Як підтвердити коливання ринкової ціни на товар?

28.06.2024 11:35
0
Поділитися на facebook
Поділитись
Premium Vector _ Young family investing money for future illustration

Нерідко замовники, які здійснюють придбання товарів, отримують пропозиції від постачальників щодо збільшення ціни в зв’язку з коливаннями ціни товару на ринку. І таких замовників бентежить питання належного документального підтвердження наявності такого коливання. Це питання ми і проаналізуємо у цьому матеріалі.

Почнемо з теорії. Підпунктом другим пункту 19 Особливостей передбачено право замовників вносити зміни до істотних умов договору про закупівлю, зокрема – погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення.

Умови внесення змін до договору згідно з нормою Постанови 1178

Отже, для правомірного внесення змін до договору про закупівлю на підставі підпункту 2 пункту 19 Особливостей замовникам слід дотримуватися умов, які визначені даною нормою, зокрема:

  • зміна ціни можлива тільки щодо товару;
  • для зміни ціни повинно відбуватися коливання ціни такого товару на ринку;
  • коливання можливе як в бік  збільшення, так і зменшення ціни за одиницю товару;
  • ціна може бути змінена лише пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку;
  • відсоток збільшення або зменшення ціни за одиницю товару не обмежується;
  • коливання ціни повинно бути документально підтвердженим;
  • ціна договору про закупівлю не може бути збільшена.

Яка інформація має міститись у документальних підтвердженнях

Ми сьогодні будемо говорити про документальне підтвердження наявності коливання ціни товару на ринку. З самого визначення стає зрозумілим, яка інформація має міститися в такому документальному підтвердженні:

1. Інформація про коливання ціни товару саме на тому ринку, на якому функціонує замовник. Це може бути як в цілому по Україні, та і більш деталізовано, в межах області за місцезнаходженням замовника. Довідки, в яких відображається ціна, скажімо, на природний газ на європейських хабах до кордону з Україною, вочевидь не засвідчує коливання цін на природний газ на території України.

Приклад довідки, яка не може бути прийнята замовником:

 
2. Період коливання: документальне підтвердження має засвідчити, що ціна змінилася з моменту укладання договору і до моменту запропонованого внесення змін. Якщо ціна за договором вже змінювалася, то відправною точкою для визначення періоду коливання буде не дата укладання договору, а дата останньої додаткової угоди про зміну ціни.
3. Документ повинен містити інформацію про середньоринкові ціни на момент укладання договору і середньоринкові ціни на момент внесення змін. Інформація лише про поточні ціни на ринку вочевидь не дає можливості засвідчити наявність коливання ціни. 
4. Бажано, щоб документ містив відсоток коливання ціни товару на ринку. Наприклад:

Проте ми не вважаємо цей показник обов’язковим, оскільки за наявності двох ринкових цін (попередньої та поточної) відсоток різниці між ними може бути обчислений замовником самостійно.

Які установи можуть надавати документальні підтвердження

Тепер розберемося, які органи/підприємства тощо можуть видавати такі документальні підтвердження. Законодавством України не визначено чіткого переліку органів, установ, організацій, які уповноважені видавати документи на підтвердження коливання ціни товару та не визначено форму / вигляд інформації щодо такого коливання. Саме тому документальним підтвердженням коливання ціни може слугувати документ, який виданий уповноваженим органом, установою, організацією на здійснення моніторингу цін на конкретний товар у відповідності до нормативно-правових актів, які регулюють його діяльність.
1. Почнемо з Державної служби статистики. Мінекономіки в листі «Щодо зміни істотних умов договору про закупівлю» № 3302-06/34307-06 від 27.10.2016 вказує, що відповідно до Положення про Державну службу статистики України (далі – Держстат), затвердженого постановою Кабміну від 23.09.2014 № 481, Держстат України є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері статистики, одним з основних завдань якого є реалізація державної політики у сфері статистики.
Держстат України відповідно до покладених на нього завдань, зокрема організовує і проводить статистичні спостереження за соціально-економічними та демографічними явищами і процесами, екологічною ситуацією в Україні та її регіонах шляхом збирання форм державної статистичної звітності та проведення спеціально організованих статистичних спостережень. 
Держстат публікує інформацію про середні споживчі ціни на своєму вебсайті https://www.ukrstat.gov.ua/ у розділі: Статистична інформація/Економічна статистика/Ціни/Середні споживчі ціни на товари і послуги. Замовник може самостійно отримати необхідну інформацію, а для документального підтвердження зробити скріншоти відповідних сторінок з сайту Держстату.

Наприклад:

Інший варіант – постачальник може надати замовнику замовлену довідку, яка буде містити необхідну інформацію, наприклад:

Мінекономіки в тому ж листі зазначає, що перелік органів, установ, організацій, які уповноважені надавати відповідну інформацію щодо коливання ціни товару на ринку, не є вичерпним
2. Торгово-промислова палата. Відповідно до статті 3 Закону України «Про торгово-промислові палати України» завданнями торгово-промислових палат є, зокрема: надання довідково-інформаційних послуг, основних відомостей, що не є комерційною таємницею, про діяльність українських підприємців і підприємців зарубіжних країн згідно з національним законодавством, сприяння поширенню, зокрема через медіа, знань про економіку і науково-технічні досягнення, законодавство, звичаї та правила торгівлі в Україні і зарубіжних країнах, можливості зовнішньоекономічного співробітництва українських підприємців.
Документи, видані ТПП України чи регіональними торгово-промисловими палатами, є досить популярним серед замовників способом документального підтвердження коливання цін товару на ринку.
3. Державне підприємство “Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків” (ДП “Держзовнішінформ”) − інформаційно-аналітичний та експертний центр в Україні з досліджень зовнішніх та внутрішніх ринків товарів і послуг, органом управління якого є Фонд державного майна України.
Це підприємство наказом Міністерства економіки України «Деякі питання діяльності ДП «Держзовнішінформ» № 608 від 02.05.2018 р. уповноважене здійснювати моніторинг цін на зовнішньому та внутрішньому товарних ринках, досліджувати динаміку цінових процесів на ринках та відповідність контрактних (зовнішньоторговельних) цін кон’юнктурі світового ринку.
Вдалих Вам закупівель!
 

Поділитися на facebook
ПОДІЛИТИСЬ
0

КОМЕНТАРІ

Підписка на розсилку