № 9066-р/пк-пз від 26.04.2021, оголошення № UA-2021-03-19-000685-c

Вимога тендерної документації: учасник повинен надати оригінал документа (сертифікат тощо), який згідно з ДСТУ 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) «Система управління якістю» підтверджує впровадження системи управління якістю в учасника як суб’єкта господарювання — юридичної особи стосовно торгівлі (оптової чи роздрібної) пальним (паливом), виданий акредитованим уповноваженим органом у сфері сертифікації.

Позиція скаржника

Позиція Колегії

Вимога щодо надання учасником Сертифіката ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015 IDT) встановлена замовником з метою підтвердження технічних і якісних характеристик предмета закупівлі, проте зазначений сертифікат підтверджує саме систему управління якістю, щодо менеджменту компанії, а не самого товару. Скаржник звертає увагу, що предметом закупівлі в даному аукціоні є товар. Управління якістю згідно з ДСТУ 180 9001:2015 надається не стосовно конкретного предмета закупівлі / товару, а щодо управління діяльністю організації з метою забезпечення її результативності, тобто в цілому на діяльність організації / компанії.

За таких умов, участь у процедурі закупівлі зможуть взяти лише учасники, які зможуть надати вищезазначений сертифікат, що є дискримінаційним до Учасників, у т. ч. тих, що не зобов’язані мати та / або не мають сертифікат на систему управління якістю.

Скаржник не довів та документально не підтвердив необхідність внесення змін до тендерної документації в цій частині, а також документально не підтвердив неможливість виконання вказаної умови тендерної документації та не довів, яким чином наведена вище умова тендерної документації порушує права та законні інтереси скаржника, пов’язані з участю у процедурі закупівлі, у зв’язку з чим відсутні підстави для задоволення скарги в цій частині.

   Рішення Колегії № 9066-р/пк-пз від 26.04.2021, оголошення № UA-2021-03-19-000685-c

Вимога тендерної документації: учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції копії «сертифіката ДСТУ ISO 9001:2015 ‟Система управління якістю. Вимоги” стосовно діяльності у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (код КВЕД 71.12)».

Позиція скаржника

Позиція Колегії

Законодавство України, яке регламентує проведення робіт з інвентаризації земель (Земельний кодекс України, Закон України «Про землеустрій», Закон України «Про державний земельний кадастр», Закон України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність» і т. д.), не передбачає обов’язковість отримання та наявності сертифіката ДСТУ ISO 9001:2015 для юридичних чи фізичних осіб, які можуть надавати послуги в цій сфері. На офіційному вебсайті структурного підрозділу ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» зазначено, яку продукцію віднесено до законодавчо регульованої сфери (наказ Держспоживстандарту України від 01.02.2005 № 28 «Про затвердження Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні». Сертифікація системи управління якістю на відповідність вимогам стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 є добровільною, не віднесена до законодавчо регульованої сфери та не може вимагатись замовником від учасника закупівлі в обов’язковому порядку.

Скаржник не довів та документально не підтвердив необхідність внесення змін до тендерної документації в цій частині, а також документально не підтвердив неможливість виконання вказаної умови тендерної документації та не довів, яким чином наведена вище умова тендерної документації порушує права та законні інтереси скаржника, пов’язані з участю у процедурі закупівлі, у зв’язку з чим відсутні підстави для задоволення скарги в цій частині.

   На жаль, переважають випадки, коли учасникам/скаржникам не вдається оскаржити вимогу щодо надання сертифіката ISO в тендерній документації. Можливо, завзятим скаржникам найближчим часом вдасться змінити таку практику Колегії, та учасникам не потрібно буде нести додаткові витрати на оформлення ISO сертифікатів.

   Радимо вам у разі оскарження наведених вимог долучати до скарги документи уповноважених установ та організацій щодо необов’язковості сертифікації ISO на території України. 

 

Джерело: Радник в сфері державних закупівель 


Поділитися на facebook
ПОДІЛИТИСЬ
0

КОМЕНТАРІ

Підписка на розсилку