Проектно-кошторисна документація: правила закупівлі

12.07.2021 12:13
0
Поділитися на facebook
Поділитись

   Проектно кошторисна документація (ПКД) — це основний документ в будівництві, що закладає вимоги до об’єкта. Будь-яке будівництво починається з проектування та складання кошторису витрат. Але чи є розробка ПКД окремим предметом закупівлі, чи це частина робіт з будівництва, хто її має замовляти та на підставі якого документа розробляти?

   Предмет закупівлі ПКД

   Поняття проектної документації визначено у Державних будівельних нормах України А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації» (далі – ДБН А.2.2-3-2014). Ці норми встановлюють склад та зміст проектної документації на нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт та технічне переоснащення будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, їх комплексів або їх частин, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури. 

   При цьому, ДБН А.2.2-3-2014 не встановлює вимоги щодо:

 •  складу та змісту проектної документації на реставрацію об’єктів культурної спадщини;
 •  на об’єкти, що споруджуються за межами України за рахунок її бюджетних інвестицій; 
 • при ліквідації наслідків аварій і катастроф;
 •  на консервацію та розконсервацію об’єктів будівництва встановлюються.

    

   Такі вимоги встановлюються окремими будівельними нормами та нормативними документами, однак із урахуванням положень ДБН А.2.2-3-2014

   Проектна документація — це затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об’ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні рішення, а також кошториси об’єктів будівництва. 

   Проектна документація на будівництво об’єктів розробляється з урахуванням вимог містобудівної документації, вихідних даних на проектування та дотриманням вимог законодавства, будівельних норм, нормативно-правових актів з охорони праці, зокрема Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 23 червня 2017 року № 1050, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 08 вересня 2017 року за № 1111/30979, державних стандартів і правил, у тому числі вимог нормативів з питань створення умов для безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (вимоги щодо створення умов для безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення зазначаються в проектній документації окремим розділом). 

   Відповідно до Закону № 922 роботи — це, у тому числі, розроблення проектної документації на об’єкти будівництва, науково-проектної документації на реставрацію пам’яток архітектури та містобудування, роботи з будівництва об’єктів з розробленням проектної документації.

   В той же час, до послуг віднесено поточний ремонт та поточний ремонт з розробленням проектної документації.

   Таким чином, категорія предмета закупівлі з розроблення ПКД залежить від виду робіт, для якого воно здійснюється. 

   Знак Єдиного закупівельного словника щодо закупівлі ПКД найчастіше обирається із розділу 71000000-8 АРХІТЕКТУРНІ, БУДІВЕЛЬНІ, ІНЖЕНЕРНІ ТА ІНСПЕКЦІЙНІ ПОСЛУГИ, зокрема  ДК 021:2015: 71320000-7 — Послуги з інженерного проектування.

   В той же час визначення робіт з будівництва об’єктів з розробленням проектної документації свідчить про можливість здійснення закупівлі робіт частиною яких буде розробка ПКД. 

 

   Завдання щодо розробки проектно-кошторисної документації 

   Замовником ПКД може бути фізична чи юридична особа, яка має у власності або у користуванні земельну ділянку для забудови чи володіє на законних підставах об’єктом будівництва, на якому має намір виконувати будівельні роботи. 

   Тож перед тим як оголошувати закупівлю на проектно-кошторисну документацію замовник має впевнитися, що у нього є право щодо земельної ділянки для забудови чи об’єкта будівництва. 

   Це досить важливий момент і для визначення вимог до проектно кошторисної документації. Адже саме від земельної ділянки чи об’єкта будівництва залежить формування технічного завдання в закупівлі. Формує завдання на проектування замовник. Це обґрунтовані вимоги до планувальних, архітектурних, інженерних і технологічних рішень об’єкта будівництва, його основних параметрів, вартості та організації його будівництва і складається з урахуванням технічних умов, містобудівних умов та обмежень. 

   У завданні на проектування замовником можуть встановлюватися вимоги щодо обґрунтування використання імпортних матеріалів, виробів, конструкцій та устаткування (з порівнянням технічних та цінових характеристик відповідних вітчизняних матеріально-технічних ресурсів). При формуванні завдання на проектування замовник застосовує додаток Б ДБН А.2.2-3-2014, що містить перелік інформації, яку потрібно заповнити замовнику щоб сформувати основні вимоги до розробки ПКД.

    Важливо, що формуючи завдання на проектування, замовник повинен усвідомлювати, що він закладає основу не тільки для подальшої закупівлі, а й усіх етапів виконання робіт.

    Порядком розроблення проектної документації на будівництво об’єктів, затвердженим наказом Мінрегіон від 16.05.2011  № 45, встановлено, що назва об’єкта будівництва за проектною документацією має відповідати завданню на проектування, не змінюватися на всіх стадіях проектування та відображати вид будівництва (нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення діючих підприємств, реставрація, капітальний ремонт) та його місце розташування. 

   Проектна документація для будівництва має відповідати положенням законодавства, вимогам містобудівної документації, будівельних норм, стандартів та правил. 

   Також слід врахувати, що на нових земельних ділянках не допускається розроблення ПКД без інженерних вишукувань, що повинні бути виконані відповідно до ДБН А.2.1-1. 

   Перед розробкою ПКД можуть бути здійснені передпроекті роботи. Це роботи, які можуть виконуватись до початку процесу проектування для визначення принципових об’ємно-просторових та містобудівних рішень:

 • розроблення попередніх концептуальних архітектурних пропозицій (форескізи);
 • розроблення пропозицій щодо розміщення об’єктів будівництва на земельних ділянках (обґрунтування місця розміщення, необхідної території та умов будівництва);
 • опрацювання технологічної та інженерної характеристик об’єкта; попередні інженерні вишукування; 
 • попередні обстеження будівель, які підлягають реконструкції, капітальному ремонту або технічному переоснащенню;
 •  інші види робіт, необхідні для початку процесу проектування. 

   Виконання передпроектних робіт дозволить замовнику надати розробнику ПКД можливість ознайомитися із об’єктом та внести свої корективи до завдання на проектування. 

   У будь-якому разі розробник ПКД має враховувати основні складові вихідних даних, що надаються замовником, та якими є:

 • містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки;
 • технічні умови; 
 • завдання на проектування; 
 • інші вихідні дані, які надаються замовником. 

   Містобудівні умови та обмеження надаються відповідними уповноваженими органами містобудування та архітектури на підставі містобудівної документації на місцевому рівні на безоплатній основі за заявою замовника (із зазначенням кадастрового номера земельної ділянки). 

   Наказом Мінрегіон України від 06.11.2017 № 289, затверджено перелік об’єктів будівництва, для проектування яких містобудівні умови та обмеження не надаються. 

   Технічні умови — це комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об’єкта будівництва, які повинні відповідати його розрахунковим параметрам щодо водопостачання (з урахуванням потреб забезпечення пожежогасіння), тепло-, електро- і газопостачання, водовідведення, зовнішнього освітлення, відведення зливових вод та телекомунікації. 

 

   Як правильно проводити закупівлю розробки ПКД, ПКД на реконструкцію та як вносити зміни до проектно-кошторисної документації, роз’яснюють наші колеги портал Держзакупівлі.


Поділитися на facebook
ПОДІЛИТИСЬ
0

КОМЕНТАРІ

Підписка на розсилку