Локалізація в публічних закупівлях. Її наслідки для виробництва та конкуренції

31.01.2022 18:31
0
Поділитися на facebook
Поділитись
breadwinner-abstract-concept-vector-illustration-earn-money-work-from-home-husband-businessman-working-father-mother-family-needs-support-freelance-work-homemaking-wife-abstract-metaphor_335657-1431

Можливо, ви вже чули про Законопроєкт №3739 «Про внесення змін до закону України «Про публічні закупівлі» щодо створення передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості». Президент підписав його 12 січня 2022 р.  

Законопроєкт №3739 встановлює обов’язкові вимоги щодо локалізації виробництва товарів. І це має стати важливим кроком до вдосконалення процедури публічних закупівель. Тобто, крім врахування цінового критерію та/або життєвого циклу продукції, запроваджується обов’язкова наявність локалізації виробництва предметів закупівлі за відповідним ступенем локалізації для визначених товарних позицій.

Закон набирає чинності через 6 місяців з дня його опублікування. Його основними цілями є:

  • модернізація та забезпечення сталого розвитку виробничо-експортного потенціалу промислового сектору національної економіки, 
  • поліпшення економічного становища України, 
  • збереження існуючих і створення нових робочих місць,
  •  підвищення добробуту громадян. 

 

Отже, Закон пропонує вдосконалити процедуру публічних закупівель для певних груп продукції машинобудування. Для цього мають бути надані додаткові стимули для дотримання критеріїв локалізації їх виробництва без порушення умов конкуренції на внутрішньому ринку. 

Цей захід є досить актуальним, оскільки є необхідність оновлення:

  • рухомого складу наземного громадського транспорту,
  • залізниці, 
  • комунальної та будівельної техніки,
  • техніки спеціального призначення,
  • обладнання,
  • продукції енергетичного машинобудування

Все це буде відбуватися за рахунок державного або місцевого бюджету. 

Також є необхідність стимулювання зайнятості населення України, в тому числі, збереження існуючих та створення нових робочих місць, модернізації та забезпечення сталого розвитку економіки України.

Зміни до Закону України «Про публічні закупівлі» запроваджуються тимчасово, на 10 років. Як саме вони впливатимуть на проведення закупівель і чи виправдають ті надії, що на них покладаються, — питання майбутнього.

Давайте детальніше розглянемо нововведення у Законі.

Змінами до ч.1 ст.1 Закону України «Про публічні закупівлі» буде запроваджено нове поняття «ступінь локалізації виробництва». Зазнає змін і ст. 43 цього Закону: підстави для визнання договору нікчемним будуть доповнені ще одним пунктом: «Якщо назва предмета закупівлі з зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником не відповідає товарам, роботам чи послугам, що фактично закуплені замовником». 

Виникає запитання: це стосується виключно окремих закупівель у машинобудівній сфері чи взагалі всіх, як випливає з запропонованого формулювання? Адже для багатьох товарів можна підібрати декілька кодів Єдиного закупівельного словника, і всі вони будуть правильні. А є й такі товари, що не мають чітко визначеного коду. Основні ж зміни викладені у розділі «Перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі», який буде доповнено п. 6-1.

Замовник у публічних закупівлях здійснює закупівлю конкретних товарів за умов забезпечення певного рівня локалізації виробництва. Для початку ступінь локалізації виробництва товару становитиме не менше 10%, далі зростатиме на 5% щороку, має досягти 40% і залишатися на цьому рівні до завершення 10-річного строку дії внесених змін.

Ступінь локалізації виробництва визначається самостійно виробником товару за наведеною формулою та підтверджується уповноваженим органом (Міністерство економіки України). Саме він формує та веде перелік товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації виробництва, який оприлюднюється на його офіційному веб-сайті. А також здійснює моніторинг дотримання вимог щодо ступеня локалізації виробництва предметів закупівлі, внесених до переліку товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації виробництва. КМУ, за узгодженням з комітетом ВРУ, до предмета відання якого належать питання промислової політики та розвитку окремих галузей виробництва, може щороку не пізніше 31 жовтня змінювати ступінь локалізації виробництва на наступний календарний рік до 5% у бік зменшення або до 10% у бік збільшення щодо кожного окремого товару, що є предметом закупівлі. Також він може зменшити ступінь локалізації виробництва для проведення окремої закупівлі.

Перелік товарів, що будуть закуповуватись у відповідності зазначеними особливостями, наводиться в пп. 2 п. 6-1 «Перехідних положень» та включає більше 100 найменувань. Обмеження стосуються виключно галузі машинобудування: автобуси, трамваї, тролейбуси, локомотиви, турбіни та мотори, генератори, машини спеціального призначення (сміттєзбиральні, поливальні, дорожні тощо), пожежні машини тощо.

Також, при здійсненні закупівель робіт або послуг, якщо виконання таких робіт чи надання послуг передбачає набуття замовником у власність товарів, визначених цим пунктом, процедури закупівлі таких робіт чи послуг здійснюються з урахуванням особливостей, встановлених п. 6-1.

Зверніть увагу! Такі вимоги не застосовуються до закупівель, які підпадають під дію положень Закону України «Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі», а також положень про державні закупівлі інших міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. «Прикінцевими та перехідними положеннями» Закону Кабінету Міністрів запропоновано:

1) у 3-місячний строк з дня опублікування Закону: прийняти нормативно-правові акти, що випливають з цього Закону; забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом;

2) забезпечити під час підготовки міжнародних договорів та/або угод, що передбачають придбання предметів закупівлі, закупівля яких здійснюється з урахуванням ступеня локалізації виробництва, визначених цим Законом, за рахунок кредитів, позик, грантів, наданих відповідно до міжнародних договорів України з валютно-кредитними організаціями, включення до цих договорів чи угод вимог щодо ступеня локалізації виробництва згідно з цим Законом;

3) розробити та забезпечити реалізацію державних цільових програм щодо оновлення рухомого складу наземного громадського транспорту, залізниці, комунальної та будівельної техніки, техніки спеціального призначення, обладнання, продукції енергетичного машинобудування, що здійснюватиметься за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів;

4) щороку, починаючи з 2022 р., інформувати Верховну Раду України про стан виконання цього Закону.

Експерти вважають, що реалізація цього Закону може призвести до порушення принципів публічних закупівель, таких як добросовісна конкуренція серед учасників, максимальна економія, ефективність та пропорційність, недискримінація учасників та рівне ставлення до них. Негативно вплине на конкуренцію й можливе обмеження кола потенційних учасників закупівель лише тими, хто зможе підтвердити необхідний відсоток локалізації виробництва своїх товарів.

 

Автор статті – Тетяна Руденко 

Джерело


Поділитися на facebook
ПОДІЛИТИСЬ
0

КОМЕНТАРІ

Підписка на розсилку