Чи є дискримінацією прорахунок можливого зниження цін потенційного учасника? Кейс

04.01.2022 09:00
0
Поділитися на facebook
Поділитись
Як подати пропозицію для участі у закупівлі на майданчику «Держзакупівлі.онлайн» (2)

Постійно діюча адміністративна колегія АМКУ з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель розглянула скаргу Учасника (ТОВ “АЛЬЯНС-АГРІ”) щодо порушення Замовником (ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ) порядку проведення Процедури закупівлі.

Скаржник просить зобов’язати Замовника внести зміни до Документації.

Скаржник зазначає, що відповідно до Документації: щоб довести, що цінова пропозиція товару учасника, як на момент подання пропозиції так і за результатом електронного аукціону відповідає середньо ринковим цінам, учасник повинен надати висновок регіонального представництва торгово-промислової палати. Він має бути датований не раніше місяця, в якому вийшло оголошення даної закупівлі, виданий на ім’я учасника закупівлі із позиціями продуктів харчування, котрі відповідають предмету закупівлі. 

Отже, учасникам пропонується заздалегідь прорахувати можливе зниження ціни на товар таким чином, щоб по результату аукціону запропонований товар не перевищував межі цінового діапазону як по мінімальному, так і по максимальному порогу. В протилежному випадку, якщо загальна вартість або вартість ціни за одиницю товару буде перевищувати або бути меншою цінового діапазону, Замовник отримує підставу для відхилення такої пропозиції. 

Відповідні заходи Замовника щодо встановлення такої вимоги, унеможливлює спотворення добросовісної конкуренції та недоотримання Замовником товару, що становить предмет закупівлі за наслідком розірвання договору, як однієї із оперативно-господарських санкцій. Замовник у Документації встановлює нову підставу для відхилення, яка не передбачена Законом.

 Пропозиція учасником ціни за товар, що виходить поза межі діапазону цін, визначених торгово-промисловою палатою, не означає, що учасник зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію. Затребування в складі Пропозицій учасників торгів експертного висновку торгово-промислової палати є зловживанням з боку Замовника, оскільки, по-перше, такий експертний висновок не може слугувати досягненню мети запобігання демпінгу, а по-друге, направлене на усунення від участі в Процедурі закупівлі інших потенційних учасників, в тому числі Скаржника, обмежуючи його можливості вільного та конкурентного ціноутворення. 

Учасники заздалегідь на підставі висновку регіонального представництва торгово-промислової палати (згідно області діяльності та місцезнаходження замовника) мають визначити максимальні та мінімальні ціни всіх учасників, нейтралізуючи всі переваги ринкової економіки, можливості оптимізації, дотацій, впровадження. Встановлення Замовником вимоги до учасників щодо надання висновку регіонального представництва торгово-промислової палати і відображення тендерної пропозиції такого учасника в граничних цінових межах таких висновків, унеможливлює спотворення добросовісної конкуренції серед учасників і запобігає зловживанням потенційних учасників під час визначення ціни товару як на момент подання пропозиції так і за результатом електронного аукціону. Це відповідає принципам здійснення публічних закупівель та недискримінації учасників, закріплених у ст.5 Закону.

Згідно зі ст.5 Закону України “Торгово-промислові палати створюються на території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя (регіональні торгово-промислові палати). У межах кожної з цих адміністративно-територіальних одиниць може бути створена лише одна торгово-промислова палата. На території України діє Торгово-промислова палата України”. 

Право торгово-промислових палат на проведення експертизи і контролю якості, кількості, комплектності товарів (у тому числі імпортних) та визначення їх вартості прямо передбачено ст.11 Закону України “Про торгово-промислові палати в Україні”, а експертні документи, видані торгово-промисловими палатами в межах їх повноважень, є обов’язковими для застосування на всій території України, про що безпосередньо зазначено на офіційному сайті Торгово-промислової палати України

У п. 2, ст.14 “Торгово-промислова палата України відповідно до цього Закону та свого Статуту здійснює представницькі функції як в Україні, так і за її межами, об’єднує торгово-промислові палати та координує їх діяльність”. Оскільки законодавством у сфері публічних закупівель конкретну особу, наділену повноваженнями надавати інформацію на підтвердження середньо ринкових цін товару чи їх коливання на ринку, не визначено, то виходячи з норм чинного законодавства, до суб’єктів надання такої інформації можна віднести Торгово-промислову палату України, яка у межах власних повноважень надає послуги щодо цінової інформації. 

На підставі викладеного, належні експертні висновки регіональних представництв Торгово-промислової палати України можуть використовуватися для підтвердження середньо ринкових цін по номенклатурним позиціям предмета закупівлі, а їх надання учасниками закупівлі відповідатиме принципам здійснення публічних закупівель та недискримінації учасників, закріплених у ст.5 Закону. Крім того, було внесено відповідні зміни до Документації. Замовник додає, що він розширив коло суб’єктів, від яких учасники можуть отримати відповідну інформацію щодо середньоринкових цін на товар, що є предметом даної закупівлі, доповнивши його регіональним представництвом Державної служби статистики України в Черкаській області.

Необхідність встановлення вказаної вимоги тендерної документації обумовлена бажанням Замовника уникнути спотворення добросовісної конкуренції потенційними учасниками процедури закупівлі, штучного завищення чи то завищення цін порівняно з середньоринковими і як наслідок або укладення договору про закупівлю за цінами, які або будуть критично нижчими за середньоринкові, а тому належне виконання такого договору буде ставитись під загрозу через небажання постачальника нести збитки від своєї діяльності із постачання товару, що є предметом закупівлі, підвищення ціни за одиницю товару зі зменшенням його обсягів, і як наслідок недоотримання кінцевими споживачами – вихованцями дитячих закладів належного повноцінного харчування, або укладення договору про закупівлю за завищеними цінами, що не відповідають середньоринковим, що в підсумку може спричинити збитки для бюджету Замовника.

У ході розгляду зазначеного питання встановлено наступне.

Ст. 5 Закону визначено, що закупівлі здійснюються за принципом недискримінації учасників, відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель. Згідно зі ст. 5 Закону, замовники не мають права встановлювати жодних дискримінаційних вимог до учасників. Ст. 22 Закону передбачено, що тендерна документація не повинна містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників, а також вимог щодо документального підтвердження інформації про відповідність вимогам тендерної документації, якщо така інформація є публічною, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із ЗУ “Про доступ до публічної інформації” та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним.

Дії Замовника в частині встановлення у Документації наведених вище вимог порушують вимоги ст. 5 та ст. 22 Закону, якими передбачена недискримінація учасників, а також права та законні інтереси Скаржника, пов’язані з його участю у Процедурі закупівлі, та принципи недискримінації учасників, відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель, передбачені ст. 5 Закону.

Враховуючи вище викладене, Замовник повинен усунути наведені вище невідповідності шляхом внесення відповідних змін до Документації в цій частині.


Поділитися на facebook
ПОДІЛИТИСЬ
0

КОМЕНТАРІ

Підписка на розсилку