Чи є виправлення Замовником “закреслених даних” підставою для припинення розгляду скарги? Кейс

29.10.2021 12:00
0
Поділитися на facebook
Поділитись
Як подати пропозицію для участі у закупівлі на майданчику «Держзакупівлі.онлайн» (2)

Ви бажаєте, щоб ми розглянули вашу ситуацію або відповіли на  запитання?

Пишіть нам, експерти обов’язково розглянуть ваш кейс, і ми додамо його до цієї цікавої рубрики. 

Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель розглянула скаргу Учасника (“ВЕКТОР 12») щодо порушення Замовником (Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації) порядку проведення Процедури закупівлі.

Скаржник повідомляє про порушення Замовником порядку проведення Процедури закупівлі, та просить зобов’язати Замовника внести зміни до Документації.

Скаржник зазначає, Документація містить вимогу у випадку наявності в учасника заборгованості із сплати податків і зборів та сформована у порядку взаємодії електронної системи закупівель з інформаційними системами Державної фіскальної служби України щодо обміну інформацією про відсутність або наявність заборгованості.

Учасник повинен надати інформацію, яка підтверджує, що він здійснив заходи щодо розстрочення і відстрочення такої заборгованості на умовах, визначених законодавством країни реєстрації такого учасника.

Для суб’єктів господарювання, що зареєстровані на території України це: 

рішення органу доходів і зборів та/або

укладений договір про розстрочення (відстрочення), прийняте/укладений згідно порядку розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу) платників податків, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України та/або

довідку про відсутність заборгованості з платежів, яка видана контролюючим органом в електронній формі, і містить відповідну інформацію станом на будь-яку дату, наступну після оприлюднення в електронній системі закупівель відповіді інформаційно-телекомунікаційної системи ДПС

Скаржник зазначає, що дана умова прямо суперечить приписам ст. 17 Закону, відповідно до якої замовник зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника в разі, якщо такий учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів). Виключення становить випадок, коли такий учасник здійснив заходи щодо розстрочення і відстрочення заборгованості у порядку та на умовах, визначених законодавством країни реєстрації такого учасника.

Керуючись наказом Мінекономіки та Міністерства фінансів України № 37/11, Замовник самостійно отримує та перевіряє інформацію про наявність/відсутність податкового боргу в учасника/переможця. У разі, якщо Замовник виявив заборгованість зі сплати податків і зборів в Учасника, Закон зобов’язує відхилити пропозицію такого Учасника. Виключення складає випадок, якщо щодо такого учасника вжито заходів розстрочення чи відстрочення заборгованості. Будь-якого іншого виключення з цього правила Закон не містить, та не встановлює для замовника дискреційних повноважень. 

Відтак, наявність оскаржуваної умови порушує такі принципи публічних закупівель:

  •         добросовісна конкуренція серед учасників
  •         об’єктивне та неупереджене визначення переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі
  •         запобігання корупційним діям і зловживанням

Оскільки оскаржувана вимога надає Замовнику можливість не відхиляти переможця процедури закупівлі з податковим боргом, а чекати, поки він не погасить цей борг та отримає нову, чинну, сформовану більш пізньою датою довідку з податкової служби про відсутність податкової заборгованості. 

Наявність такої умови призведе до зловживання Замовником своїм становищем та відібранні ним “в ручному режимі” “бажаного учасника”, який до того ж матиме податковий борг. Так, пропозиції “небажаних” учасників будуть відхилені на підставі ст. 31 Закону, а від “бажаного” переможця Замовник чекатиме протягом десятиденного строку з дня оприлюднення повідомлення про намір укласти договір, нової чинної довідки про відсутність заборгованості. Такі переваги нададуть можливість учаснику-боржнику сплатити заборгованість, оскільки він усвідомлює, що став переможцем закупівлі і очікує на відповідне фінансування за договором про закупівлю. 

Вказана умова є дискримінаційною по відношенні до сумлінних платників податків та ставить у заздалегідь нерівне становище Скаржника (як особи, яка не має податкового боргу) та осіб, які не вважають за необхідне витрачати кошти на своєчасну сплату податків.

Замовник зазначає, що вніс зміни до Документації, просить прийняти їх до уваги та відмовити у задоволенні Скарги Скаржнику.

У ході ознайомлення із зазначеним питанням встановлено наступне.

Згідно з інформацією, розміщеною на веб-порталі Уповноваженого органу, Замовником було внесено зміни до Документації, та викладено в новій редакції наступне.

Відповідно до пункту 5 розділу ІІІ Документації, У випадку наявності в учасника заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), що підтверджується згідно інформації, що міститься в електронній системі закупівель та яка сформована у порядку взаємодії електронної системи закупівель з інформаційними системами Державної фіскальної служби України щодо обміну інформацією про відсутність або наявність заборгованості (податкового боргу) зі сплати податків, зборів, платежів, контроль за якими покладено на органи Державної фіскальної служби України, в учасника процедури закупівлі (згідно наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів України від 17.01.2018р. № 37/11, далі – Порядок № 37/11), учасник повинен надати інформацію, що підтверджує здійснення останнім заходів щодо розстрочення і відстрочення такої заборгованості у порядку та на умовах, визначених законодавством країни реєстрації такого учасника, зокрема для суб’єктів господарювання, що зареєстровані на території України – рішення органу доходів і зборів та/або укладений договір про розстрочення (відстрочення), прийняте/укладений згідно порядку розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу) платників податків, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 10.10.2013р. № 574, або довідку про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 03.09.2018 року №733, та яка видана контролюючим органом в електронній формі, що містить відповідну інформацію станом на будь-яку дату, наступну після оприлюднення в електронній системі закупівель відповіді інформаційнотелекомунікаційної системи ДПС на запит згідно Порядку № 37/11, згідно якої повідомляється про наявність заборгованості в учасника, але в будь-якому випадку в межах строку згідно ч. 6 ст. 17 Закону.

На веб-порталі Уповноваженого органу розміщено запит № 20- 29/02-14352-пз, у якому зазначено, зокрема: “Відповідно до інформації, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу, Замовником були внесені зміни до тендерної документації у вигляді “закреслених даних”. Слід зазначити, що Закон не передбачає можливості внесення змін до тендерної документації у вигляді “закреслених даних”

Керуючись ст. 18 Закону України “Про публічні закупівлі”, пропонується надати Колегії пояснення з наданням документального підтвердження щодо змісту внесених Замовником змін до ТД у вигляді файлу в “pdf” форматі (а також у форматі “doc” з можливістю копіювання), зокрема, щодо статусу інформації, яка відображена у вигляді “закреслених даних”. 

 На запит Колегії Замовник завантажив лист № 966, у якому зазначено:  «Замовник надає Колегії наступні пояснення щодо статусу інформації, яка відображена у вигляді “закреслених даних” – така інформація є виключена з контексту тендерної документації. Положення тендерної документації, до яких вносяться зміни, відображаються у вигляді закреслених даних та залишаються доступні для перегляду після внесення змін до тендерної документації. В протоколах внесення змін до тендерної документації конкретизовано виключення інформації під час внесення змін до розділу ІІІ тендерної документації, Розділу IV тендерної документації та Додатка № 4 до тендерної документації». 

Внесені до Документації зміни вказують на те, що Замовник усунув порушення, зазначені у Скарзі. 

Відповідно до ст. 18 Закону, орган оскарження залишає скаргу без розгляду в разі, зокрема, якщо замовником відповідно до цього Закону усунено порушення, зазначені в скарзі. Відповідно до ст. 18 Закону, орган оскарження приймає рішення про припинення розгляду скарги в разі, якщо обставини, зазначені в пунктах 1-4 частини 12 цієї статті, встановлені органом оскарження після прийняття скарги до розгляду.

Таким чином, Колегія припиняє розгляд Скарги в цій частині.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 18 Закону України “Про публічні закупівлі”, Постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель.

ПОСТАНОВИЛА:

Припинити розгляд скарги приватного підприємства “ВЕКТОР 12” від 19 вересня 2021.


Поділитися на facebook
ПОДІЛИТИСЬ
0

КОМЕНТАРІ

Підписка на розсилку