Чи може Замовник визначити, що товар є неякісним? Кейс

10.02.2022 15:50
0
Поділитися на facebook
Поділитись
Як подати пропозицію для участі у закупівлі на майданчику «Держзакупівлі.онлайн» (2)

    Постійно діюча адміністративна колегія АМКУ з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель розглянула скаргу Учасника (ТОВ “ДНІПРО РІВЕР ГРУП”) щодо порушення Замовником (Військова частина 3078 Національної гвардії України) порядку проведення Процедури закупівлі.

  Скаржник зазначає, що у проекті договору зазначено: “Факт поставки недоброякісного товару підтверджується актом приймального контролю та/або протоколами випробувань та/або експертними висновками, виданими уповноваженою лабораторією”. У проекті договору зазначено: “Факт поставки товару з порушенням вимог щодо тари або упаковки або маркування підтверджується актом приймального контролю”. У проекті договору зазначено: “Факт поставки товару з порушенням вимог ст. 44 Закону України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів” – підтверджується актом приймального контролю”. Таким чином, згідно з умовами проекту договору акти приймального контролю, які складаються виключно Замовником, можуть бути єдиними доказами, які підтверджують факт поставки товару з порушенням вимог. Вказані акти складаються Замовником в односторонньому порядку на власний розсуд і в розумінні Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України не можуть бути належними і допустимими доказами порушень, відносно яких складаються вказані акти, зокрема якості, тари, вимог ст. 44 Закону, враховуючи і те, що Замовник є зацікавленою особою при перевірці товару та встановленні будь-яких порушень щодо товару. Тому Скаржник вважає, що вказані вище частини пунктів необхідно виключити з проекту договору та доповнити договір пунктом наступного змісту “факт порушень, що зазначені у проекті договору, підтверджується незалежною акредитованою лабораторією за результатами проведення лабораторного дослідження”.

  У ході розгляду зазначеного питання встановлено наступне.

  Відповідно до проекту договору: “У разі поставки неякісного (некомплектного товару або поставки товару з порушенням вимог безпечності або придатності або порушенням розділу 2 цього Договору) Учасник зобов’язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 20% вартості цього товару. Сплата штрафу не звільняє винну сторону від виконання зобов’язань за цим Договором. За поставку товару з порушенням вимог щодо тари або упаковки або маркування Учасник сплачує Замовнику штраф у розмірі 1% вартості товару поставленого з порушенням таких вимог.

  За порушення вимог ст. 44 Закону України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів” під час транспортування товару транспортними засобами, Учасник сплачує Замовнику штраф за кожен встановлений та зафіксований випадок, у розмірі 1% вартості товару, доставленого таким транспортним засобом.

Замовник не обґрунтував необхідність встановлення у Документації наведеної вище вимоги Документації у вказаній редакції. Замовник на власний розсуд із незалежних від учасника обставин може визначити неякісність товару, порушення вимог щодо тари, пакування, маркування тощо, порушення вимог статті 44 Закону України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”, що є дискримінаційним по відношенню до таких суб’єктів господарювання. Ст. 5 Закону визначено, що закупівлі здійснюються за принципом недискримінації учасників, відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель. Замовники не мають права встановлювати жодних дискримінаційних вимог до учасників. Передбачено, що тендерна документація не повинна містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників, а також вимог щодо документального підтвердження інформації про відповідність вимогам тендерної документації, якщо така інформація є публічною, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України “Про доступ до публічної інформації” та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним.

  Враховуючи вище викладене, Замовник повинен усунути наведені вище невідповідності шляхом внесення відповідних змін до Документації в цій частині.


Поділитися на facebook
ПОДІЛИТИСЬ
0

КОМЕНТАРІ

Підписка на розсилку