Роз’яснення МІНІСТЕРСТВА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ щодо внесення змін до Особливостей, Постанови 166 та інші

17.04.2024 11:39
0
Поділитися на facebook
Поділитись
Confusion illustration exclusive design (1)

Щодо внесення змін

Міністерство економіки України як Уповноважений орган, який здійснює регулювання та реалізує державну політику у сфері закупівель, інформує, що з 09.04.2024 набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 02.04.2024 № 382 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 166 і від 12 жовтня 2022 р. № 1178” (далі – постанова № 382), якою внесені зміни до постанов Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 166 “Про затвердження Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків” (далі – постанова № 166) та від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (далі – Особливості).

Згідно з пунктом 2 постанови № 382 закупівлі, розпочаті до набрання чинності цією постановою, завершуються в порядку, що діяв до набрання чинності цією постановою.

Щодо змін, внесених до постанови № 166

Постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 166 затверджено порядок функціонування електронної системи закупівель (далі – ЕСЗ) та проведення авторизації електронних майданчиків (далі – Порядок № 166). 

При цьому розгляд питань діяльності ЕСЗ здійснюється постійно діючою комісією, що утворена Уповноваженим органом. Положення про комісію (далі – Комісія) затверджено наказом Мінекономіки від 14.11.2019 № 381. Припинення публічного доступу до інформації, розміщеної в ЕСЗ, здійснюється відповідно до Порядку № 166.

Відповідно до пункту 91 Порядку № 166 (в редакції постанови № 382) у разі оприлюднення користувачем в ЕСЗ інформації з обмеженим доступом або інформації, розголошення якої під час дії правового режиму воєнного стану в Україні може нести загрозу національній безпеці та/або громадській безпеці і порядку, за зверненням замовника, який оприлюднив таку інформацію в ЕСЗ та/або який здійснює закупівлю, під час якої була оприлюднена така інформація іншим користувачем, адміністратор вчиняє дії в ЕСЗ з припинення публічного доступу до такої інформації на підставі рішення комісії про надання адміністраторові дозволу на припинення публічного доступу до інформації з обмеженим доступом або інформації, розголошення якої під час дії правового режиму воєнного стану в Україні може нести загрозу національній безпеці та/або громадській безпеці і порядку, зокрема шляхом припинення публічного доступу до інформації про закупівлю, під час якої була оприлюднена інформація з обмеженим доступом або інформація, розголошення якої під час дії правового режиму воєнного стану в Україні може нести загрозу національній безпеці та/або громадській безпеці і порядку.

Таким чином, обмеження доступу здійснюється адміністратором на підставі рішення Комісії за зверненням замовника, який оприлюднив таку інформацію в ЕСЗ та/або який здійснює закупівлю, під час якої була оприлюднена така інформація іншим користувачем. 

Такі звернення слід направляти на електронну адресу meconomy@me.gov.ua або на поштову адресу Міністерства: 01008, м. Київ, вул. М. Грушевського 12/2 та зазначати, що листа адресовано Комісії щодо розгляду питань діяльності електронної системи закупівель. Звернення розглядається протягом 10 робочих днів з дня їх отримання, за результатами якого, Комісія приймає рішення про надання адміністратору ЕСЗ – ДП “ПРОЗОРРО” дозволу на припинення публічного доступу до інформації.

Рішення комісії згідно пункту 91 Порядку № 166 є обов’язковими. Натомість всі інші рішення Комісії, крім передбачених в пункті 91 цього Порядку, мають рекомендаційний характер. Крім цього, виходячи з пункту 20 Порядку № 166, для оптимізації та забезпечення ефективності здійснення операторами доопрацювань авторизованих електронних майданчиків у зв’язку з внесення змін до законодавства у сфері закупівель та/або прийняття нових нормативно-правових актів, та/або у разі здійснення доопрацювання ЕСЗ оператор авторизованого електронного майданчика повинен у строк, визначений адміністратором, привести функціональні характеристики та можливості авторизованого електронного майданчика у відповідність з такими змінами та актами, а також з технічним завданням та/або стандартними сценаріями тестування. Строк для доопрацювання не може бути меншим, ніж п’ять робочих днів.

Положення пункту 67 Порядку № 166 також передбачає, що звернення про зміну найменування та/або місцезнаходження оператора реєструється і оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу.

Щодо змін, внесених до Особливостей

Постановою № 382 до Особливостей внесено низку змін, які слід врахувати замовникам під час здійснення закупівель. Тому звертаємо увагу, що при здійсненні відкритих торгів згідно Особливостей з 09.04.2024, замовникам необхідно викласти умови тендерної документації з урахуванням цих змін. Оновлено також особливості здійснення процедур закупівлі послуг енергосервісу, зокрема в частині альтернативного способу визначення базового рівня споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг.

Щодо ступеню локалізації

У разі здійснення замовником закупівлі робіт чи послуг, якщо виконання таких робіт чи надання послуг передбачає набуття замовником у власність товарів, визначених пунктом 61 розділу X “Прикінцеві та перехідні положення” Закону, вартість яких у складі предмета закупівлі дорівнює або перевищує вартісні межі, визначені абзацом першим пункту 61 розділу X “Прикінцеві та перехідні положення” Закону, закупівля таких робіт чи послуг здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених пунктом 61 розділу X “Прикінцеві та перехідні положення” Закону. 

Отже, вимога про ступінь локалізації застосовується замовником до закупівель товару у складі робіт чи послуг (якщо виконання таких робіт чи надання послуг передбачає набуття замовником у власність товарів, визначених пунктом 61 розділу X “Прикінцеві та перехідні положення” Закону), у разі якщо його вартість становить або перевищує 200 тисяч гривень.

Щодо можливості створення ЦЗО для закупівлі робіт

Постановою № 382 передбачено можливість створення Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України централізованої закупівельної організації для закупівлі послуг та/або робіт. 

Так, згідно з абзацом другим пункту 7 Особливостей за рішенням Кабінету Міністрів України централізована закупівельна організація, що утворюється під час дії правового режиму воєнного стану в Україні та належить до сфери управління Агентства відновлення, може здійснювати закупівлі послуг та/або робіт в інтересах замовників шляхом проведення відкритих торгів відповідно до цих особливостей та закупівель за рамковими угодами відповідно до умов, визначених Законом.

Таким чином, Урядом надано можливість створення Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України централізованої закупівельної організації саме для закупівлі робіт та послуг.

Щодо закупівлі лікарських засобів

Відповідно до пункту 111 Особливостей у разі коли замовники, які є закладами охорони здоров’я або структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних (військових) адміністрацій, здійснюють закупівлі лікарських засобів, які в установленому законом порядку зареєстровані в Україні, та медичних виробів за переліком згідно з додатком 1, вартість яких становить або перевищує 50 тис. гривень, такі закупівлі здійснюються з використанням електронного каталогу відповідно до Порядку формування та використання електронного каталогу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822.

Закон України “Про лікарські засоби” регулює зокрема правовідносини, пов’язані із створенням, реєстрацією, виробництвом, контролем якості та реалізацією лікарських засобів. Згідно статті 9 Закону України “Про лікарські засоби” не підлягають державній реєстрації лікарські засоби, які виготовляються в аптеках за рецептами лікарів та на замовлення лікувальнопрофілактичних закладів із дозволених до застосування діючих та допоміжних речовин.

Отже, закупівля лікарських засобів, які містяться в переліку згідно з додатком 1 до Особливостей, вартість яких становить або перевищує 50 тис. гривень, здійснюються закладами охорони здоров’я, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних (військових) адміністрацій з використанням електронного каталогу в обов’язковому порядку за умови, що такі лікарські засоби в установленому законом порядку зареєстровані в Україні.

Щодо відкритих торгів з публікацією англійською мовою

Відповідно до пункту 121 Особливостей в редакції постанови № 382 замовники можуть здійснювати публічні закупівлі товарів, послуг, робіт незалежно від їх вартості шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному Законом для відкритих торгів, оголошення про проведення яких оприлюднюється відповідно до частини третьої статті 10 Закону, та з урахуванням положень абзацу другого пункту 4, пунктів 19, 27, 43, абзацу дев’ятого пункту 44 та пункту 47 цих особливостей.

Згідно з пунктом 10 Особливостей замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту, предмет закупівлі яких визначається відповідно до пункту 3 розділу II Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15 квітня 2020 р. № 708 (далі – послуги з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн. гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному пунктом 121 цих особливостей або розділом “Порядок проведення відкритих торгів” цих особливостей, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 “Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу”, з урахуванням положень, визначених цими особливостями, та/або в порядку, передбаченому пунктом 8 цих особливостей.

Отже, Особливостями передбачено право, а не обов’язок замовника, для використання процедури закупівлі відкритих торгів з публікацією англійською мовою без застосування вартісних меж, визначених у частині третій статті 10 Закону. При цьому порогові межі для проведення відкритих торгів, а також відкритих торгів з публікацією англійською мовою, встановлені пунктом 10 Особливостей.

Таким чином, в залежності від вартості предмета закупівлі, визначеної згідно з Особливостями, замовник самостійно здійснює вибір процедури закупівлі (згідно порядку проведення відкритих торгів або згідно пункту 121 цих особливостей з публікацією англійською мовою). При цьому Особливостями не передбачена необхідність обґрунтування вибору відкритих торгів з публікацією англійською мовою. Крім того звертаємо увагу, що під час проведення відкритих торгів з публікацією англійською мовою здійснення розгляду тендерних пропозицій на відповідність вимогам тендерної документації передує проведенню електронного аукціону. Водночас у разі подання для участі менше двох тендерних пропозицій та допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій, тендер автоматично відміняється електронною системою закупівель згідно з абзацом третім пункту 1 та пунктом 2 частини другої статті 32 Закону.

Щодо права здійснювати закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару

Підпунктом 19 пункту 13 Особливостей передбачена можливість придбання замовниками послуг, пов’язаних із створенням або залученням фінансових інструментів, гарантій, кредитів або грантів, а також послуг, пов’язаних із створенням інструментів страхування, перестрахування та/або відшкодування збитків від воєнних ризиків торгових суден, задіяних у перевезенні українських експортних товарів, вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, без застосування ЕСЗ, шляхом укладення прямого договору про закупівлю з подальшим оприлюдненням в ЕСЗ звіту про договір про закупівлю, укладений без використання ЕСЗ, договору про закупівлю та додатків до нього, а також обґрунтування підстави для здійснення такої закупівлі.

Також, у переліку випадків зміни істотних умов договору наразі міститься два виключення, які передбачені підпунктами 13 та 15 пункту 13 Особливостей та до яких при укладенні договорів не застосовуються положення, визначені пунктом 19 Особливостей.

Щодо строку для подання тендерних пропозицій під час закупівлі робіт та тендерної документації

Звертаємо увагу, що постановою № 382 розмежовано строк для подання тендерних пропозицій при закупівлі товарів і послуг та робіт. Так, згідно пункту 34 Особливостей строк для подання тендерних пропозицій не може бути менше ніж:

  • сім днів з дня оприлюднення в електронній системі закупівель оголошення про проведення відкритих торгів на закупівлю товарів, послуг;
  • 14 днів з дня оприлюднення в електронній системі закупівель оголошення про проведення відкритих торгів на закупівлю робіт.

При цьому постановою № 382 встановлено також, що у тендерній документації не повинно міститися вимог, що обмежують нижню межу ціни тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі.

Разом з тим, постановою № 382 відкориговано застосування пунктів 45 і 47 Особливостей в частині застосування замовником підстав для відхилення тендерної пропозиції (відмови в участі учаснику) стосовно невиконання учасником своїх зобов’язань за раніше укладеним договором про закупівлю із цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання і застосування санкцій.

Так, згідно з підпунктом 2 пункту 45 Особливостей замовник може відхилити тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в ЕСЗ у разі, коли: учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з тим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання і застосування санкцій у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Зазначений учасник процедури закупівлі може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відхилення тендерної пропозиції. Для цього учасник процедури закупівлі (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, тендерна пропозиція такого учасника не може бути відхилена. При цьому положення абзацу 14 пункту 47 Особливостей в редакції постанови 382 виключені.

Щодо надання роз’яснень щодо тендерної документації та внесення змін до неї та/або оголошення про проведення відкритих торгів

Постановою № 382 передбачено право замовників надавати роз’яснення та вносити зміни не лише до тендерної документації, але також і до оголошення про проведення процедури закупівлі.

Так, фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через ЕСЗ до замовника за роз’ясненнями як щодо тендерної документації, так і щодо оголошення про проведення відкритих торгів та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру (далі — звернення). Усі звернення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох днів з дня їх оприлюднення надати відповідь на звернення та оприлюднити його в електронній системі закупівель.

Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів. З питаннями технічної реалізації в ЕСЗ у зв’язку з прийняттям постанови № 382 можливо ознайомитися на інфобоксі ДП Прозорро за посиланням: https://numl.org/Rsi.

 

Джерело: https://infobox.prozorro.org/articles/roz-yasnennya-ministerstva-ekonomiki-ukrajini-shchodo-vnesennya-zmin-do-osoblivostey-postanovi-166-ta-inshi-1


Поділитися на facebook
ПОДІЛИТИСЬ
0

КОМЕНТАРІ

Підписка на розсилку