“Деякі питання закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України” – Кабінет Міністрів України, Постанова від 20.03.2020 №225

23.03.2021 12:10
0
Поділитися на facebook
Поділитись
Друкувати

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 20 березня 2020 р. № 225
Київ

Деякі питання закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 376 від 13.05.2020}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

Відповідно до пунктів 8 і 9 розділу I Закону України від 17 березня 2020 р. № 530-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок проведення закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України;

перелік товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 376 від 13.05.2020}

2. Установити, що:

за результатами проведених до 19 квітня 2020 р. закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, згідно із затвердженим цією постановою переліком замовник в електронній системі закупівель оприлюднює звіт про укладені договори, договір про закупівлю та всі додатки до нього, звіт про виконання договору відповідно до статті 10 Закону України “Про публічні закупівлі”;

за результатами проведених з 19 квітня 2020 р. закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, згідно із затвердженим цією постановою переліком замовник в електронній системі закупівель оприлюднює звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, договір про закупівлю та всі додатки до нього, звіт про виконання договору про закупівлю відповідно до статті 10 Закону України “Про публічні закупівлі”.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 376 від 13.05.2020}

3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

 

Прем’єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 73

 

 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 березня 2020 р. № 225
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 29 березня 2020 р. № 248)

ПОРЯДОК
проведення закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України

{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 376 від 13.05.2020}

1. Цей Порядок визначає правила проведення замовником закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 376 від 13.05.2020}

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

закупівля – придбання замовником товару, роботи або послуги, що є необхідними для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, згідно з правилами, визначеними цим Порядком;

{Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 376 від 13.05.2020}

особа, уповноважена замовником на проведення закупівель (далі – уповноважена замовником особа), – службова (посадова) особа замовника, яка визначена ним відповідальною за організацію та проведення закупівель.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про публічні закупівлі” та інших нормативно-правових актах.

3. Під час проведення закупівель замовник та уповноважені замовником особи керуються Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

4. Закупівлі здійснюються з дотриманням таких принципів:

добросовісна конкуренція серед учасників;

максимальна економія, ефективність та пропорційність;

відкритість та прозорість під час організації та проведення закупівлі;

недискримінація учасників та рівне ставлення до них;

об’єктивне та неупереджене визначення переможця закупівлі;

запобігання корупційним правопорушенням.

5. Планування закупівель здійснюється замовником на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг.

6. Уповноважена замовником особа:

планує закупівлі та вносить інформацію до річного плану закупівель в електронній системі закупівель, зокрема про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі;

організовує та проводить закупівлі. Замовник може самостійно встановлювати критерії доброчесності та надійності вибору особи, з якою буде укладений договір про закупівлю;

забезпечує складення, затвердження та зберігання відповідних документів з питань закупівель;

забезпечує оприлюднення в електронній системі закупівель інформації, необхідної для виконання пунктів 8 і 9 розділу І Закону України від 17 березня 2020 р. № 530-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)”, та інформації відповідно до пункту 9 частини другої статті 9 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань” з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, з якою замовник уклав договір про закупівлю;

{Абзац п’ятий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 376 від 13.05.2020}

вчиняє інші дії, передбачені цим Порядком.

Усі рішення уповноваженої замовником особи оформлюються протоколом із зазначенням дати прийняття рішення.

{Порядок в редакції Постанови КМ № 248 від 29.03.2020}

 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 березня 2020 р. № 225
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 29 березня 2020 р. № 248)

ПЕРЕЛІК
товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України

{Назва Переліку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 376 від 13.05.2020}

Лікарські засоби, імунобіологічні препарати та харчові продукти для спеціальних медичних цілей для надання медичної допомоги пацієнтам, хворим на COVID-19

 

Код згідно з УКТЗЕД

Міжнародне непатентоване найменування (назва) лікарського засобу, назва групи препаратів та продуктів для спеціальних медичних цілей

Форма випуску

Дозування

3004

Adenosine

ампули, флакони, шприци

 

3004

Amiodarone

-“-

50 мг/мл по 3 мл

3004

Amoxicillin and beta-lactamase inhibitor

-“-

 

3004

Amoxicillin and beta-lactamase inhibitor

таблетки, капсули, драже

 

3004

Amoxicillin

-“-

250 мг або 500 мг

3004

Ampicillin

ампули, флакони, шприци

500 мг або 1000 мг

3004

Ascorbic acid

таблетки, капсули, драже

25 мг або 50 мг, або 100 мг

3004

Atenolol

-“-

50 мг

3004

Atropine

ампули, флакони, шприци

1 мг/мл, 1 мл

3003, 3004

Azithromycin

порошок для оральної суспензії

 

3004

Azithromycin

таблетки, капсули, драже

250 мг або 500 мг

3004

Benzylpenicillin

ампули, флакони, шприци

500 000 або 1 000 000 ОД (МО)

3004

Calcium gluconate

-“-

100 мг/мл (по 10 мл або 5 мл)

3004

Ceftriaxone

-“-

500 мг або 1 г, або 2 г

3004

Chlorpromazine

таблетки, капсули, драже

25 мг

3004

Dexamethasone

ампули, флакони, шприци

4 мг/мл, 1мл

3004

Dexmedetomidine

-“-

100 мкг/мл, 2 мл або 4 мл, або 10 мл

3004

Glucose 5 %

контейнер, пляшка

100 мл, 200 мл, 500 мл, 1000 мл

3004

Doxycycline

таблетки, капсули, драже

100 мг

3004

Epinephrine

ампули, флакони, шприци

 

3004

Famotidine

-“-

20 мг

3004

Erythromycin

таблетки, капсули, драже

100 мг

3004

Furosemid

ампули, флакони, шприци

10 мг/мл, 2 мл

3004

Gentamicin

-“-

40 мг/мл, 2мл

3004

Glyceryl trinitrate

таблетки

 

3004

Glyceryl trinitrate

ампули, флакони, шприци

 

3004

Ibuprofen

таблетки, капсули, драже

200 мг або 400 мг

3004

Lidocaine

ампули, флакони, шприци

20 мг/мл, 2 мл

3004

Magnesium sulfate

-“-

250 мг/мл, 5 мл або 10 мл

3004

Metoclopramide

 

10 мг

3004

Metoprolol

-“-

1 мг/мл по 5 мл

3004

Metronidazole

ампули, флакони, шприци, пляшки, контейнери

5 мг/мл по 100 мл

3004

Metronidazole

таблетки

250 мг

3004

Naloxone

ампули, флакони, шприци

0,4 мг/мл по 1 мл

3004

Norepinephrine

ампули, флакони, шприци

 

3004

Nystatin

-“-

100 000 МО/мл

3004

Omeprazole

таблетки, капсули, драже

20 мг

3004

Omeprazole

ампули, флакони, шприци

40 мг

3004

Ondansetrone

-“-

2 мг/мл по 2 мл або 4 мл

3004

Ondansetrone

таблетки, капсули, драже

4 мг або 8 мг

3003, 3004

Сольові склади для пероральної регідратації

порошок для орального розчину

 

3004

Paracetamol

ампули, флакони, шприци

10 мг/мл, 50 мл або 100 мл

3004

Paracetamol

флакон, банка

120 мг/5 мл

3004

Paracetamol

таблетки, капсули, драже

500 мг

3004

Phenobarbital

-“-

50 мг, 100 мг

3004

Phenytoin

-“-

 

3004

Phenytoin

ампули, флакони, шприци

 

3004

Potassium chloride

-“-

 

3004

Prednisolone

ампули

30 мг

3004

Ranitidine

-“-

150 мг

3004

Ringer’s solution

ампули, флакони, шприци

100 мл, 200 мл, 500 мл, 1000 мл

3004

Ringer lactate

-“-

100 мл, 200 мл, 1000 мл або 500 мл

3003, 3004

Salbutamol

 

100 мкг/доза

3003, 3004

Salbutamol

небули

2,5 мг

3004

Sodium bicarbonate

ампули, флакони, шприци, пляшки, контейнери

 

3004

Sodium chloride 0,9 %

ампули, флакони, шприци

100 мл, 200 мл, 500 мл, 1000 мл

3004

Sulfamethoxazole/ trimethoprim

таблетки, капсули, драже

400 мг/80 мг

3004

Thiamine

-“-

50 мг

3004

Tranexamic acid

ампули, флакони, шприци

50 мг/мл, 100 мг/мл, 5 мл, 10 мл

3004

Sodium chloride

-“-

10 мл

3004

Suxamethonium

-“-

20 мг/мл, 2 мл

3004

Diazepam

таблетки, капсули, драже

5 мг

3004

Diazepam

ампули, флакони, шприци

5 мг/мл, 2 мл

3004

Fentanyl

-“-

 

3004

Haloperidol

-“-

5 мг/мл по 1 мл

3004

Ketamine

-“-

 

2939, 3004

Morphine

  

2933, 2939, 3004

Phenobarbital

  

3004

Propofol

-“-

10 мг/мл або 20 мг/мл

3004

Moxifloxacin

 

400 мг

3004

Linezolid

-“-

2 мг/мл по 300 мл

3004

Fluconazol

-“-

200 мг

3004

Thiopental

-“-

0,5 г

3004

Insulin (short acting)

-“-

100 ОД/мл

3004

Heparin

-“-

5000 МО/мл

3004

Enoxaparin

-“-

10.000 анти-Ха МО/мл

3003, 3004

Ambroxol

  

3004

Hydroxychloroquine

таблетки

200 мг

3004

Chloroquine

таблетки, капсули

 

3004

Lopinavir/Ritonavir

таблетки, капсули, флакони

 

3004

Tocilizumab

ампули, флакони, шприци

 

3004

Oseltamivir

таблетки, капсули, флакони (пляшки)

 

3004

Remdesivir

  

3004

Favipiravir

таблетки, капсули, драже

200 мг

3004

Meropenem

ампули, флакони, шприци

500 мг, 1000 мг

3004

Moxifloxacin

таблетки, капсули, драже

400 мг

3004

Pipecuronium bromide

ампули, флакони

4 мг

3004

Atracurium

ампули, флакони

10 мг/мл

3004

Rocuronium bromide

флакони

10 мг/мл

3002

Influenza vaccines (вакцина для профілактики грипу)

  

3004

Acetylcysteine

таблетки, ампули, порошок для орального розчину

100 мг/мл, 100 мг, 200 мг, 600 мг

3004

Tigecycline

флакони

50 мг

3004

Sodium oxybate

ампули

200 мг/мл

3004

Fondaparinux

шприци

2,5 мг/0,5 мл, 12,5 мг/мл

3004

Methylprednisolone

флакони, таблетки

 

3004

розчини для парентерального харчування

  

3004
2106
2202

препарати для ентерального харчування (ентеральне харчування)

  

3004

Levofloxacin

  

3004

Cefoperazone and beta-lactamase inhibitor

  

3004

Cefotaxime

  

3004

Cefotaxime, combinations

  

3004

Cefepime

  

3002
3004

Immunoglobulins (normal human, for extravascular adm.; normal human, for intravascular adm.)

  

3004

Iron preparations (препарати заліза)*

  

3004

Ceftriaxone, combinations

  

3004

Cefditoren

  

3002

Vaccines (вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2)

  

3004

Oxygen

  

3004

Cefoperazone

  

3004

Ceftazidime

  

___________

* До цієї групи належать лікарські засоби, які класифікуються за кодом АТХ (анатомо-терапевтично-хімічним) – B03A.

Дезінфекційні засоби і антисептики

 

Код згідно з УКТЗЕД

Назва товару (основного компоненту)

Форма випуску

Вміст активнодіючої речовини

Антисептики

3808

Хлоргексидин (Chlorhexidine)

розчин

0,05 %, 5 % (біглюконат)

3808

Хлоргексидин (Chlorhexidine)

гель

4 %

2208

Етанол (Ethanol)

розчин

70 % (денатурований)

3808

Повідон йоду (Povidone iodine)

-“-

10 % (еквівалентно 1 % активного йоду)

Дезінфекційні засоби

2207 10 00 10,
2207 20 00 90

Етанол (Ethanol)

розчин

розчин: 96 %

2207, 2208

Засіб на спиртовій основі для протирання рук (Alcohol based hand rub)

розчин, що містить етанол

60-80 %/об’єм

3808

Засіб на спиртовій основі для протирання рук (Alcohol based hand rub)

розчин, що містить ізопропіловий спирт

60-80 %/об’єм

3808

Хлорвмісні та інші за способом дії препарати для дезінфекції поверхонь, матеріалів, обладнання (Chlorine base compound)

порошки, таблетки, гранули, концентрати

0,1 % активного хлору для розчину

3808

Хлороксиленол (Chloroxylenol)

розчин

4,8 %

2207, 3808

Спиртовмісний антисептик для рук кишеньковий

  

3808

Дезінфікуючий засіб для обробки поверхонь

  

3808

Дезінфікуючий засіб для обробки рук і шкіри

  

3401, 3402

Мийно-дезінфікуючий (дезінфікуючий) засіб для прання

  

3808

Дезінфікуючий засіб для інструментів та обладнання

  

8419, 8424,
8479, 8516,
8539 49 00 00,
9018

Обладнання для проведення дезінфекції хімічним, механічним, фізичним, біологічним та комбінованим методами

  

Медичне обладнання для закладів охорони здоров’я, що надають допомогу пацієнтам, хворим на COVID-19

 

Код згідно з УКТЗЕД

Назва товару (медичного виробу)

9019 20 00 00

Апарат штучної вентиляції легень

9019 20 00 00

Неінвазивна система вентиляції (BIPAP / CPAP)

8414

Компресор для забезпечення роботи дихальної апаратури

9018

Система моніторингу фізіологічних показників (ЕКГ, ЧД, ЧСС, пульсоксиметрія)

9018

Електровідсмоктувач (трахеальна система всмоктування)

8413,
9018 90 84 00

Дозатор лікувальних речовин

8414,
9018 90 84 00

Настінний дозатор кисню із зволожувачами

9018

Фіброоптичний інтубаційний стилет

9018

Набір для конікотомії

9018

Ларингоскоп (в тому числі з набором клинків)

8413, 9018 90 84 00

Інфузомат

9018

Відеоларингоскоп

9027

Капнограф/капнометр

9018

Спірометр

9018

Пульсоксиметр

9019 20 00 00

Кисневий концентратор

9018 20 00 00

Бактерицидний опромінювач

9019

Протипролежневий матрац

9402 90 00 00,
9403

Функціональне ліжко

9402 90 00 00

Каталка

9018 90 20 00

Фібробронхоскоп

9019 20 00 00

Мішок ручної вентиляції легень (типу Амбу)

9022

Апарат рентгенівський діагностичний пересувний

9027

Газоаналізатор крові з можливістю визначення електролітів, глюкози та лактату

8421 19

Центрифуга

3920, 3921, 3926

Термоковдра

9018 90 84 00

Помпа для безперервного зондового годування

9022 12 00 00        

Томографи комп’ютернi

9018 90 20 00

Відеобронхоскоп

9022

Апарат рентгенівський діагностичний стаціонарний

9018 11 00 00

Електрокардіограф портативний

9018 90 84 00

Дефібрилятор

9018 12 00 00

Апарат УЗД з набором датчиків

8414,
9018 90 84 00

Зволожувач дихальних сумішей без підігріву

Засоби індивідуального захисту

 

6307 90 98 00

Медична (хірургічна) маска*

6210 10 92 00,
6210 10 98 00

Одяг захисний від інфекційних агентів для багаторазового та обмеженого використання**

3926 20 00 00,
4203 29 10 00,
4015

Рукавички медичні та спеціальні захисні

3926 90 97 90,
9020 00 00 00

Повнолицьова маска

3926 90 97 90,
9004 90 90 00

Засоби індивідуального захисту очей

9020 00 00 00

Респіратор

4015 90 00 00,
3926 20 00 00

Фартух

4015 90 00 00

Гумові чоботи

8421 39 20 00

Фільтри для повнолицьових та півмасок

9402 90 00 00

Ноші закритого типу для перевезення хворого

___________

* До зазначеної позиції товарів додається документ про відповідність ДСТУ EN 14683:2014 та/або EN 14683:2005.

** До зазначеної позиції товарів додається документ про відповідність ДСТУ EN 14126:2008 та/або EN 14126:2003.

Медичні вироби для скринінгу хворих

 

9025

Пірометр (інфрачервоний термометр)

9018 19 10 00

Портативна медична діагностична система для збору інформації про фізіологічні параметри організму пацієнта (температура, спірометрія, АТ, пульсоксиметрія, ЕКГ), її зберігання та передачі до хмарного сервісу для аналізу та використання у тому числі у телемедичних консультаціях

9022 14 00 00

Цифровий плоскопанельний детектор та відцифровувач рентген знімків

Розхідні матеріали для надання медичної допомоги хворим на COVID-19 та медичні вироби для вакцинації від COVID-19

 

9018

Набори /комплекти для катетеризації центральної вени

9018

Обладнання для контролю центрального венозного тиску

3926, 9018

Набір для дренування плевральної порожнини

9020 00 00 00

Маска дихальна

9019 20 00 00,
9020 00 00 00

Маска киснева з резервуаром нереверсивна

3926, 9018, 9019

Контур дихальний одноразового використання для апаратів штучної вентеляції легень

9018 39 00 00

Катетери аспіраційні з вакуумним контролем (одноразового використання)

3926, 9018, 9019

Повітропровід ротовий та носоглотковий (одноразового використання)

3926, 9018, 9019

Трубки ендотрахеальні

3926, 9018, 9019

Трубки ларингеальні

3926, 9018, 9019

Фіксатор дихальної трубки з протизакусувачем

3926, 9018, 9019

З’єднувач подовжувальний інтубаційної трубки та дихального контуру одноразового використання

8421 39 20 00

Фільтр дихальний з тепло-вологообмінником одноразового використання

3926,
9018 39 00 00

Назальні канюлі одноразового використання

3926, 9018

Назо-гастральний/дуоденальний зонд

9018

Венозний катетер периферичний

9018

Набір для катетеризації сечового міхура

3923, 3926, 7010

Ємності стерильні для відбору біологічного матеріалу

9018 31

Шприци 0,3 мл, 0,5 мл, 1 мл, 2 мл, 2,5 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл, 60 мл, 100 мл (одноразові, стерильні)

9018 90 50 00

Системи для переливання інфузійних розчинів (тип ПР/ПК)

2804 40 00 00

Кисень медичний газоподібний, в балонах

2804 40 00 00

Кисень медичний газоподібний

3926 90 97 90

Сечоприймач одноразовий

3926, 9018

Подовжувач до інфузійних насосів

2804 40 00 00

Кисень медичний рідкий

3926, 9018, 9019

Конектор швидкого з’єднання з медичними газами

9019 20 00 00

Мішок для дихального контуру, одноразового застосування (мішок дихальний одноразовий)

3923, 3926, 7010

Контейнер для збору (утилізації) медичних відходів

9018 31

Шприци ін’єкційні стерильні

Медичні вироби, лабораторне обладнання, розхідні матеріали, реагенти для лабораторних досліджень

 

3002, 3006,
3822 00 00 00

Швидкі (експрес) тести для діагностики коронавірусної хвороби (COVID-19)

3002, 3006,
3822 00 00 00

Швидкі (експрес) тести для діагностики грипу А та В та інших респіраторних інфекцій

3002, 3006,
3822 00 00 00

Експрес-тест для визначення антигена до вірусу COVID-19

3002, 3006,
3822 00 00 00

Картридж Xpert® SARS-CoV-2 (або еквівалент)

3002, 3006,
3822 00 00 00

Набір реагентів для екстракції загальної РНК із зразків клітин та тканин

3002, 3006,
3822 00 00 00

Набір реагентів для екстракції РНК із зразків клітин та тканин за допомогою автоматичної системи очищення нуклеїнових кислот

3002, 3006,
3822 00 00 00

Набір реагентів для виявлення РНК коронавірусу 2019-nCoV методом ПЛР

3002, 3006,
3822 00 00 00

Набір реагентів для екстракції загальної РНК / ДНК з клітин периферичної крові, ліквору, амніотичної рідини, мазків з носа, зіву, слини, для подальшого аналізу методом зворотної транскрипції та ПЛР

3002, 3006,
3822 00 00 00

Набір реагентів для екстракції РНК / ДНК методом афінної сорбції на частинках силикагеля з біологічних матеріалів, мазків і змивів з респіраторного тракту, кон’юнктиви, мокрот, БАЛу, тканинного матеріалу, сечі, фекалій, слини, блювотних мас, кліщів, комарів, культури мікроорганізмів, зразків води

3002, 3006,
3822 00 00 00

Набір реагентів для виявлення збудників ГРВІ людини (зокрема РНК респіраторносінцітіального вірусу, метапневмовірусу, вірусів парагрипу 1, 2, 3 і 4 типів, коронавірусів, риновірусів, ДНК аденовірусів груп B, C і E і бокавірусу) методом ПЛР з гібридизаційно-флуоресцентною детекцією

3002, 3006,
3822 00 00 00

Набір реагентів для одностадійної зворотної транскрипції зразків РНК з подальшою ампліфікацією отриманої кДНК із специфічними праймерами та зондами для виявлення дослідних РНК-послідовностей

3002, 3006,
3822 00 00 00

Набір реагентів для проведення двоетапної зворотної транскрипції кількісної ПЛР у режимі реального часу

3002, 3006,
3822 00 00 00

Набір допоміжних реагентів для проведення ПЛР у режимі реального часу, що містить хот-старт iTaq ДНК-полімеразу, dNTP та буфер оптимальної концентрації

3002, 3006,
3822 00 00 00

Набір реагентів для виявлення РНК вірусу грипу A/H1 (pdm09), А(Н3) методом ПЛР із гібридизаційно-флуоресцентною детекцією

3002, 3006,
3822 00 00 00

Набір реагентів для виявлення РНК вірусів грипу А (Influenza virus A) та грипу В (Influenza virus В) методом ПЛР із гібридизаційно-флуоресцентною детекцією

3002, 3006,
3822 00 00 00

Набір реагентів для отримання кДНК на матриці РНК

3926

Накінечники 0,1-10 мкл, 100 мкл, 20-200 мкл, 1000 мкл (з фільтром)

3926

Накінечники стерильні для ПЛР для автоматичних піпеток (дозаторів) з фільтром в штативах

3923

Пробірки типу “еппендорф” із застібкою для ПЛР

3923

Прозорі пробірки для ПЛР 0,2 мл з плоскою кришкою

3923

Кріопробірки 2 мл, стерильні

3923, 4819

Пакет для автоклавування

3923

Пакети пластикові із застібкою для упаковки

3926

Планшет полістироловий для ПЛР

3919

Клейка плівка для планшетів ПЛР

3821 00 00,
9018

Набір для відбору матеріалу: тампон дакроновий, пробірка з транспортним середовищем

3923 10 00 00,
4202

Термоконтейнер з термоелементами

3926

Контейнер-штатив для зберігання проб (пробірки на 1,5-2 мл, 4,8-5 мл)

Медичні вироби

9018, 8413

Відсмоктувач хірургічний (аспіратор)

8413,
9018 90 84 00

Дозатор одноканальний

8413,
9018 90 84 00

Дозатор багатоканальний

3926

Штатив – робоче місце для мікропробірок на 0,2 мл для пробірок типу “еппендорф”

Лабораторне обладнання

8414, 9403

Шафа (або бокс) біобезпеки (І, ІІ, ІІІ клас біобезпеки)

8414, 9403

ПЛР-бокс

8419

Ампліфікатор у реальному часі

8421

Центрифуга з охолодженням (ультрашвидкісна)

8479

Вортекс

8419

Термостат лабораторний

8419

Автоклав

8418

Низькотемпературна морозильна камера (- 80° С)

8418

Холодильник лабораторний з морозильною камерою

8419

Аквадистилятор

8419

Термостат типу Dry-block

8479

Термошейкер

3822 00 00 00,
9027

Комплект обладнання для проведення досліджень методом ІФА

8418

Морозильна камера (- 20° С)

9027500000

Аналізатори полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) для виявлення РНК вірусу COVID-19

9027500000, 8419

Автоматизовані портативні системи виявлення нуклеїнових кислот

3002109900

Діагностичні набори для визначення РНК вірусу COVID-19 для систем ПЛР

3002109900, 3822000000

Діагностичні набори для виявлення нуклеїнової кислоти нового коронавірусу (2019-nCOV) (флуоресцентний ПЛР-аналіз)

8419 20 00 00

Стерилізатор паровий спеціалізований для знезараження біологічно небезпечних медичних відходів (тиск насиченої пари не менше 4 бар з температурою не менше 145°C)

3002, 3006,
3822 00 00 00

Реагенти (набори реагентів) для визначення рівня прокальцитоніну

3002, 3006,
3822 00 00 00

Реагенти (набори реагентів) для визначення рівня Д-димеру

902780

Станція автоматична для екстракції рибонуклеінової кислоти

3002, 3006,
3822 00 00 00

Тест-система, призначена для якісного виявлення IgA антитіл до нуклеокапсидного антигена коронавірусу SARS-CoV-2 у зразках сироватки та плазми крові людини методом імуноферментного аналізу

3002, 3006,
3822 00 00 00

Тест-система, призначена для якісного виявлення IgM антитіл до нуклеокапсидного антигена коронавірусу SARS-CoV-2 у зразках сироватки та плазми крові людини методом імуноферментного аналізу

3002, 3006,
3822 00 00 00

Тест-система, призначена для якісного виявлення IgG антитіл до нуклеокапсидного антигена коронавірусу SARS-CoV-2 у зразках сироватки та плазми крові людини методом імуноферментного аналізу

3002, 3006,
3822 00 00 00

Тест-система, призначена для якісного виявлення сумарного IgM та IgG антитіл до нуклеокапсидного антигена коронавірусу SARS-CoV-2 у зразках сироватки та плазми крові людини методом імуноферментного аналізу

3002, 3006,
3822 00 00 00

Тест-система, призначена для кількісного виявлення IgM антитіл до нуклеокапсидного антигена коронавірусу SARS-CoV-2 у зразках сироватки та плазми крові людини методом імуноферментного аналізу

3002, 3006,
3822 00 00 00

Тест-система, призначена для кількісного виявлення IgG антитіл до нуклеокапсидного антигена коронавірусу SARS-CoV-2 у зразках сироватки та плазми крові людини методом імуноферментного аналізу

3002, 3006,
3822 00 00 00

Тест-система, призначена для якісного виявлення IgM антитіл до нуклеокапсидного антигена коронавірусу SARS-CoV-2 у зразках сироватки та плазми крові людини методом імунохемілюмінісцентного аналізу

3002, 3006,
3822 00 00 00

Тест-система, призначена для якісного виявлення IgG антитіл до нуклеокапсидного антигена коронавірусу SARS-CoV-2 у зразках сироватки та плазми крові людини методом імунохемілюмінісцентного аналізу

3002, 3006,
3822 00 00 00

Тест-система, призначена для якісного виявлення сумарного IgM та IgG антитіл до нуклеокапсидного антигена коронавірусу SARS-CoV-2 у зразках сироватки та плазми крові людини методом імунохемілюмінісцентного аналізу

3002, 3006,
3822 00 00 00

Тест-система, призначена для кількісного виявлення IgM антитіл до нуклеокапсидного антигена коронавірусу SARS-CoV-2 у зразках сироватки та плазми крові людини методом імунохемілюмінісцентного аналізу

3002, 3006,
3822 00 00 00

Тест-система, призначена для кількісного виявлення IgG антитіл до нуклеокапсидного антигена коронавірусу SARS-CoV-2 у зразках сироватки та плазми крові людини методом імунохемілюмінісцентного аналізу

3002, 3006,
3822 00 00 00

Тест-система, призначена для визначення антигена до SARS-CoV-2 у біологічному матеріалі з порожнини носа людини

3002, 3006,
3822 00 00 00

Набір реагентів для проведення ПЛР для одночасного виявлення збудників респіраторних інфекцій (SARS-CoV-2, грип A (H1, H3), B та респіраторні віруси)

9027

Флуоресцентний імунохроматографічний аналізатор

9018 90 84 00

Набір для аферезу (витратні матеріали для плазмаферезу)

Медичні вироби (розхідні матеріали) для патологоанатомічних відділень

 

9018

Секційний набір інструментів

3923

Одноразові стерильні поліпропіленові кріофлакони з гвинтовими кришками

8421

Портативні рециркулятори з НЕРА-фільтром (об’єм повітря, що проходить через прилад, не менше 300 м3/год)

3923

Непромокальний герметичний пакет-мішок

3923, 4819

Пакети для утилізації медичних відходів

3923

Мішки біобезпеки

Транспортні засоби для закладів охорони здоров’я системи екстреної медичної допомоги та санітарної авіації (авіаційної медицини)

 

Код згідно з УКТЗЕД

Назва товару (медичного виробу)

8703 32 19 00

Спеціалізований санітарний автомобіль екстреної (швидкої) медичної допомоги

8705 90 80 90

Транспортні засоби для проведення санітарної обробки території, споруд і будівель (поливо-мийні машини, обприскувачі)

Системи постачання медичних газів

 

Код згідно з УКТЗЕД

Назва товару

8414, 9019 20 00 00,
9020 00 00 00

система киснепостачання

8414, 9019 20 00 00,
9020 00 00 00

киснева станція

8414, 9019 20 00 00,
9020 00 00 00

кисневий генератор та/або компресор

8414, 9019 20 00 00,
9020 00 00 00

рампа киснева

8414, 9019 20 00 00,
9020 00 00 00

редуктор кисневий

7311 00

Ємності для стиснених або скраплених газів

Інше

Специфічні праймери для виявлення дослідних РНК-послідовностей

 

Код згідно з УКТЗЕД

Назва товару

 

8501, 8502

система безперебійного електроживлення

Роботи та послуги

Кейтерингові послуги (послуги з надання харчування пацієнтам, хворим на COVID-19, та медичним працівникам)

Нерегулярні пасажирські перевезення (організація перевезення пацієнтів, хворих на COVID-19, та медичних працівників)

Нерегулярні пасажирські перевезення персоналу (організація перевезення персоналу)

Послуги із санітарно-гігієнічної обробки приміщень

Виготовлення проектно-кошторисної документації на монтаж (реконструкцію) системи киснепостачання

Проведення робіт з монтажу (реконструкції) системи киснепостачання

Придбання розхідних матеріалів для монтажу (реконструкції) системи киснепостачання

Послуги з перевезення майна (вантажів), отриманого як благодійна чи гуманітарна допомога для запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, у тому числі послуги приймання вантажу, завантажувально-розвантажувальні роботи, послуги пакування вантажу, послуги додаткової обробки вантажу

Послуги документального та митно-брокерського супроводу майна (вантажів), що надходить на територію України як благодійна чи гуманітарна допомога для запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

Послуги відповідального зберігання майна (вантажів), отриманого як благодійна чи гуманітарна допомога для запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

Послуги з проведення лабораторних досліджень (тестувань на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2) методом полімеразної ланцюгової реакції

Поточний ремонт приміщень та споруд закладів охорони здоров’я, які надають медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2

Послуги з контрактного виробництва імуноглобуліну із специфічної (гіперімунної) плазми крові, що містить антитіла до SARS-CoV-2, відповідно до Порядку реалізації експериментального проекту із заготівлі специфічної (гіперімунної) плазми крові, що містить антитіла до SARS-CoV-2, для контрактного виробництва з неї імуноглобуліну для використання у лікуванні гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2020 р. № 965

Ремонт приміщень для розташування мікробіологічної лабораторії з проведення досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції

Капітальний ремонт системи киснепостачання

Ремонт та технічне обслуговування медичних виробів та обладнання, що використовується для надання допомоги пацієнтам, хворим на COVID-19, зазначені в цьому переліку

Послуги із поводження з медичними відходами (збирання, перевезення, зберігання, сортування, оброблення (перероблення), утилізації (тих, що можуть підлягати утилізації), видалення, знезараження, знищення медичних відходів)

Реконструкція, реставрація, капітальний ремонт приміщень та споруд закладів охорони здоров’я, які надають медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2


 

 

 

Поділитися на facebook
ПОДІЛИТИСЬ
0

КОМЕНТАРІ

Підписка на розсилку
[anycomment]