Інформація наявна у відкритих реєстрах та даних: чи правомірно її вимагати від учасника

13.04.2021 09:44
0
Поділитися на facebook
Поділитись
Дизайн без названия (21)

    Закон України «Про доступ до публічної інформації»  дає таке визначення головній дефініції сфери його регулювання: публічна інформація – це  відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка перебуває у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом. 

   Відповідно ч. 1 ст. 10-1 даного Закону, публічна інформація у формі відкритих даних – це публічна інформація у форматі, що дозволяє її автоматизоване оброблення електронними засобами, вільний та безоплатний доступ до неї, а також її подальше використання. Розпорядники інформації зобов’язані надавати публічну інформацію у формі відкритих даних на запит, оприлюднювати і регулярно оновлювати її на єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на своїх веб-сайтах.

   Згідно ч. 5 ст. 17 Закону, замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель.

   Зверніть увагу: значна кількість реєстрів, зведених даних та публічної інформації наявна на офіційному ресурсі – Портал відкритих даних https://data.gov.ua/, застосування якого може значно полегшити та прискорити проведення закупівель.

   Щодо відкритого реєстру ЄДР

   https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search

   Нерідко  у тендерній документації замовники зазначають для учасників вимогу надати витяг та/або виписку з ЄДР, відомості з ЄДРПОУ, а інколи – із прив’язкою до дати видачі. 

   Чи взаємозамінні ці документи, наскільки важливе датування та чи взагалі вони настільки необхідні при наявності інформації у відкритому реєстрі? У цій статті ми розглянемо на практиці кілька рішень стосовно потреби в наданні вказаних документів.

   Отже, ЄДР та ЄДРПОУ містить однакову інформацію, тож не дублюйте у вимогах до документів учасника інформацію, яку ви можете перевірити самостійно.     

  Приклад №1. Ідентифікатор закупівлі UA-2020-05-20-002024-a 

  Замовник зазначає, що «відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України» не є публічним документома також те, що наданий у складі пропозиції «витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» не тотожний документу «відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України» та видається лише органом статистики.

  В процесі розгляду цієї справи АМКУ виявив, що у складі пропозиції скаржника міститься витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

    Відповідно до Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.1996 № 118, Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) – це автоматизована система збирання, накопичення та опрацювання даних про юридичних осіб всіх форм власності та організаційно-правових форм господарювання, відокремлені підрозділи юридичних осіб, що перебувають на території України, а також відокремлені підрозділи юридичних осіб України, що перебувають за її межами.

   Отже, ЄДР містить ту ж саму інформацію, що і ЄДРПОУ. 

   Слід зазначити, що відомості ЄДР за своїм змістом значно повніші і в силу закону вважаються достовірними, а отже, у разі суперечності між відомостями ЄДР та інформацією ЄДРПОУ, перевага має надаватися саме відомостям ЄДР. Отже, пропозиція скаржника була неправомірно відхилена замовником з наведеної вище підстави.

   Приклад № 2. Ідентифікатор закупівлі UA-2020-05-29-004805-b

   Скарга полягає у наступному: відповідно до тендерної документації, учасник мав надати відомості/довідку з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій, видані не раніше дати виходу оголошення про проведення цих торгів (дата оголошення – 29.05.2020).

   У складі пропозиції переможця містяться виписка з ЄДРПОУ від 22.05.2018 та витяг з ЄДРПОУ від 22.05.2018.

   В результаті розгляду справи, колегія АМКУ ухвалила рішення на користь переможця, оскільки актуальну та достовірну інформацію можна перевірити у режимі реального часу, адже ЄДР є відкритим реєстром.

   Відкриті реєстри платників податків

    Реєстр платників податку на додану вартістьhttps://cabinet.tax.gov.ua/registers/pdv 

    Реєстр платників єдиного податку https://cabinet.tax.gov.ua/registers/edpod.

   Зазвичай, ще на самому початку своєї господарської діяльності постачальники отримують свідоцтво про реєстрацію платника певного податку чи витяг із реєстру платників певного податку. Але, незважаючи на цей момент, Замовники і надалі вимагають надати у складі тендерної пропозиції учасника найактуальнішу інформацію. 

   Приклад №3. Ідентифікатор закупівлі UA-2020-07-15-007155-c

   Тендерна документація містить вимогу, згідно якої у випадку надання у складі тендерної пропозиції документів з відомостями з єдиних державних реєстрів такі документи повинні бути видані не раніше ніж за 10 днів до кінцевої дати подання тендерних пропозицій, якщо інше не зазначено в тендерній документації. 

   Наданий у складі тендерної пропозиції витяг з реєстру платників податку на додану вартість був виданий від 14.05.2020. Це є порушенням тендерної документації, оскільки кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 30.07.2020, тобто виданий раніше ніж за 10 днів до кінцевої дати подання тендерних пропозицій. Саме тому Замовник дискваліфікував учасника.

  Оскільки інформація, платником якого податку є учасник, міститься у відкритому доступі в реєстрі платників ПДВ, колегія АМКУ вирішила, що пропозицію скаржника було відхилено неправомірно.

   Приклад №4. Ідентифікатор закупівлі UA-2020-12-29-005067-c

   Пропозиція подається в електронному вигляді шляхом завантаження файлів, зокрема: витягу з реєстру платників єдиного податку (свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість або свідоцтва про право сплати єдиного податку).

   Замовник зазначив, що реєстр платників єдиного податку та реєстр платників ПДВ не належать до відкритих державних реєстрів, доступ до яких є вільним. Але колегія АМКУ вирішила, що інформація з наведеного реєстру міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним. 

   Отже, документація в цій частині не узгоджується з вимогами Закону, що є дискримінацією скаржника, тому замовник повинен усунути наведені вище невідповідності шляхом внесення відповідних змін до документації в цій частині.

  Реєстри ліцензіатів

   Іноді замовники прописують вимогу про надання ліцензії на провадження певної господарської діяльності учасника. Відкриті реєстри допомагають постачальнику уникнути дискваліфікації щодо некоректної дати видачі дозвільного документа, необов’язковості ліцензування та його відсутності на паперовому носії.

  Приклад №5. Ідентифікатор закупівлі UA-2021-01-04-000505-b

   Замовник просить надати документ у складі пропозиції, що виданий Державною службою України з надзвичайних ситуацій не раніше 2020 року про надання інформації, яким ДСНС підтверджує, що учасник має ліцензію на провадження діяльності з надання послуг та виконання робіт протипожежного призначення з переліком робіт, які може виконувати учасник.

   Скаржник відповідає, що його компанія має такий документ, але виданий Державною службою України з надзвичайних ситуацій раніше 2020 року.

   Колегія АМКУ прийняла рішення, що дії замовника в частині встановлення у документації наведених вище вимог порушують вимоги ч. 4 ст. 5 та ч. 4 ст. 22 Закону, якими передбачена недискримінація учасників, а також права та законні інтереси скаржника, пов’язані з його участю у процедурі закупівлі, та принципи недискримінації учасників, відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель, передбачені ч. 1 ст. 5 Закону.

   Отже, замовник повинен усунути наведені вище невідповідності шляхом внесення відповідних змін до документації в цій частині.

   Приклад №6. Ідентифікатор закупівлі UA-2020-12-29-002704-b

   В тендерній документації вказано наступну вимогу: «Учасник надає у складі пропозиції копію ліцензії відповідно до наказу ДСНС України «Про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення» згідно з постановою КМУ України № 852 від 23 листопада 2016, Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності від 02.03.2015 No222-VIII із змінами та доповненнями».

   Скаржник зазначив, що у нього не має ліцензії в паперовому вигляді та він не зобов’язаний її мати в паперовому вигляді, а отже просить зобов’язати замовника усунути невідповідності шляхом внесення відповідних змін до документації.

   Замовник у відповідь зазначив, що скаржнику потрібно було надати довідку у довільній формі щодо інформації, розміщеної на офіційному сайті ДСНС України «Про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення». 

   Колегія АМКУ вирішила, що замовник не обґрунтував необхідність встановлення у документації наведеної вище умови. Виходячи з наведеного, взяти участь у процедурі закупівлі матимуть змогу лише суб’єкти господарювання, які можуть надати копії ліцензії у паперовій формі, що є дискримінаційним щодо інших суб’єктів господарювання, зокрема скаржника.

   Отже, замовник повинен був усунути наведені вище невідповідності шляхом внесення відповідних змін до документації в цій частині.

   Перелік видів господарської діяльності, ліцензування яких не є обов’язковим та не регулюється законодавством, містить Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності». Щоб уникнути неправомірного відхилення, ми рекомендуємо надавати лист-роз’яснення з посиланням на норму закону про неліцензування вашого виду господарської діяльності або на відкритий реєстр із зазначенням вашого порядкового номера в ньому.

    Документальне підтвердження відсутності підстав для відмови в участі учаснику у процедурі закупівлі згідно із ч. 1 та 2 ст. 17 Закону є досить суперечливим моментом.

   Наприкінці 2020 року ДП «Прозорро» почало процес електронізації критеріїв підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі.

   Підтвердити відсутність таких підстав учасник може на етапі подачі пропозиції таким чином:

1) прикріпити файл;

2) заповнити текстове поле;

3) прикріпити файл та заповнити текстове поле.

   Незважаючи на це, замовники досить часто вимагають від учасника підтвердити відсутність усіх підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі шляхом надання довідок/листів у довільній формі або виданих уповноваженими органами. 

   Наводимо перелік відкритих реєстрів, публічної інформації та відкритих даних, які допоможуть і учасникам, і замовникам. 

п. 2, п. 3 ч. 1 ст. 17

https://corruptinfo.nazk.gov.ua/  

п. 4 ч. 1 ст. 17

https://amcu.gov.ua/napryami/oskarzhennya-publichnih-zakupivel/zvedeni-vidomosti-shchodo-spotvorennya-rezultativ-torgiv 

п. 8 ч. 1 ст. 17

https://kap.minjust.gov.ua/services?product_id=3&is_registry=1&keywords=&usertype=all 

п. 9 ч. 1 ст. 17

https://usr.minjust.gov.ua/content/home 

п. 11 ч. 1 ст. 17

Закон України «Про санкції» від 14.08.2014 р. № 1644-VII та інші нормативно-правові акти у сфері санкційного законодавства

   Зрозуміло, не всі пункти ч. 1 ст. 17, як і ч. 2 ст. 17 мають відкриті реєстри або присутні на публічних ресурсах, тому надання інформації у довільній формі не уникнути, але наявність хоча б вищенаведених відкритих реєстрів/даних замовник має враховувати при формуванні умов тендерної документації.

   Приклад № 7. Ідентифікатор закупівлі UA-2020-05-20-005124-c

   В оскарженні вказано, що переможець не виконав встановлені замовником вимоги – не надав файли з документами, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 2, 3 та 8 ч. 1 ст. 17 Закону.

    Скаржник зазначив, що переможець оприлюднив в електронній системі закупівель документи згідно з переліком, встановленим замовником у розділі ІІ додатку документації, та посилався на ч. 5 ст. 17 Закону. 

   Колегія АМКУ визначила, що у документації відсутні окремі вимоги щодо необхідності подання переможцем документів, які підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 2, 3 та 8 ч.1 ст. 17 Закону. А отже, відсутні підстави для задоволення скарги в цій частині.

   Приклад №8. Ідентифікатор закупівлі UA-2021-01-04-000048-a

   Скаржник надав інформаційну довідку, в якій зазначив, що «на виконання п. 3 ч. 1 ст. 17 Закону службову (посадову) особу ТОВ “А”, а саме: директора Х не було притягнуто до відповідальності за вчинення у сфері закупівель корупційного правопорушення». 

   Тендерною документацією вимагалося надати довідку в довільній форм, а Замовник проігнорував цю вимогу . У наданій скаржником довідці наявне посилання на пункт та частину статті 17 Закону. Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, є відкритим та публічним, натомість замовник звернув увагу на формулювання і загублену фразу «або правопорушення, пов’язаного з корупцією». 

  Колегія АМКУ прийняла таке рішення: пропозиція скаржника була правомірно відхилена замовником, у зв’язку з чим відсутні підстави для задоволення скарги в цій частині.

   Зверніть увагу, що посадова особа Х не була притягнута до відповідальності за вчинення у сфері закупівель корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією. Цей факт можна легко перевірити, однак законодавчі обставини та ґрунтовні аргументи були не здатні перемогти формальності.

   Можна зробити висновок, що поки замовники не навчаться користуватися відкритими реєстрами, публічними даними чи інформацією, вимоги про надання довідки про наявність довідки, на жаль, неминучі. 

   Джерело, де ви зможете знайти всі відкриті реєстри, доступ до яких є вільним – Портал відкритих даних https://data.gov.ua/.  

   Олена Ісаченко, юристконсульт SmartTender, —

для березневого випуску Консалт Інфо

   Дякуємо журналу Консалт Інфо за наданий матеріал.


Поділитися на facebook
ПОДІЛИТИСЬ
0

КОМЕНТАРІ

Підписка на розсилку