Довідка з банку про рахунки та інформаційна довідка про відкриття рахунку – одне й те саме? Позиція АМКУ. Кейс

23.12.2021 16:27
0
Поділитися на facebook
Поділитись
Як подати пропозицію для участі у закупівлі на майданчику «Держзакупівлі.онлайн» (2)

Постійно діюча адміністративна колегія АМКУ з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель розглянула скаргу Учасника ( ТОВ “ВОЛИНЬГАЗ ЗБУТ” ) щодо порушення Замовником ( Луцький слідчий ізолятор ) порядку проведення Процедури закупівлі.

Скаржник просить зобов’язати Замовника скасувати рішення про відхилення його Пропозиції.

Відповідно до протоколу засідання ТК, підставою відхилення Пропозиції Скаржника було наступне: відсутня довідка з банку про рахунки (є лише інформаційна довідка як частина договору про відкриття рахунку). 

Відповідно до Розділу 3 ТД, учасник обов’язково повинен надати: “Довідку, видану обслуговуючим банком, з інформацією про наявність у учасника рахунку із спеціальним режимом використання”

Ухвалили: ТД не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації.

 

Cкаржник зазначає, що Замовник дійшов висновку, що надане ТОВ “Волиньгаз збут” інформаційне повідомлення про відкриті рахунки в АТ “Ощадбанк” не є тим документом, що вимагався у ТД. Однак такий висновок є хибним з огляду на наступне. 

Згідно із ЗУ “Про банки та банківську діяльність”, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів. Постановою правління ПБУ № 267 від 14.07.2006 затверджено Правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, якими врегульовано, зокрема, порядок розкриття та надання інформації, що становить банківську таємницю, в тому числі інформації про відкриті рахунки клієнта. Розділом 3 зазначених правил встановлено порядок та межі розкриття інформації, що становить банківську таємницю. 

Ці правила не містять будь-яких вимог до форми, за якою повинна розкриватись інформація, що становить банківську таємницю. Таким чином, банк вправі розкривати інформацію, що становить банківську таємницю, в тому числі інформацію про відкриті банківські рахунки клієнта, із дотриманням Правил у довільній формі. Тобто, розкриття такої інформації може виражатись у формі довідок, листів, інформаційних повідомлень, тощо.

Надане ТОВ “Волиньгаз збут” інформаційне повідомлення містить інформацію про відкриті банківські рахунки товариства в АТ “Ощадбанк”, в тому числі про рахунок із спеціальним режимом використання. ТОВ “Волиньгаз збут” не погоджується з висновком замовника про те, що надане інформаційне повідомлення є додатком №11 до Порядку оформлення послуг в рамках Правил комплексного банківського обслуговування клієнтів ЛТ “Ощадбанк”. Оскільки цим додатком було затверджено лише форму інформаційного повідомлення, в якому розкривається інформація, що становить банківську таємницю. Тобто, АТ “Ощадбанк” лише затвердило відповідну форму, що банк вправі був зробити згідно з чинним законодавством.

Крім того, Замовник посилається на те, що надане інформаційне повідомлення є додатком до договору про банківське обслуговування. Однак, як вже зазначалось, чинне законодавство не містить форми, за якою повинна надаватись інформація про відкриті банківські рахунки. Обставина, що надане повідомлення є додатком до договору про банківське обслуговування, ніяк не спростовує викладену в ньому інформацію, що становить банківську таємницю. ТОВ “Волиньгаз збут” надало вищевказане інформаційне повідомлення про відкриті рахунки в AT “Ощадбанк”, оскільки воно повністю відповідає вимогам Закону і ТД.

Замовник зазначає, що ТОВ “Волиньгаз збут” у складі Пропозиції надало копію інформаційного повідомлення про відкриті рахунки. Згідно зі ст. 626 ЦКУ, договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків. Що стосується довідки, то це документ, який містить опис та підтвердження певних фактів. В даному випадку – факту наявності рахунків зі спеціальним режимом використання в учасника закупівлі. Як вбачається з практики господарських відносин, банківські установи надають довідки про відкриті рахунки у банках на запит своїх клієнтів. Більше того, на офіційному сайті АТ “Ощадбанк” наявна інформація про можливість та порядок видачі відповідних довідок. А тому Скаржник міг без проблем отримати саме той документ, що вимагався у ТД.

У ході розгляду зазначеного питання встановлено наступне

Для підтвердження відповідності пропозиції учасника процедури закупівлі технічним, якісним та кількісним вимогам до предмета закупівлі учасник повинен обов’язково надати:

–  лист-гарантію наступного змісту: 

“Ми, (найменування Учасника) підтверджуємо відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним характеристикам до предмета закупівлі, технічній специфікації та іншим вимогам до предмету закупівлі, що містяться в тендерній документації, в т.ч. Додатку 2 тендерної документації, а також підтверджуємо можливість поставки товару, у відповідності до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації”;

 –  довідку, видану обслуговуючим банком, з інформацією про наявність у учасника рахунку із спеціальним режимом використання; – довідку у довільній формі за підписом учасника (керівника або уповноваженої особи учасника), що має містити інформацію про дотримання і застосування заходів із захисту довкілля. 

З метою дотримання законодавства про захист економічної конкуренції учасник може враховувати еквівалент за умов повної відповідності технічних характеристик. Тому всі посилання на конкретну марку, виробника, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати з виразом “або еквівалент”. 

У складі Пропозиції Скаржника міститься інформаційне повідомлення про відкриті рахунки (надається Клієнту), в якому зазначено наступне: “На підставі Інструкції Національного банку України про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків – резидентів і нерезидентів та Договору комплексного банківського обслуговування AT “Ощадбанк” відкрив ТОВ “ВОЛИНЬГАЗ ЗБУТ” (найменування клієнта) рахунок (-ки):

      UA1111* поточний рахунок для здійснення господарської діяльності (для сплати комісійної винагороди шляхом договірного списання/рахунок для зарахування процентів, що нараховуються за залишками коштів на рахунку/рахунок для сплати комісійної винагороди за відкриття поточного рахунку/рахунок для зарахування грошових коштів з рахунку електропостачальника);

      UA2222* поточний рахунок із спеціальним режимом використання;

      UA3333* рахунок умовного зберігання ескроу.

Це Інформаційне повідомлення є невід’ємною частиною Договору комплексного банківського обслуговування, укладене у двох примірниках українською мовою, один з них зберігається у Банка, другий – у Клієнта”.

Враховуючи викладене, Пропозиція Скаржника була неправомірно відхилена Замовником.


Поділитися на facebook
ПОДІЛИТИСЬ
0

КОМЕНТАРІ

Підписка на розсилку