Огляд змін до постанови Кабінету Міністрів України № 1275 від 11.11.2022 р. відносно оборонних закупівель під час воєнного стану.

07.09.2023 11:45
0
Поділитися на facebook
Поділитись
Girl recording voice

Постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2023 № 736 внесено зміни до Особливостей здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2022 № 1275 “Деякі питання здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану” (далі – Особливості ПКМУ №1275).

Також було скасовано Постанову Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 335 “Деякі питання здійснення оплати товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони в умовах воєнного стану”. 

Розглянемо, як це вплинуло на роботу закупівельників.

Щодо використання рамкових угод державними замовниками у сфері оборонних закупівель.

Повністю виключено розділ та підпункти 12-42 Особливостей ПКМУ №1275, якими передбачалося укладення рамкової угоди та проведення відбору для укладення державного контракту, таким чином з моменту набрання чинності Постанови КМУ №736 від 18.07.2023 року, а саме з 21.08.2023 року, рамкові угоди державними замовниками не застосовуються. Якщо до вступу в дію нової редакції Постанови №1275 замовником була оголошена закупівля за рамковою угодою/відбори за укладеною рамковою угодою, він має право закінчувати розпочату закупівлю/відбори за старою редакцією або ініціювати розірвання договору про укладання рамкової угоди та укладати нові договори за новою редакцією.

Щодо незастосування вимоги до ціни державного контракту (договору).

 В підпункті 1 пункту 3 Постанови КМУ №1275 тепер закріплена норма про не застосування положення щодо визначення ціни державного контракту (договору) на основі розрахунково-калькуляційних матеріалів, внаслідок чого більше не потрібно вимагати так звану калькуляцію у постачальника, але у разі необхідності, наприклад для встановлення норми прибутку не більше 25%, калькуляція може бути підтверджуючим документом.

Щодо внесення змін до істотних договору у виключних випадках.

В пункті 8 Особливостей ПКМУ 1275 тепер визначені виключні випадки, які передбачають внесення змін до істотних умов договору про закупівлю з посиланням на п.19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування затверджених постановою КМУ від 12.10.2022 року №1178 (далі по тексту Особливості ПКМУ №1178). 

Зокрема, необхідно звернути увагу що тепер істотні умови договору за п.8 не можуть змінюватися після його укладення до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків: коригування обсягу закупівлі з урахуванням наявних фактичних видатків для їх здійснення; покращення якісного стану предмета закупівлі за умови що таке покращення не призведе до збільшення ціни договору; продовження строку дії договору та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг – за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми вартості (ціни), визначеної в державному контракті (договорі); погодження зміни вартості (ціни) в договорі в бік зменшення – у разі наявності в ньому порядку зміни вартості (ціни), та інше визначене п.19 Особливостей ПКМУ №1178.

Слід також зазначити, для закупівлі ОВТ (пп.43-49) підстави внесення змін до істотних умов договору відрізняються від такого переліку для п.8 . 

Зауважимо,  що в пункті 49 зазначено, що  вартість (ці) державного контракту (договору) не може бути збільшена щодо зобов’язань у частині прострочення строків постачання товарів (виконання робіт, надання послуг) з вини виконавця, а також у частині здійсненої попередньої оплати.

Постановою №1275 не визначені підстави для внесення змін до істотних умов договору, рішення , які норми застосовувати , приймає замовник. Тому радимо застосовувати норми п.8 щодо зміни істотних умов. 

Щодо закупівлі державними замовниками ОВТ

З’явився новий розділ в Особливостях , затверджених постановою №1275  – «Проведення закупівель озброєння, військової та спеціальної техніки, ракет і боєприпасів та їх складових частин, а також послуг із розроблення, ремонту, модернізації озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів та їх складових частин», яким передбачено закупівля» – пунктом 45 визначається що такі закупівлі проводяться без застосування видів (процедур) закупівель, визначених Законами України  “Про оборонні закупівлі” та  “Про публічні закупівлі”.

Також слід звернути увагу, що в абзаці 2 пункту 45 Особливостей ПКМУ 1275 з’явився перелік інформації,  яка повинна бути наведена  в комерційній пропозиції на постачання товару, виконання робіт або надання послуг оборонного призначення вітчизняними або іноземними суб’єктами господарювання зокрема, але не виключно:

 1. повне найменування, код згідно з УКТЗЕД, номенклатурний номер НАТО (за наявності);
 2. тактико-тактичні або інші характеристики (за наявності);
 3. дані щодо технічного стану;
 4. повне найменування виробника, країна походження та знаходження, логістичний маршрут постачання (за наявності);
 5. умови постачання (строк, графік тощо);
 6. загальна вартість (ціна) та умови оплати.

Враховуючи внесені зміни розглянемо можливі варіанти здійснення закупівель державними замовниками після 21.08.2023 року у відповідності до оновленої Постанови:

ВАРІАНТ 1 – Використання електронної системи закупівель «Прозорро» з дотриманням вимог та норм визначених в Особливостях ПКМУ №1178, згідно з пунктом 8  Особливостей ПКМУ №1275 передбачені наступні способи проведення закупівлі:

 • Відкриті торги;
 • Спрощена закупівля;
 • Відбір постачальника шляхом запиту ціни пропозицій (з 01.09.2023 – запиту пропозиції) постачальників відповідно до Порядку формування та використання електронного каталогу затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822.

ВАРІАНТ 2 – Без застосування електронної системи закупівель може здійснюватися придбання товарів і послуг оборонного призначення, інших товарів і послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони, однак такий варіант може бути застосовано виключно за однієї з наступних умов визначених в п.9 Особливостей ПКМУ №1275 які викладені нижче:

 1. розрахунок ціни договору передбачає прибуток до 25 відсотків собівартості товарів, робіт та послуг, у разі коли виконавець державного контракту (договору) є виробником запропонованого товару, надавачем послуг або виконавцем робіт;
 2. якщо виконавець державного контракту (договору) не є виробником товару, він має гарантувати, що сукупний прибуток усіх суб’єктів господарювання, що були залучені в ланцюгу постачання між виробником товару і виконавцем державного контракту (договору), становить до 25 відсотків первинної собівартості товару;

*Собівартість товарів, робіт і послуг визначається виробником товару, надавачем послуг або виконавцем робіт на підставі стандартів бухгалтерського обліку.

Окремо варто звернути увагу, що у відповідності до п.8 /п.9 Особливостей здійснення оборонних закупівель також без використання електронної системи закупівель здійснюється закупівля товарів, робіт і послуг оборонного призначення, що становить державну таємницю, а також закупівлі озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів та їх складових частин та послуг із розроблення, ремонту, модернізації озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів та їх складових частин.

Що робити із закупівлями, розпочатими до набрання законної сили Постановою №736 від 18.07.2023 року ?

 Підпунктом 4 пункту 3 Особливостей ПКМУ №1275 визначено, що  оборонні закупівлі товарів, робіт і послуг, що розпочаті до набрання чинності цією постановою, завершуються в порядку, що діяв до набрання чинності цією постановою» – це дає можливість закрити закупівлю з дотриманням правил до набрання чинності змін після 21.08.2023 року, без їх застосування. Але , враховуючи, що нова редакція Постанови №1275 діє вже більше місяця (станом на 30.08.2023), у замовника можуть виникнути проблеми при реєстрації укладених договорів в органах казначейства. Тому радимо в цьому випадку відразу подавати договори на реєстрацію з належним обґрунтуванням. 

Посилання на джерело: https://infobox.prozorro.org/articles/oglyad-zmin-do-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrajini-1275-vid-11-11-2022-r-vidnosno-oboronnih-zakupivel-pid-chas-voyennogo-stanu


Поділитися на facebook
ПОДІЛИТИСЬ
0

КОМЕНТАРІ

Підписка на розсилку