Екологічне маркування I типу та публічні закупівлі

29.06.2021 14:28
0
Поділитися на facebook
Поділитись
gardening-home-with-woman-plants_23-2148564478

   Вимог до екологічних характеристик товарів, послуг чи робіт у технічних специфікаціях документації конкурентних торгів передбачені у ст. 23 Закону України «Про публічні закупівлі». 

   У випадку встановлення екологічних чи інших характеристик до предмету закупівлі, замовник повинен в тендерній документації зазначити, які маркування, протоколи випробувань або сертифікати можуть підтвердити відповідність предмета закупівлі таким характеристикам. 

   Екологічна характеристика продукції – це та, що пов’язана з впливом на довкілля та здоров’я людини на одній або декількох стадіях життєвого циклу. 

   Маркування, протоколи випробувань та сертифікати повинні бути видані органами з оцінки відповідності, компетентність яких підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством.

   Замовник може застосувати нецінові критерії щодо заходів охорони навколишнього середовища, якщо вони пов’язані з предметом закупівлі. Кількість і умови застосування нецінових критеріїв законом не обмежено, але їхня питома вага не повинна бути більше, ніж 30 %.

   Головні принципи і методи застосування екологічного маркування наведені у серії міжнародних стандартів ISO 14020, що введені в дію як державні стандарти Україні методом підтвердження шляхом тотожного перекладу. 

   Екологічне маркування І типу, згідно з ДСТУ ISO 14024 (ISO 14024, IDT), дозволяє ідентифікувати більш екологічно кращу продукцію в межах однієї категорії. На кожну категорію розробляється окремий стандарт екологічного маркування І типу. Нормативним документом визначено екологічні характеристики і переваги товару, матеріалу чи виробу, враховуючи його складники, технічні характеристики, показники якості і безпеки та впливи під час виробництва і використання. 

   Стандарти екологічного маркування І типу в Україні розробляються робочими групами, які створюються технічним комітетом стандартизації ТК 82 «Охорона довкілля», згідно з законодавством. 

   Відповідність більш екологічно кращої продукції, що позначена маркуванням «екологічний», «еко», «зелений» у будь-яких відмінках цих слів або у перекладі на іноземні мови повинна підтверджуватись сертифікатом відповідності стандартам екологічного маркування І типу згідно з ДСТУ ISO 14024 (ISO 14024, IDT).  

   Замовникам слід враховувати той факт, що на сьогодні в Україні діють ДСТУ ISO 14024:2018 та ДСТУ ISO 14024:2002.

   З 01.01.2020 р. почала діяти нова редакція ДСТУ ISO 14024:2018. Разом з цим, наказом національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ») від 17.12.2019 № 424 продовжено дію ДСТУ ISO 14024:2002  до 01.01.2022 р. (на перехідний період).  

   Обидві редакції ДСТУ ISO 14024 визначають принципи і методи застосування екологічного маркування І типу і не мають суттєвих розбіжностей, що впливають на критерії та методи оцінювання життєвого циклу продукції.

   З метою уникнення дискримінаційних вимог, визначених Законі, замовникам слід застосовувати таке формулювання «чинна редакція ДСТУ ISO 14024 (ISO 14024, IDT)» або «згідно  з ДСТУ ISO 14024  (ISO 14024, IDT)». 

   Лист-роз’яснення ДП УкрНДНЦ щодо актуальної редакції стандарту ДСТУ ISO 14024

   Вимоги до екологічних характеристик технічних специфікацій

   Загалом замовники не володіють досвідом застосування вимог до екологічних характеристик предмету закупівлі, а також достатнім рівнем компетентності з екологічних питань. Саме тому, зазвичай, вони не встановлюють такі вимоги у своїй тендерній документації, хоча вони мають суттєвий вплив на ефективність закупівлі. 

   Стандарти екологічного маркування І типу визначають критерії оцінювання життєвого циклу і показники, яким повинна відповідати екологічно краща продукція. Вони є джерелом для визначення таких характеристик:

– ефективність, збереження енергетичних та інших ресурсів на всіх стадіях життєвого циклу;

– поліпшені показники якості та безпеки;

– ремонтопридатність і продовжений строк служби (для промислових і енергозалежних продуктів);

– зменшення забруднення довкілля та обсягів утворюваних відходів виробництва і споживання.

   Сертифікати відповідності видаються акредитованими органами, що позбавляє замовника необхідності самостійно вивчати документи щодо характеристик.

   Рекомендується застосовувати вимогу екологічного маркування, згідно з ДСТУ ISO 14024  (ISO 14024, IDT), у якості однієї з вимог технічних специфікацій для таких товарів:

 • мийних засобів та засобів для чищення;
 • косметичних засобів;
 • лакофарбових матеріалів;
 • виробів з полімерних матеріалів;
 • матеріалів теплоізоляційних;
 • сумішей будівельних сухих;
 • харчових продуктів;
 • виробів паперових (зокрема, офісного паперу);
 • комп’ютерної техніки та оргтехніки;
 • енергозалежних продуктів (зокрема, електронного устаткування та приладів).

     

   Приклади формулювання вимоги щодо екологічних характеристик з посиланням на стандарти екологічного маркування І типу:

   Лакофарбові матеріали повинні відповідати вимогам екологічних критеріїв, що встановлені на визначену категорію, згідно з чинною редакцією ДСТУ ISO 14024 (ISO 14024, IDT).

   Підтвердження відповідності встановленим вимогам:

1) Копія сертифікату  відповідності продукції

2)  Копія атестату акредитації органу з оцінки відповідності, який видав сертифікат.

   Сертифікати відповідності, надані Учасником у якості підтверджуючих документів, мають бути видані органами з оцінки відповідності, компетентність яких підтверджено шляхом акредитації, згідно Закону.

   Зверніть увагу! У випадку, якщо предметом закупівлі є товар, що імпортується, слід зробити уточнення з посланням на зарубіжні програми екологічного маркування І типу, які мають міжнародне визнання

 

    Наведемо приклад закупівлі.

   Реконструкція з прибудовою будівель і споруд гімназії № 59 імені О.М. Бойченка м. Києва Комунального підприємства капітального будівництва, реконструкції та інвестицій «Голосіїво-будінвест» з посиланням на екологічні критерії програм екологічного маркування І типу щодо будівельних і лакофарбових матеріалів.

    Замовник встановив такі вимоги:

   «З метою забезпечення заходів із захисту довкілля учасник повинен підтвердити досвід належного управління екологічними аспектами шляхом надання таких документів:

а) результатів перевірок дотримання природоохоронного законодавства на будівельних майданчиках за останні 6 (шість) місяців або

б) висновків за результатами добровільного екологічного аудиту згідно з Законом України «Про екологічний аудит» або

в) дієвості системи екологічного управління згідно з ДСТУ ISO 14001 (або еквівалент цього стандарту):

– впроваджені екологічна політика, цілі та заходи спрямовані на її реалізацію або

– діючий сертифікат відповідності системи екологічного управління згідно з ДСТУ ISO 14000 (або еквівалент цього стандарту).

   Учасник повинен надати інформацію про застосування екологічно сертифікованих будівельних і лакофарбових матеріалів з посиланням на діючі сертифікати відповідності встановленим екологічним критеріям програми екологічного маркування І типу згідно з  ДСТУ ISO 14024 (або еквівалент цього стандарту).

   Сертифікати відповідності, надані Учасником у якості підтверджуючих документів, повинні бути видані органами з оцінки відповідності, компетентність яких підтверджено шляхом акредитації згідно з Законом.

   Після закінчення робіт Підрядник повинен забезпечити видалення будівельного сміття, що утворилось при проведенні робіт, визначених договірними зобов’язаннями щодо предмету закупівлі, у порядку згідно з чинним законодавством.

   Для забезпечення належного стану довкілля Підрядник повинен виконати такі зобов’язання:

 • забезпечити належне управління екологічними аспектами й вжиття необхідних заходів із захисту довкілля;
 • своєчасно запобігати виникнення аварійних ситуацій, запобігати утворенню та зменшувати обсяги будівельних відходів;
 • мінімізувати шумове забруднення;
 • забезпечувати належне збирання, сортування та складування відходів, що утворюються при проведенні робіт, визначених договірними зобов’язаннями щодо предмету закупівлі;
 • не допускати розливу нафтопродуктів, мастил та інших хімічних речовин на ґрунт.

   

   Відповідальність за виконання цих вимог несе Переможець процедури закупівлі.

   

   Для зручності замовників під час використання нецінових критеріїв створено конструктор нецінових критеріїв. Він стане у нагоді і досвідченим користувачам, і новачкам та допоможе розібратись та обрати перелік необхідних саме вам нецінових критеріїв із обґрунтуванням доцільності їхнього застосування.

   Перші рекомендовані нецінові критерії, що були завантажені у конструктор, розроблені з урахуванням багатокритеріального підходу, з посиланням на стандарти екологічного маркування І типу. Такі критерії доступні для закупівлі:  

 • ремонту доріг; 
 • ремонтно-будівельних  робіт;
 • комп’ютерного обладнання та офісної техніки;
 • послуг харчування;
 • меблів (шкільні, офісні);
 • білизни (постільна, спідня);
 • кабельної продукції;
 • офісного паперу та паперової продукції;
 • деревини;
 • послуг з прибирання. 

   Які товари підлягають екологічному маркуванню та як перевірити чинність сертифікатів

   На українському ринку продаються товари вітчизняного та імпортного виробництва, що мають екологічне маркування І типу. Категорії продукції, за якими орган може проводити роботи  з сертифікації, визначаються в його атестаті акредитації.

   Добросовісним маркуванням вважається те, право на застосування якого видається органом, компетентність якого перевірена і який має акредитацію згідно з Законом України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності».  

   Контроль виконання встановлених вимог до екологічних характеристик або заходів охорони навколишнього середовища

   Встановлені вимоги обов’язково мають бути визначені у договорі купівлі-продажу, постачання, надання послуг чи виконання робіт.

   У договорі має бути зазначено, що постачальник повинен надати підтверджуючі документи, згідно вимог, встановлених замовником. Замовник має право перевіряти дотримання встановлених вимог і відмовитись від продукції (послуг), яка не відповідає встановленим вимогам. 

   Чи є еквівалентними ДСТУ ISO 14001 та ДСТУ ISO 14024?

   Досить розповсюдженою помилкою замовників, які роблять перші кроки по застосуванню вимог до екологічних характеристик при формуванні вимог тендерної документації, є  посилання на обидва стандарти одночасно у якості критеріїв відбору товарів різних категорій. 

   ДСТУ ISO 14001 та ДСТУ ISO 14024 не є еквівалентними чи взаємозамінними!

   Стандарт ДСТУ ISO 14001 встановлює вимоги до системи організації у сфері екологічного управління.  Цей стандарт визначає уніфіковану схему діяльності, що спрямована на підвищення дієвості організації у сфері охорони довкілля та реагування на зміни умов довкілля в рівноважному поєднанні з соціально-економічними потребами. Об’єктом сертифікації, згідно з ДСТУ ISO 14001, є система екологічного управління. Цей стандарт не має безпосереднього відношення до товару, що є предметом закупівлі, його технічних, якісних та кількісних характеристик, а також не встановлює вимоги до предмета закупівлі для того, щоб вимагати сертифікати відповідності. 

   Стандарт ДСТУ ISO 14024, в свою чергу, встановлює принципи та процедури до органів екологічного маркування I типу, включаючи метод оцінювання відповідності продукції встановленим екологічним критеріям.

   Отже, будь-ласка, не плутайте ці  стандарти, уникайте розповсюджених помилок. 

   Автор статті –  Галина Бузан, відповідальний секретар ТК 82 «Охорона довкілля», старший викладач Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління  


Поділитися на facebook
ПОДІЛИТИСЬ
0

КОМЕНТАРІ

Підписка на розсилку