Кейс щодо відхилення на підставі відсутності статуту

09.07.2021 08:00
0
Поділитися на facebook
Поділитись
Як подати пропозицію для участі у закупівлі на майданчику «Держзакупівлі.онлайн» (2)

   Ми продовжуємо рубрику цікавих кейсів, сподіваючись, що вона є для вас корисною, а досвід інших допоможе вам уникнути помилок та стане у нагоді при вирішенні важливих питань.

   Бажаєте, щоб ми розглянули вашу конкретну ситуацію, або відповіли на хвилююче вас запитання?

   Пишіть нам, і наші експерти обов’язково розглянуть ваш кейс, а ми додамо його до нашої рубрики. 

  Скаржник повідомляє про порушення Замовником порядку проведення Процедури закупівлі та просить зобов’язати Замовника скасувати рішення про відхилення його Пропозиції. 

   Відповідно до кваліфікації тендерної пропозиції учасника, підставою відхилення Пропозиції Скаржника було наступне:

   “відповідно до умов Додатку 1 тендерної документації, Замовник вимагає скановану копію Статуту із змінами (в разі їх наявності) або іншого установчого документу. У разі, якщо державна реєстрація учасника була здійснена після 01.01.2016 року, учасник має право надати опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору. В описі документів мають бути зазначені: унікальний код, веб-сайт, за яким Замовник має можливість перевірити установчі документи юридичної особи, дата формування витягу, а також підпис та ініціали державного реєстратора. На дану вимогу учасник надав лише опис документів. Сканована копія Статуту була відсутня”.

   Скаржник зазначає, що даний пункт (статут) відноситься до документів, які підтверджують повноваження та право підпису.  Замовник перед відхиленням пропозиції, згідно з законом, повинен був зазначити дану невідповідність та надати 24 години на виправлення помилки. Можливості на виправлення невідповідностей Замовник не надав, чим порушив пункт ст. 26 Закону.

    Скаржник зазначає, що відповідно до вимог Документації, він скористався правом надати опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору. Так як остання реєстрація Скаржника була здійснена після 01.01.2016 (від встановленої дати з’явилась можливість перевірки установчих документів в ЄДР), а саме державна реєстрація змін до установчих документів від 17.01.2018, в складі тендерної пропозиції був наданий опис, в якому зазначене посилання, за яким Замовник може перевірити Статут підприємства https://usr.miniust.gov.ua/ua/freesearch. Код: 269386297857, та ін. Інформація, відповідно до Документації.

   Скаржнику незрозуміло, чому Замовник сам вимагає у учасника право надати як Статут так і Опис документів, а потім відхиляє і говорить, що опис документів йому не підходить. Якби вимога звучала так: надати статут, і за бажанням, опис, Скаржник саме так і зробив би.  Замовник зазначає, що відповідно до умов Документації, Замовник вимагає скановану з оригіналу копія Статуту із змінами (в разі їх наявності) в обов’язковому порядку, як установчого документу, і уже крім того у разі, якщо державна реєстрація учасника була здійснена після 01.01.2016 року, то учасник має право надати опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору.

   Законом дозволяється виправляти помилки відносно кваліфікаційного критерію, зокрема, в ст. 29 вказано:

    “Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником у своїй тендерній пропозиції та/або подання яких вимагалось тендерною документацією”. Тобто, мова йде про документи та інформацію, яку було подано. Також в абзаці 2 цієї частини говориться: “Замовник розміщує повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, тобто не йдеться про те що в повідомленні можна вимагати дозавантаження ненаданих документів. А в останньому абзаці сказано “Замовник не може розміщувати щодо одного й того ж учасника процедури закупівлі більш ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником у тендерній пропозиції”.

  Ст.31 говорить, Замовник відхиляє тендерну пропозицію у разі, якщо: 1) учасник процедури закупівлі: не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у 7 своїй тендерній пропозиції, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей”.

   Відповідно до розділу 3 Документації, учасник має надати відомість про орієнтовану вартість послуг/робіт субпiдрядника у відсотках до ціни тендерної пропозиції. В Довідці про залучення субпiдрядних організацій дана інформація відсутня. На думку Замовника, Скаржник недобросовісно віднісся до оформлення своєї Пропозиції.

  У ході розгляду зазначеного питання встановлено наступне.

   Слід зазначити, що наведені вище Замовником у своїх поясненнях додаткові невідповідності Пропозиції Скаржника не були підставою для відхилення Пропозиції, у зв’язку з чим зазначене питання не може бути предметом розгляду органу оскарження.

   Відповідно до частини другої статті 16 Закону, замовник встановлює один або декілька з таких кваліфікаційних критеріїв, зокрема, наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій. Відповідно до частини другої статті 22 Закону у тендерній документації зазначаються такі відомості, зокрема, один або декілька кваліфікаційних критеріїв відповідно до статті 16 цього Закону, підстави, встановлені статтею 17 цього Закону, та інформація про спосіб підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям і вимогам, згідно із законодавством.

   Відповідно до розділу 3 Документації, Пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним критеріям, наявність/відсутність підстав, установлених у ст. 17 цього Закону і в тендерній документації, та шляхом завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації.

   Повноваження щодо підпису документів тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджуються одним з документів:

– випискою з протоколу засновників,

– наказом про призначення,

– довіреністю,

– дорученням

– або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів.

   Зокрема надається документ, що підтверджує обрання/призначення керівника та право підпису, відповідно до вимог за установчими документами підприємства- Учасника (копія протоколу засновників підприємства та/або наказу про призначення керівника тощо) та особи (якщо така визначена Учасником), яка має право підпису документів: довіреність (оригінал або нотаріально завірена копія) або інший документ (оригінал або нотаріально завірена копія), із зазначенням повноважень, ПІБ уповноваженої особи, зразку підпису, терміну дії та інше з наданням копії паспорту уповноваженої особи (якщо повноваження надаються у відповідності до паспортних даних).

   З метою уточнення інформації про уповноважених осіб, учасник у складі своєї пропозиції подає інформаційну довідку щодо осіб, які мають право підписувати документи тендерної пропозиції та укладати договори (угоди) про закупівлю, у випадку здійснення таких дій керівником або безпосередньо фізичною особою-підприємцем – лист підтвердження у довільній формі про відсутність інших уповноважених осіб. На підтвердження можливості підписання договору про закупівлю у складі пропозиції Учасники надають скановану з оригіналу копію паспорта (в повному обсязі) чи іншого документа, що підтверджує особу, яка уповноважена на укладення договору (посадова чи інша особа).

   Вищевказані документи мають бути завірені Учасником із зазначенням дати, посади, підпису уповноваженої особи на підпис тендерної пропозиції та печатки (за наявності) юридичної особи.

    Відповідно до розділу 3 Документації, Пропозиція, яка подається Учасником процедури закупівлі повинна складатися з документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника (якщо такий призначений) Учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції. Додаток 1 Документації містить перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції учасника кваліфікаційним та іншим вимогам Замовника. Також перелік інших документів, відповідно до п. 1 “Правомочність на укладення договору про закупівлю та підписання тендерних пропозиції”, який учасник має надати, крім того, скановану з оригіналу копію Статуту із змінами (в разі їх наявності) або іншого установчого документу.

    У разі, якщо учасник здійснює діяльність на підставі модельного статуту, необхідно надати копію рішення засновників про створення такої юридичної особи. У разі, якщо державна реєстрація учасника була здійснена після 01.01.2016 року, учасник має право надати опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення державної реєстрації юридичної особи із зазначенням унікального коду, що дає можливість доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, у тому числі до установчих документів юридичної особи. В описі документів повинні бути зазначені: унікальний код, веб-сайт за яким Замовник має можливість перевірити установчі документи юридичної особи, дата формування витягу, а також підпис та ініціали державного реєстратора, який здійснює державну реєстрацію юридичної особи. У складі Пропозиції Скаржника міститься опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії “Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи”, у якому зазначено, зокрема: “Код: 269386297857.

 Для проведення реєстраційної дії “Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи” юридична особа ПП “СПЕЦБУД-ЗАХІД”’ надала наступні документи:

  1. Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.
  2. Рішення про внесення змін до установчих документів (Примірник оригіналу).
  3. Нова редакція установчих документів.
  4. Копія квитанції, виданої банком.
  5. Договір про перехід чи передачу частки учасника у статутному капіталі товариства (Примірник оригіналу).
  6. Документ, що засвідчує повноваження уповноваженої особи.

 

    У складі Пропозиції Скаржника відсутній статут із змінами (в разі їх наявності) або інший установчий документ, що не відповідає умовам Документації в цій частині. Враховуючи викладене, наявні невідповідності в документах Пропозиції Скаржника. Відповідно до ч.16 статті 29 Закону, якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником у тендерній пропозиції та/або подання яких вимагалось тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель. Замовник розміщує повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що підтверджують відповідність учасника процедури закупівлі кваліфікаційним критеріям, відповідно до статті 16 цього Закону. Згідно з ч.9 статті 26 Закону, учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей.

   Враховуючи викладене, Замовник, не розмістивши повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель та не надавши учаснику можливість виправити наведені вище невідповідності, порушив вимоги ч.16 статті 29 Закону та ч.9 статті 26 Закону. Отже, Пропозиція Скаржника була неправомірно відхилена Замовником з наведеної вище підстави.

   Керуючись статтею 18 Закону України “Про публічні закупівлі”, Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель

   ПОСТАНОВИЛА:

   Зобов’язати орган місцевого самоврядування скасувати рішення про відхилення тендерної пропозиції приватного підприємства за процедурою закупівлі “ДК 021:2015: 45454000-4 Реконструкція, оголошення про проведення якої оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу за № UA-2020-04-30-000829-c.


Поділитися на facebook
ПОДІЛИТИСЬ
0

КОМЕНТАРІ

Підписка на розсилку