Відхилення через документи російською мовою без права на виправлення. Кейс

13.08.2021 09:00
0
Поділитися на facebook
Поділитись
Як подати пропозицію для участі у закупівлі на майданчику «Держзакупівлі.онлайн» (2)

   Бажаєте, щоб ми розглянули вашу конкретну ситуацію або відповіли на хвилююче вас запитання?

   Пишіть нам – наші експерти розглянуть ваш кейс, і ми додамо його до нашої рубрики.

   Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель розглянула скаргу ТОВ “Лайтек Трейдінг”  щодо порушення Замовником порядку проведення Процедури закупівлі.

   Скаржник повідомляє про порушення Замовником порядку проведення Процедури закупівлі та просить зобов’язати Замовника скасувати рішення про відхилення Пропозиції Скаржника та рішення про визначення Переможця Процедури закупівлі.

   Відповідно до протоколу № 27, підставою відхилення Пропозиції Скаржника було наступне: “Крім того, відповідно до пункту 7: “Інформація про мову (мови), якою (якими) повинно бути складено тендерні пропозиції” розділу І “Загальні положення” тендерної документації, документи, що мають відношення до тендерної пропозиції, і готуються безпосередньо учасником, складаються українською мовою. У разі надання учасником будь-яких документів (оригіналів чи їх копій) іноземною мовою, що видані іншими установами чи підприємствами, то такі документи повинні мати автентичний переклад українською мовою. Визначальним є текст, викладений українською мовою. 

   У складі тендерної пропозиції учасника містяться дипломи працівників та накази, складені російською мовою без перекладу українською мовою, що не відповідає умовам тендерної документації. 

   Скаржник зазначає, що диплом працівника, який викладений російською мовою, не готувався безпосередньо учасником (Скаржником), а був виданий учбовим закладом, в якому відповідний працівник навчався. Щодо наказів, викладених російською мовою, Скаржник зазначає, що це є внутрішніми кадровими документами, і вони не видавалися іншими установами чи підприємствами. 

   Замовник зазначає, що на виконання положень Закону розділом 7 “Інформація про мову (мови), якою (якими) повинно бути складено тендерні пропозиції” чітко і однозначно визначено:

   “Документи, що мають відношення до тендерної пропозиції і готуються безпосередньо учасником, складаються українською мовою. У разі надання учасником будь-яких документів (оригіналів чи їх копій) іноземною мовою, що видані іншими установами чи підприємствами, то такі документи повинні мати автентичний переклад українською мовою”. 

   З положень Закону та вимог тендерної документації Замовника випливає, що у разі надання документа, складеного іншою мовою без його автентичного перекладу Замовник може відхилити таку пропозицію на підставі ст. 31.

   З детального аналізу:

1)      визначення терміну “тендерна пропозиція”, наведеного у ст. 1 Закону: “пропозиція щодо предмета закупівлі або його частини (лота), яку учасник процедури закупівлі подає замовнику відповідно до вимог тендерної документації)”;

2)      з положень ст. 26 Закону: “тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, наявність/відсутність підстав, встановлених у статті 17 цього Закону і в тендерній документації, та шляхом завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації”  випливає, що ВСІ ДОКУМЕНТИ, які завантажуються учасником на виконання положень тендерної документації, і Є ПРОПОЗИЦІЄЮ.

   У ході розгляду зазначеного питання встановлено наступне.

   Документація містить кваліфікаційні критерії учасників та інформацію про спосіб документального підтвердження їх відповідності цим критеріям. Учасник повинен надати:  копії трудових книжок (сторінка із даними працівника, та сторінка із зазначенням працевлаштування в Учасника торгів), або копії наказів, або копії трудових угод, або копії цивільно-правових договорів, або інших документів, які підтверджують факт працевлаштування, згідно з чинним законодавством України, копії дипломів про отримання вищої/ неповної вищої освіти для інженерно-технічних працівників, копію(-ї) кваліфікаційного(-их) сертифікату(-ів) щодо інженерно-будівельного проектування у частині кошторисної документації, а також документа, що підтверджує проходження навчання з охорони праці.

   У складі Пропозиції Скаржника містяться:

          “диплом с отличием №512145, выдан Орлову Н.Н.” (мовою оригіналу) (файл 1. Орлов.pdf);

          “приказ №02-к о принятии на работу”,

          “приказ №41-к о принятии на работу”,

           приказ №22-к о принятии на работу”,

          “приказ №40-к о принятии на работу”,

           приказ №07-к о принятии на работу”,

          “приказ №02-к о принятии на работу”,

          “приказ №11-к о принятии на работу”.

   Вищевказані документи подані мовою оригіналу (папка “Наявність працівників відповідної кваліфікації.rar”).

   Разом з тим, у складі Пропозиції Скаржника відсутні переклади наказів на працівників та переклад диплому №512145.

   Враховуючи викладене, наявні невідповідності в документах Пропозиції зазначеного учасника ст. 29 Закону. 

   Відповідно до ст. 29 Закону, якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником у тендерній пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель. Замовник розміщує повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що підтверджують відповідність учасника процедури закупівлі кваліфікаційним критеріям відповідно до ст. 16 цього Закону; на підтвердження права підпису тендерної пропозиції та/або договору про закупівлю.

    Згідно зі ст. 26 Закону, учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей.

  Отже, Замовник, не надавши учаснику можливість виправити наведені вище невідповідності, порушив вимоги ст. 29 Закону та ст. 26 Закону.

   Застосувавши дискримінаційний підхід під час розгляду Пропозицій учасників, а саме – неправомірно відхиливши Пропозицію Скаржника з наведених вище підстав та, як наслідок, неправомірно визначивши Переможця, Замовник порушив право Скаржника на об’єктивне та неупереджене визначення переможця процедури закупівлі. Зазначені дії Замовника є порушенням одного з основних принципів здійснення закупівель, визначеного статтею 5 Закону, а саме – недискримінація учасників та рівне ставлення до них.

   Враховуючи викладене, керуючись ст. 18 Закону України “Про публічні закупівлі”, Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель

    ПОСТАНОВИЛА:

   Зобов’язати ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ КОНЦЕРТНО-ВИДОВИЩНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ФІЛАРМОНІЙНИЙ ЦЕНТР ФЕСТИВАЛІВ ТА КОНЦЕРТНИХ ПРОГРАМ” скасувати рішення про відхилення тендерної пропозиції ТОВ “Лайтек Трейдінг” та рішення про визначення  переможцем за процедурою закупівлі ТОВ “САБ ЕНТЕРПРАЙЗ” “Реставрація пам’ятки архітектури місцевого значення будівлі Обласного комунального концертно-видовищного підприємства “Чернігівський обласний філармонійний центр фестивалів та концертних програм” з виділенням черговості”, оголошення про проведення якої оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу.


Поділитися на facebook
ПОДІЛИТИСЬ
0

КОМЕНТАРІ

Підписка на розсилку